We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

ASGB-BERICHT 2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

ASGB-BERICHT 2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2023.107

Cogovernance is van iedereen!

 

Één van de meest ergerlijke zaken aan de medische verkiezingen is dat voorspelbare steekspel van wie wat wanneer heeft gerealiseerd.

We hebben ons voorgenomen om strikt enkel onze eigen realisaties te vermelden en niet te gaan lopen met die van onze collega’s. Want ieder doet zijn/haar deel, en dus moet je eerlijk credits geven aan elke realisatie of goed idee van een ander.

En toch een eenmalige reactie. Omdat expliciet werd gecommuniceerd dat wij het idee van cogovernance zouden “gestolen” hebben. Even de feiten:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.105

KB inzake planning medisch aanbod tot 2029

 

Op 31 mei 2023 is een KB verschenen dat de planning medisch aanbod tot 2029 regelt. Het betreft hier de verhoging van de totale quota voor Vlaanderen tot 1.244.

Hierdoor kunnen de gemeenschappen, die hiervoor bevoegd zijn, de subquota verhogen van de specialismen waar tekorten zijn of zullen komen. Het is hierdoor bv. dus mogelijk om de quota van de huisartsen te verhogen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.104

Schrapping van epileren door elektrocoagulatie vanaf 1 juli 2023

 

Op 30 mei 2023 is een KB verschenen waardoor de verstrekking 531414-531425 geschrapt wordt (Epileren door elektrocoaguleren). Tevens wordt de omschrijving van de verstrekking 531215-531226 (Elektrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per zitting) vervangen als volgt: "Elektrocoaguleren van varicositas per zitting".

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 30 mei gepubliceerde KB dat in werking treedt op 1 juli 2023.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.103

Schrapping hemorrhoïdale trombose vanaf 1 juli 2023

 

Op 30 mei 2023 is een KB verschenen waarmee de verstrekking 220135-220146 (Insnijding van hemorrhoïdale thrombose) geschrapt wordt. Er bestonden twee nomenclatuurnummers voor dezelfde verstrekking maar met een verschillend honorarium. De verstrekking 472054 472065 ° Insnijding van hemorrhoïdale thrombose K 20, blijft behouden en is toegankelijk voor elke arts.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 30 mei gepubliceerde KB dat in werking treedt op 1 juli 2023.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.102

Verstrekking 350070-350092 niet meer cumuleerbaar vanaf 1 juli 2023?

 

Op 30 mei 2023 is een KB verschenen dat specificeert dat de verstrekkingen 350070 en 350092 niet cumuleerbaar zijn met een technische verstrekking, en/of met een raadpleging uitgevoerd door dezelfde arts. Met verstrekkingen door andere artsen dus wel.

ASGB-BERICHT 2023.100

Steun de ASGB-Kartel verkiezingscampagne

 

De medische verkiezingen komen er aan op 6 juni a.s. Die zullen (enkel) elektronisch verlopen. Zodra het RIZIV de verkiezingslink ter beschikking stelt, zullen we die doorsturen naar onze leden. Tot dan voeren we nog stevig campagne.

Die kunt u volgen op:

-Onze Kartelwebsite met ons programma, onze realisaties, onze prioriteiten en heel wat artsen die we aan het woord laten. Kijk dus zeker eens op onze campagnesite!

ASGB-BERICHT 2023.099

Opinie Dr Gevaert: If You Are Not at the Table Then You're Probably on the Menu

 

Artsenkrant heeft vandaag, 26 mei 2023,  een opiniestuk van onze voorzitter specialisten, Thomas Gevaert, gepubliceerd waarin het belang nog eens benadrukt wordt dat zo veel mogelijk artsen hun stem zouden uitbrengen van 6 t.e.m. 26 juni a.s.

U vindt het opiniestuk via deze link https://www.artsenkrant.com/actueel/if-you-are-not-at-the-table-then-you-re-probably-on-the-menu/article-opinion-67265.html  of door op ‘lees meer’ te klikken.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.097

Dr Creemers in Artsenkrant over de nakende verkiezingen

 

Artsenkrant organiseert met het oog op de artsenverkiezingen wekelijks een ‘duo-debat’ waarin zij een van de andere stakeholders uit de gezondheidszorg een aantal stellingen laat lanceren, waarop de syndicaten dan moeten reageren. 

Vandaag is zo ook Dr. Michel Creemers, onze voorzitter huisartsen, aan het woord gekomen, in antwoord op de FOD Volksgezondheid.

 

In de volgende link vindt u het standpunt van beide personen:

Overheid
ASGB-BERICHT 2023.096

Standstill ereloonsupplementen: verlengd tot eind 2023

 

Op 20 april 2023 communiceerden we – na de voorbarige communicatie van Minister Frank Vandenbroucke – dat de verlenging van de standstill van de ereloonsupplementen nog niet definitief afgeklopt was. Zie https://www.asgb.be/node/28571.

Er was een informeel akkoord, maar nog geen formeel akkoord. We hadden – samen met Zorgnet Icuro – namelijk grote bezwaren tegen de blijvende regionale ongelijkheid in maximupercentages.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2023.095

Reactie op interview met Dr. Maaike Van Overloop

Geachte collega Van Overloop, beste Maaike

 

Uw interview in de Specialist heeft ons behoorlijk perplex achtergelaten.

De journalist stelt u een aantal, volgens ons zeer pertinente vragen, maar op geen enkele geeft u een duidelijk antwoord. Als een volleerde politica fietst u om elk heikel punt heen.

De nota over pulmonale revalidatie was helemaal geen variapunt. Het was na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering zelfs het eerste agendapunt (zie document als bijlage) en het voor de artsen meest belangrijke. Waarom zegt u dit?

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.094

Opinie Dr Creemers: New Deal. No big deal?

 

Minister Vandenbroucke heeft op 17 juni 2022 de krijtlijnen van zijn zgn. New Deal gepresenteerd. Vervolgens werd er veel onderzoeks- en denkwerk verricht door de zgn. reflectiegroep Van den Bruel-Belche. Daar is heel wat nuttige informatie uit voortgekomen, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het vooraf al vaststond dat er een New deal moest komen en welke vorm die zou aannemen.

Een no solution deal

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.093

Peesexploratie geschrapt

 

Op 16 mei 2023 is een KB i.v.m. gewijzigde nomenclatuur voor Heelkunde-Orthopedie verschenen. Meer bepaald wordt de verstrekking 280556-280560 peesexploratie geschrapt.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023. Hierna vindt u de integrale tekst ervan. In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ.

Publicatie : 2023-05-16
Numac : 2023042265

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.092

Programmeren van neurostimulator door neurologen

 

Op 15 mei 2023 is een KB i.v.m. nomenclatuur van art. 20f, bis - Inwendige geneeskunde/Neurologie en van neurochirurgie verschenen. Het betreft o.a. het toegankelijk maken van het programmeren van een neurostimulator voor neurologen.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2023. Hierna vindt u de integrale tekst ervan. In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ.

Publicatie : 2023-05-15
Numac : 2023042250

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.091

Nieuw besluit over implantaten thoracale heelkunde en cardiologie

 

Op 15 mei 2023 is een MB i.v.m. de tegemoetkoming voor implantaten thoracale heelkunde en cardiologie verschenen. Het besluit treedt in werking op 1 juni a.s.

In de file als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst ervan.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.090

Nieuw besluit over implantaten orthopedie en traumatologie

 

Op 12 mei 2023 is een MB i.v.m. de tegemoetkoming voor implantaten orthopedie en traumatologie verschenen. Het besluit treedt in werking op 1 juni a.s.

Hierna vindt u de integrale tekst ervan.

 

Publicatie : 2023-05-12
Numac : 2023041472

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.089

ASGB/Kartel niet akkoord met gang van zaken inzake transversale zorg

 

Naar aanleiding van het volledig ontsporen van de projecten transversale zorg heeft het Kartel deze morgen in het Verzekeringscomité fors geprotesteerd tegen de gang van zaken. Hoewel we van in den beginne grote reserves hadden bij deze projecten hebben we ze na het aanvaarden van onze amendementen in de startnota onder voorbehoud aanvaard.

Sterker nog, we waren het enige syndicaat dat uitgewerkte en concrete voorstellen heeft ingediend. Zowel voor de pneumologische revalidatie als voor de somatische zorg bij psychiatrische patiënten.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.088

Verstrekking 476070-476081 geschrapt in tabel « J. Inwendige geneeskunde – 5° Cardiologie »

 

Het Riziv bezorgde een corrigendum op de recent meegedeelde tarieven.