Impulseo

Onze service

ASGB is al jaar en dag een erkend steunpunt dat uw dossier kan indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G). Onze dienstverlening is GRATIS en neemt u een pak administratief werk uit handen.

Indien uw dossier de voorbije jaren al door ons ingediend werd, ontvangt u eind 2022-begin 2023 automatisch een email en een brief met de nodige info en documenten voor de tegemoetkoming van 2023 (loonkosten 2022).

Indien uw dossier nog niet door ons ingediend werd, aarzel dan niet contact op te nemen via info@asgb.be of op het nr. 03 238 49 48. Wij helpen u graag verder.

De aanvraag- en andere formulieren

Tegemoetkoming in de loonkosten (praktijkondersteuner of verpleegkundige)

OF medisch telesecretariaat

AANVRAAGFORMULIEREN GROEPERINGEN

ATTESTEN

AANVRAAGFORMULIEREN INDIVIDUELE ARTS

Tegemoetkoming voor telesecretariaat

De reglementering

KB (Koninklijk Besluit) versus BVR (Besluit Vlaamse Regering)

 

INFO OPMAAK IMPULSEO AANVRAGEN 2023 (tegemoetkoming loonkosten 2022)

 

Zoals u weet, is eind 2022 een BVR (Besluit Vlaamse Regering) verschenen dat een eigen Vlaamse regeling in het leven geroepen heeft. Deze regeling geldt in principe nog niet voor ‘loonkosten 2022, aanvraag 2023’ maar pas voor het jaar erna, met name ‘loonkosten 2023, aanvraag 2024’.

Concreet wil dat zeggen dat er voor ‘loonkosten 2022, aanvraag 2023’ dus niks verandert, want dat het oude federale KB nog geldt. Wij kunnen dus NU zoals de vorige jaren uw aanvraag bij het Agentschap Z&G doen via een papieren aanvraagformulier en onder het systeem van het KB.

Maar het nieuwe BVR laat ook toe om toch al de Vlaamse regeling te gebruiken voor ‘loonkosten 2022, aanvraag 2023’. In dat geval moet u daar uitdrukkelijk voor kiezen en ons dat laten weten. Hierna vatten we de voor- en nadelen van beide regelingen samen.

 

1/           Het grote voordeel om voor het oude KB te kiezen voor ‘loonkosten 2022, aanvraag 2023’ is: dan kan de aanvraag al in het eerste semester van 2023 gebeuren (via een papieren formulier), terwijl de aanvraag volgens het BVR pas na de zomervakantie kan gebeuren (omdat die elektronisch moet en de module daarvoor nog niet klaar is). De maximale tegemoetkoming ligt in beide systemen trouwens dicht bij mekaar: € 7.373 volgens het oude KB en € 7.400 volgens het nieuwe BVR.

Een tweede voordeel van het KB is dat onder deze regeling niet alleen brutolonen plus RSZ-bijdragen in aanmerking komen om uw Impulseo-tegemoetkoming te berekenen, maar bv. ook maaltijdcheques, de premie arbeidsongevallen, enz. Onder het nieuwe BVR komen daarentegen enkel brutolonen plus RSZ-bijdragen in aanmerking.

 

2/           Wanneer kan het toch de moeite lonen om al voor het BVR te kiezen voor ‘loonkosten 2022, aanvraag 2023’? Een eerste reden kan zijn dat u het bijkomende bedrag van € 800 voor opleidingen wenst te bekomen. Dat kan immers enkel onder het nieuwe systeem van het BVR en is mogelijk wanneer uw bediende in 2022 opleidingen gevolgd heeft die “zijn/haar competenties versterken of die toelaten competenties te ontwikkelen op het vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg”. (zie * onderaan)

Een tweede reden kan zijn dat u in 2022 al een praktijkverpleegkundige in dienst had, die uitsluitend verpleegkundig werk deed. In dat geval, lees: er is geen combinatie met administratief werk, geeft hij/zij enkel onder het nieuwe BVR recht op een tegemoetkoming.

 

Concrete vraag aan u: gelieve ons via email te laten weten of uw praktijk kiest voor een aanvraag via het oude KB of het nieuwe BVR; stuur hiervoor een email naar info@asgb.be met in het onderwerp de naam van uw praktijk en het nummer van uw dossier (G…) en vermeld in de email uw keuze.

Indien u nu al zeker bent dat u voor het oude KB kiest, mag u ook van de eerste keer het ‘attest sociaal secretariaat’ (bijlage bij deze mail) terugmailen naar info@asgb.be

(*) Deze opleidingen kunnen van heel uiteenlopende aard zijn. Op termijn is het de bedoeling tot een lijst van aanbevolen opleidingen te komen maar vooralsnog is het gamma dat in aanmerking komt, heel breed. De vereiste is wel dat de bediende minstens voor 4 uur opleiding gevolgd heeft, waarvan ook minstens 1 uur opleiding samen met u als huisarts die Impulseo aanvraagt.