Slide background

Welkom op de website van het ASGB

Slide background

Het Kartel eist een goede verhouding
werkbelasting/familiaal- en sociaal leven,
met een solide ondersteuning en omkadering

Slide background

Het Kartel is er van overtuigd dat de prioriteiten voor de specialist,
in de eerste plaats, in het ziekenhuis liggen.
En dat moet aangemoedigd worden.

Slide background

Het Kartel eist niet alleen een goede verloning voor iedere huisarts,
maar een betere vergoeding en ondersteuning voor
het bijkomende werk

Slide background

Het Kartel eist een betere sociale bescherming met:
Verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut.
Een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding.
Uitkering bij bevalling.
Ongelimiteerd verder werken bij opname pensioen.

Slide background

Het Kartel gelooft in een goede samenwerking:
tussen de verschillende lijnen.
Enkel zo kunnen we een kwaliteitsvolle zorg aanbieden.

Slide background
Lid worden

Door lid te worden van het ASGB helpt u
om uw stem te laten horen in de verdediging van uw beroep.Symposium


De startende arts

Elk jaar organiseren we talrijke interessante symposia. Nieuws hierover kan u hier steeds terugvinden. We houden u op de hoogte van ons volgend symposium.
doctor


VisieHet ASGB is een gemengd syndicaat dat ALLE artsen vertegenwoordigt. Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.
Impulseo foto


ImpulseoHet ASGB is de partner bij uitstek om uw Impulseo dossier te verzorgen. Tot nog toe verzorgen wij het overgrote deel van de dossiers. Wij zorgen ook voor de opvolging van uw dossier en begeleiden u bij eventuele problemen.
Kartel


Het KartelSamen met MoDeS en het GBO vormen wij het KARTEL. Samen zetten we ons in voor zowel de huisarts als de specialist.
Laatste berichten

No thumbnail available

ASGB-bericht 2016.089/Nieuwe tarieven borstrecontstructie,klinische biologie

  Geachte Collega, Het Riziv deelde de volgende nieuwe tarieven mee voor plastische heelkunde, borstreconstructie en voor klinische biologie: doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105); Escherichia coli O157, kweek en identificatie inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum (Maximum 1) (Diagnoseregel 99); Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 102); Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) (Maximum 1) (Diagnoseregel 103); Opsporen van Legionellae antigenen in urine (Maximum 1) (Diagnoseregel 104). Ze gaan in voege op 1 september. met collegiale groeten, het ASGB-bestuurlees verder

 

No thumbnail available

ASGB-bericht 2016.084/GMD bij statuut ‘chronisch zieke’

  Geachte Collega, Wij kregen een aantal vragen over de uitbetaling van het GMD-honorarium voor patiënten met het statuut ‘chronisch zieke’ in de leeftijdscategorie 45-74 jaar. Wij vatten hieronder samen wat daarover in de medicomut werd afgesproken. Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur   Praktische toepassing van de maatregel 4.1.2.1 van het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen – GMD verhoogd tot 55 EUR voor patiënten met het statuut van chronisch zieke die tot de leeftijdscategorie 45-74 jaar behoren. Elektronisch: elektronisch beheer van het GMD via het MyCareNet-netwerk. Vanaf 1 juli 2016 leiden de kennisgeving voor de opening van een GMD of de contacten naar aanleiding van raadplegingen/bezoekenlees verder


Opinie

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Specialisten

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Specialisten

Lagen de onderhandelingen al moeilijk voor de huisartsen, dan was het voor de specialisten nog problematischer. De regering had een aantal besparingsmaatregelen opgelegd (reanimatie, dialyse, niet doorvoeren van de digitalisering van de mammografie)  en er was geen marge in budgetten, die nog niet besteed waren, zoals wel het geval was voor de huisartsen en er was geen indexmassa. Bovendien bleek dat de vorige besparingen in de chronische pijnbehandeling niet voldoende waren en dat bijkomende maatregelen voor 2 miljoen nodig zijn.  En er werd vastgesteld dat als de huidige trend zich doorzet, overschrijdingen te verwachten zijn binnen de nomenclatuur orthopedie. Omdat delees verder


Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Huisartsen

Verloop van de onderhandelingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 - Huisartsen

Hier zullen we het verloop schetsen van de onderhandelingen en wat meer toelichting geven bij een aantal onderwerpen, die in de loop van de gesprekken over een nieuw akkoord aan bod zijn gekomen. We hebben, in tegenstelling tot de BVAS,  expres vermeden om dit te doen terwijl de onderhandelingen bezig waren, omdat tussen de partners overeen was gekomen dat  iedereen tijdens de onderhandelingen de nodige discretie aan de dag zou leggen over de behandelde onderwerpen en de al dan niet vorderingen van de gesprekken; dit op verzoek van Jo De Cock, die op zijn geduldige en diplomatieke manier de onderhandelingenlees verder


Laatste Tweets