Slide background

Het Kartel eist een goede verhouding
werkbelasting/familiaal- en sociaal leven,
met een solide ondersteuning en omkadering

Slide background

Het Kartel is er van overtuigd dat de prioriteiten voor de specialist,
in de eerste plaats, in het ziekenhuis liggen.
En dat moet aangemoedigd worden.

Slide background

Het Kartel eist niet alleen een goede verloning voor iedere huisarts,
maar een betere vergoeding en ondersteuning voor
het bijkomende werk

Slide background

Het Kartel eist een betere sociale bescherming met:
Verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut.
Een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding.
Uitkering bij bevalling.
Ongelimiteerd verder werken bij opname pensioen.

Slide background

Het Kartel gelooft in een goede samenwerking:
tussen de verschillende lijnen.
Enkel zo kunnen we een kwaliteitsvolle zorg aanbieden.

Slide background
Lid worden

Door lid te worden van het ASGB helpt u
om uw stem te laten horen in de verdediging van uw beroep.doctor


VisieHet ASGB is een gemengd syndicaat dat ALLE artsen vertegenwoordigt. Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.
Impulseo foto


ImpulseoHet ASGB is de partner bij uitstek om uw Impulseo dossier te verzorgen. Tot nog toe verzorgen wij het overgrote deel van de dossiers. Wij zorgen ook voor de opvolging van uw dossier en begeleiden u bij eventuele problemen.
Kartel


Het KartelSamen met MoDeS en het GBO vormen wij het KARTEL. Samen zetten we ons in voor zowel de huisarts als de specialist.
Laatste berichten

No thumbnail available

ASGB-BERICHT2018.011/Riziv sociaal statuut voor gepensioneerde artsen

Geachte Collega Op 12/2/2018 werd door het ASGB/Kartel een schrijven gericht aan het Riziv waarin aangedrongen werd op een snelle uitvoering van een artikel uit de Gezondheidswet van 11/8/2017 waarin de juridische basis gelegd werd om een financiële compensatie toe te kennen aan gepensioneerde artsen die verderwerken als geconventioneerd arts. Het ASGB pleitte er tevens voor bij de verdere uitwerking rekening te houden met het fiscaal statuut van de vergoeding. Aangezien het Riziv sociaal statuut belastingvrij is, zijn we immers van mening dat om verdere discriminatie te vermijden, het toegekende sociaal voordeel evenzeer belastingvrij dient te zijn. Op 19/2/2018 ontvingen wij een schrijvenlees verder

 

No thumbnail available

ASGB-BERICHT2018.010/COMGGKJ - oproep kandidaturen

Geachte collega Vanwege de FOD Volksgezondheid ontvingen we nogmaals deze oproep tot kandidaturen voor  het Comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (COMGGKJ). U kan nog kandidaturen indienen tot 15 februari 2018 (zie onderstaand bericht van 20 december 2017). De modaliteiteten vindt u hieronder. met collegiale groeten, het ASGB-bestuur Geachte, De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft op 20 november 2017 de doorstart van het Comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (COMGGKJ) goedgekeurd. De krijtlijnen van het nieuwe beleid werden beschreven in de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren en worden geïmplementeerd door provinciale netwerken. De missie van het COMGGKJ zal erin bestaan dezelees verder


Opinie

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Specialisten

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Specialisten

Lagen de onderhandelingen al moeilijk voor de huisartsen, dan was het voor de specialisten nog problematischer. De regering had een aantal besparingsmaatregelen opgelegd (reanimatie, dialyse, niet doorvoeren van de digitalisering van de mammografie)  en er was geen marge in budgetten, die nog niet besteed waren, zoals wel het geval was voor de huisartsen en er was geen indexmassa. Bovendien bleek dat de vorige besparingen in de chronische pijnbehandeling niet voldoende waren en dat bijkomende maatregelen voor 2 miljoen nodig zijn.  En er werd vastgesteld dat als de huidige trend zich doorzet, overschrijdingen te verwachten zijn binnen de nomenclatuur orthopedie. Omdat delees verder


Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Huisartsen

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Huisartsen

Hier zullen we het verloop schetsen van de onderhandelingen en wat meer toelichting geven bij een aantal onderwerpen, die in de loop van de gesprekken over een nieuw akkoord aan bod zijn gekomen. We hebben, in tegenstelling tot de BVAS,  expres vermeden om dit te doen terwijl de onderhandelingen bezig waren, omdat tussen de partners overeen was gekomen dat  iedereen tijdens de onderhandelingen de nodige discretie aan de dag zou leggen over de behandelde onderwerpen en de al dan niet vorderingen van de gesprekken; dit op verzoek van Jo De Cock, die op zijn geduldige en diplomatieke manier de onderhandelingenlees verder


Laatste Tweets