Algemene voorwaarden en privacyverklaring ASGB

Laatste update: 22 oktober 2021

 

Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB vzw), met adres Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich België  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

ASGB vzw

Prins Boudewijnlaan 1

2550 Kontich

België

T. 03 238 49 48 / info@asgb.be

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ASGB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens (privé, praktijk, ziekenhuis)

Telefoonnummer

E-mailadres

RIZIV-nummer

Artsencategorie

Specialisatie

 

Het ASGB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-U de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken.

-Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Het ASGB analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Het ASGB volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het ASGB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het ASGB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het ASGB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het ASGB gebruikt functionele, analytische en cookies van derden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ASGB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Cookies niet opslaan

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat op uw computer. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

 

Op onze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven. Hieronder een overzicht van de applicaties die we gebruiken op onze website:

We onderscheiden 3 types van cookies

 

Functionele cookies

Dit zijn essentiële cookies om de site te laten werken.

 

Analytische cookies

Google Analytics en Google Tag Manager

Om uw gebruikersgemak te optimaliseren, willen wij graag weten hoe bezoekers onze website gebruiken. Dat onderzoeken we met analytische cookies van Google Analytics en Google Tag Manager.

Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden naar een bepaalde persoon of gebruiker. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP-adressen worden gemaskeerd en gegevens worden niet gedeeld.

De cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’. Dat wil zeggen dat de cookie officieel eigendom is van ASGB en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. ASGB heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van ASGB geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van ASGB een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van www.asgb.be te kunnen waarborgen.

 

Advertentiecookies

We maken gebruik van advertentiecookies om bepaalde inhoud aan te bieden die in uw interessegebied vallen.

Cookies voor remarketing:

De website gebruikt cookies die op basis van de pagina’s die je op deze website bezoekt, bijhouden voor welke dienst je interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en van Facebook (Facebook, Instagram), kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van deze advertentienetwerken advertenties tonen voor diensten waar je mogelijk interesse voor hebt. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.

Cookies voor inhoud van 3de partijen:

Naast de cookies die Proximus instelt wanneer je de website bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen wanneer je de site bezoekt. Onze webpagina’s kunnen namelijk inhoud van derden bevatten, zoals video's (van Youtube). Omdat je browser verbinding maakt met de webservers van die derden om die inhoud op te halen, kunnen die derde partijen hun eigen cookies op je apparaat instellen of lezen en kunnen zij informatie over je online activiteiten verzamelen via websites of online diensten.

 

Externe links

Op deze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de desbetreffende website.

 

Opt-out Google

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASGB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@asgb.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ASGB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@asgb.be