Slide background

Symposium

1 December

Slide background

Welkom op de website van het ASGB

Slide background

Het Kartel eist een goede verhouding
werkbelasting/familiaal- en sociaal leven,
met een solide ondersteuning en omkadering

Slide background

Het Kartel is er van overtuigd dat de prioriteiten voor de specialist,
in de eerste plaats, in het ziekenhuis liggen.
En dat moet aangemoedigd worden.

Slide background

Het Kartel eist niet alleen een goede verloning voor iedere huisarts,
maar een betere vergoeding en ondersteuning voor
het bijkomende werk

Slide background

Het Kartel eist een betere sociale bescherming met:
Verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut.
Een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding.
Uitkering bij bevalling.
Ongelimiteerd verder werken bij opname pensioen.

Slide background

Het Kartel gelooft in een goede samenwerking:
tussen de verschillende lijnen.
Enkel zo kunnen we een kwaliteitsvolle zorg aanbieden.

Slide background
Lid worden

Door lid te worden van het ASGB helpt u
om uw stem te laten horen in de verdediging van uw beroep.Symposium

Symposium:


“Het inkomen van de ziekenhuisarts in een veranderend ziekenhuislandschap”

Wanneer: 1 december
Waar: Elewijt Center

Schrijf u nu in!

doctor


VisieHet ASGB is een gemengd syndicaat dat ALLE artsen vertegenwoordigt. Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.
Impulseo foto


ImpulseoHet ASGB is de partner bij uitstek om uw Impulseo dossier te verzorgen. Tot nog toe verzorgen wij het overgrote deel van de dossiers. Wij zorgen ook voor de opvolging van uw dossier en begeleiden u bij eventuele problemen.
Kartel


Het KartelSamen met MoDeS en het GBO vormen wij het KARTEL. Samen zetten we ons in voor zowel de huisarts als de specialist.
Laatste berichten

No thumbnail available

ASGB-bericht 2016.132/index 2017

Geachte collega Na wekenlange discussie kwam de Medicomut maandagavond tot een akkoord om de beperkte en geamputeerde indexmassa toe te wijzen. In bijgaande nota vindt u de concrete beslissingen. met collegiale groeten, het ASGB-bestuur De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft tijdens zijn vergadering van 5 december 2016 een aantal beslissingen genomen over de aanpassing van artsenhonoraria vanaf 1 januari 2017. Deze aanpassingen houden rekening met de toegekende indexmassa van 0,83 % (72,2 mio euro), met de effectieve datum inwerkingtreding van een aantal maatregelen in toepassing van het vorige en het lopende akkoord en met het structureel schrappen van een nieuw initiatief. De aldus beschikbare massa van 107,1 miolees verder

 

No thumbnail available

ASGB-bericht 2016.131/Nomenclatuur (kinder)neurologie, correctie

Geachte collega Eindelijk! In het BS van 30/11/20106 verscheen eindelijk het KB met de lang verwachte opwaardering van de raadpleging neurologie en kinderneurologie. Het onderzoek bij een op de E-dienst opgenomen patiënt zal ook door een (pediater)kinderneuroloog mogen worden aangerekend op verzoek van een geneesheer-specialist in de pediatrie. Deze voorstellen heeft het ASGB laten opnemen in het akkoord 2015. De publicatie heeft dus, tot wanhoop van de betrokken collega’s, bijna 2 jaar aangesleept. Dit is niet te wijten aan de Riziv-instanties waar het dossier vlot werd afgewerkt maar aan de tergend langzame verwerking bij de minister van Begroting en het kabinet. We hebben niet nagelatenlees verder


Opinie

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Specialisten

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Specialisten

Lagen de onderhandelingen al moeilijk voor de huisartsen, dan was het voor de specialisten nog problematischer. De regering had een aantal besparingsmaatregelen opgelegd (reanimatie, dialyse, niet doorvoeren van de digitalisering van de mammografie)  en er was geen marge in budgetten, die nog niet besteed waren, zoals wel het geval was voor de huisartsen en er was geen indexmassa. Bovendien bleek dat de vorige besparingen in de chronische pijnbehandeling niet voldoende waren en dat bijkomende maatregelen voor 2 miljoen nodig zijn.  En er werd vastgesteld dat als de huidige trend zich doorzet, overschrijdingen te verwachten zijn binnen de nomenclatuur orthopedie. Omdat delees verder


Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Huisartsen

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Huisartsen

Hier zullen we het verloop schetsen van de onderhandelingen en wat meer toelichting geven bij een aantal onderwerpen, die in de loop van de gesprekken over een nieuw akkoord aan bod zijn gekomen. We hebben, in tegenstelling tot de BVAS,  expres vermeden om dit te doen terwijl de onderhandelingen bezig waren, omdat tussen de partners overeen was gekomen dat  iedereen tijdens de onderhandelingen de nodige discretie aan de dag zou leggen over de behandelde onderwerpen en de al dan niet vorderingen van de gesprekken; dit op verzoek van Jo De Cock, die op zijn geduldige en diplomatieke manier de onderhandelingenlees verder


Laatste Tweets