We houden je op de hoogte

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).

 

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.70

Nieuw besluit over implantaten inzake orthopedie en traumatologie

Op 18 mei 2022 is een MB (ministerieel besluit) verschenen over de terugbetaling van implantaten inzake orthopedie en traumatologie.

U vindt de integrale tekst van dit besluit als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.069

Nieuw besluit inzake heelkunde op het abdomen van het spijsverteringsstelsel

Op 18 mei 2022 is een MB (ministerieel besluit) verschenen over de terugbetaling van implantaten m.b.t. abdomen van het spijsverteringsstelsel.

U vindt de integrale tekst van dit besluit als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.068

Nieuwe besluiten inzake heelkunde op de thorax en cardiologie

Op 18 mei 2022 zijn twee MB’s (ministerieel besluiten) verschenen  over de terugbetaling van implantaten m.b.t. thorax en cardiologie.

U vindt de integrale tekst van deze besluiten als bijlage bij dit bericht.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.067

Nieuw besluit over implantaten gynaecologie

Op 16 mei 2022 is een MB (ministerieel besluit) verschenen  i.v.m. de terugbetaling van implantaten gynaecologie.

U vindt  de integrale tekst van dit MB als bijlage bij dit bericht. 

 

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2022.066

Enquête door FOD voor (coördinerend) stagemeesters

Op vraag van de FOD bezorgen we u dit bericht.

Aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters wordt gevraagd om bijgevoegde vragenlijst over de kwaliteit van de ASO-opleiding in te vullen.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag lanceren we de tweede enquêteronde om een beleid voor te bereiden rond de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding. Onze enquête is deze keer gericht aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2022.065

Herziening erkenningscriteria pediaters: kandidaten gezocht voor werkgroep

De herziening van de erkenningscriteria pediatrie, met o.a. de erkenning van diverse subdisciplines, is al jaren onderwerp van discussie.

Vroegere adviezen van de Hoge Raad werden door de bevoegde ministers niet opgevolgd (en dat geldt ook voor inwendige disciplines).

De FOD wil de debatten nu heropenen en stelt daartoe een werkgroep samen. We kunnen daarvoor experten voordragen.

Leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (info@asgb.be).

---------------------------------------------

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.063

Website ‘zinloosattest.be’ wil administratieve overlast helpen stoppen

Deze website, https://www.zinloosattest.be, is een initiatief van de stuurgroep Kafka waarvan ook ASGB/Kartel deel uitmaakt.

Op de site vindt u een overzicht van attesten op verschillende domeinen waarvoor men zich vaak tot de huisarts wendt, terwijl ze helemaal geen ‘medische meerwaarde’ bieden. U vindt er advies terug over de vraag hoe u het best met de vraag naar zo’n attest omgaat (met bronvermeldingen uit de wet en/of de deontologie).

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.062

Tussentijdse indexering van artsenhonoraria op 1 juni 2022

De artsenhonoraria zullen op 1 juni a.s. met 2% geïndexeerd worden. Het gaat om een zgn. voorafname op de index van 1 januari 2023.

Dat betekent dat er in de veronderstelling dat de inflatie bv. 8% is en blijft, er nu al (juni 2022) met 2% wordt geïndexeerd en er begin 2023 nog eens een indexatie met 6% (en niet meer met 8%) volgt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.061

Publicatie van KB inzake remgeld voor de soft echelonnering

Op 6 mei 2022 is een KB gepubliceerd dat het remgeld regelt voor de nieuwe raadplegingscodes in het kader van de soft echelonnering.

U vindt de integrale tekst van dit KB als bijlage bij dit bericht (wordfile), evenals de onderliggende nota van de NCAZ (pdf). 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.060

Nieuwe tarieven toezicht mei 2022

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die in voege gingen op 1 mei 2022.

Het betreft de invoering van het multidisciplinair overleg in de IB-bedden dat vroeger vergeten werd, en de opwaardering van het toezicht in het niet-chirurgisch daghospitaal voor (pediatrisch)hematologen, oncologen en reumatologen. De voorgeschiedenis van dit laatste dossier is u voldoende bekend uit onze vorige berichten.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.059

Nieuw honorarium intrathecale chemotherapie

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1 mei 2022 in voege gingen.

Het betreft de invoering van een verstrekking voor intrathecale chemotherapie, een voorstel dat het Kartel op vraag van onze leden hematologen heeft ingediend in een vorig akkoord.

Helaas heeft ook deze publicatie ellendig lang op zich laten wachten.

355972 ** Intrathecale toediening via lumbale punctie van medicatie binnen een chemotherapeutische oncologische setting met exclusie van pijnstillende medicatie, anti-inflammatoire middelen en corticoïden

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.058

Opiniestuk Dr. Gevaert: Overlegmodel of overlegDmodel?

In de herfst van 2020 schreef ik een stukje over de administratieve en bureaucratische valkuilen van de meerjarenbegroting en de bijhorende transversale zorg (ref). In dit nieuwe financieringsmodel wordt het systeem van de financieringssilo’s verlaten en worden meerdere zorgverleners voor een specifiek patiëntentraject met een geïntegreerd budget vergoed ipv met afzonderlijke budgetten per participerende zorgverlener.

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.057

ASGB betreurt beslissing over contingentering

Federaal minister van volksgezondheid Vandenbroucke heeft vrijdag 29 april 2022 een deal met de Franstalige gemeenschap aangekondigd. Zo zal er ook aan Franstalige kant een ingangsexamen komen. In ruil daarvoor zal er echter de spons over het verleden geveegd worden en wordt het zgn. federaal responsabiliseringsmechanisme opgegeven.

ASGB kan zich niet in vinden in deze deal en ondersteunt het protest van de Vlaamse studenten geneeskunde. Als bijlage bij dit bericht vindt u een gezamenlijk persbericht terug.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.056

Nieuw besluit ivm terugbetaling implantaat cardiologie

Op 25 april 2022 is een ministerieel besluit (MB) verschenen  dat aanpassingen aanbrengt in het hoofdstuk " F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" .

De regels van dit MB treden onmiddellijk in werking.

U vindt de integrale tekst van het MB in de file als bijlage bij dit bericht. 

ASGB-BERICHT 2022.055

Enquête die peilt naar de visie van de arts op armoede

De werkgroep ‘Ziek maakt arm, arm maakt ziek’ van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) behartigt de belangen van patiënten in armoede en hun financiële problemen. Om een beter zicht te krijgen op deze populatie, hun noden en de visie van de artsen organiseert Artsenkrant samen met de werkgroep en de UAntwerpen een enquête.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.054

Aanpassing van KB op de derdebetaler (voor alle verstrekkingen) gepubliceerd

Sinds 1 januari 2022 laat het Riziv toe dat u voor alle mogelijke verstrekkingen de derdebetaler toepast.

Nochtans waren de wetteksten die dit moeten formaliseren toen nog niet gepubliceerd. Zie ook dit bericht: https://www.asgb.be/node/28292.

Op 19 april 2022 is nu toch al de aanpassing van het KB op de derdebetaler verschenen.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze aanpassing.

 

Publicatie : 2022-04-19
Numac : 2022031692

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.053

Wet over uitstel medische verkiezingen gepubliceerd

Op 12 april jl. is een aanpassing van de wet op de medische verkiezingen verschenen.

Door deze wetswijziging worden de verkiezingen voortaan om de 5 (i.p.v. om de 4 jaar) georganiseerd.

De eerstvolgende zullen bijgevolg nog niet in juni 2022 maar pas in juni 2023 kunnen plaatsvinden.

Hieronder vindt u de integrale tekst van deze wetswijziging.

 

Publicatie : 2022-04-12
Numac : 2022040600