We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2023.012

Schrijf u in voor het ASGB-congres, een betere zorg voor patiënt én arts

Wanneer en waar? Zaterdag 11 maart 2023 vanaf 9 uur in Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de Zoo, ingang via Carnotstraat 4)

Hoe inschrijven? U kunt zich inschrijven t.e.m. 28 februari 2023 via het webformulier in deze link: https://www.asgb.be/form/inschrijving-symposium

Icoon thema huisartsenwachtpost
ASGB-BERICHT 2023.016

ASGB/Kartel steunt de wachtposten in hun vraag om betere financiering

De huisartsenwachtposten hebben het (vaak) moeilijk om de eindjes nog aan mekaar te knopen. Grote boosdoener is de fikse stijging van de werkingskosten (van vooral personeel en vervoer maar ook van bv. infrastructuur en energie). De lonen van het personeel bv. hebben een index van ruim 13% ondergaan … terwijl het budget dat door Riziv ter beschikking gesteld wordt amper aan 8% komt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.015

Huisartsen kunnen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht voorschrijven

 

Op 18 januari 2023 is een KB met een wijziging aan de nomenclatuur van art. 17§1 gepubliceerd. Dit KB treedt in werking op 1 maart 2023 en laat nu ook toe dat huisartsen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht kunnen voorschrijven.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf bij dit bericht vindt u de desbetreffende nota uit de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-18
Numac : 2023030016

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.014

Interpretatieregel over implanteerbaar materiaal

Op 18 januari 2023 is een interpretatieregel over implanteerbaar materiaal in het Staatsblad gepubliceerd. U vindt hierna de integrale tekst van deze regel.

Publicatie : 2023-01-18
Numac : 2022042536

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2023.013

Enquête Artsenkrant: hoe evalueert u het huidige gezondheidsbeleid?

 

Artsenkrant organiseert een peiling naar uw mening over recente maatregelen van minister Vandenbroucke. Het gaat om een aantal zeer concrete vragen.

Via deze link kan u deelnemen: https://www.artsenkrant.com/actu_enquete

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.011

Opwaardering consult pediater bij kinderen met eetstoornissen

 

Op 17 januari 2023 is een KB verschenen met nieuwe nomenclatuur voor de pediater. Het KB treedt in werking op 1 februari 2023 en betreft een opwaardering van het consult van de pediater bij kinderen met eetstoornissen opgenomen in een K-dienst (hoger honorarium en 2x per week).

Op vraag van onze leden heeft ASGB/Kartel dit project ingediend voor het akkoord 2022-2023.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.010

ASGB-enquête : geen supplementen meer, wat kunt u niet meer doen?

Vaak belanden ereloonsupplementen helemaal niet in de ‘zak’ van de arts maar zijn ze nodig om te lage nomenclatuur te compenseren, kosten van materiaal te dekken, investeringen mogelijk te maken, enz.

Wij willen nagaan welke redenen (het vaakst) voorkomen in de praktijk en welke acten/technieken u niet meer zou kunnen doen/toepassen, indien u geen supplement meer zou kunnen vragen.

Deze antwoorden zullen gebruikt worden om bij de minister (en de publieke opinie) het juiste beeld over ereloonsupplementen te schetsen.

ASGB-BERICHT 2023.009

Opinie Dr Gevaert: het ene supplement is het andere niet

 

Vorige week al had onze voorzitter een opiniestuk over de ‘supplementenhistorie’ geschreven voor de algemene pers. Per vergissing werd het toen als ledenbericht doorgestuurd en daarna weer teruggetrokken. Uitgesteld is echter niet verloren… Zie hierna of via https://www.artsenkrant.com/actueel/een-pleidooi-voor-transparantie-in-het-kluwen-van-de-ereloonsupplementen/article-opinion-64993.html

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.008

Laat zelf ook uw mening horen over de New Deal!

Zoals u weet, werkt minister Vandenbroucke aan een zgn. New Deal voor de huisartsen. Centraal daarin staat het voornemen om een derde financieringsmodel (een mix van het forfaitaire en het prestataire stelsel) te introduceren.

In dat kader werd een zgn. reflectiegroep opgericht waarmee al over een aantal aspecten werd gedebatteerd. Men wil echter ook de mening horen van de artsen uit het veld en dit via een vragenlijst. Dit is dus de kans om uw mening te laten horen, het invullen van de vragenlijst zou een goed kwartier duren.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.007

De Toezichtscommissie (in het kader van de Kwaliteitswet) is geïnstalleerd

 

De Kwaliteitswet van 22 april 2019 heeft verschillende verplichtingen ‘ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van zorgverstrekkingen’ geïntroduceerd. Om over de naleving van deze verplichtingen te waken, roept de Kwaliteitswet een nieuw toezichtsorgaan in het leven: de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, of kortweg de Toezichtscommissie.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.006

Nomenclatuur voor complexe oncologische orbitachirurgie

Op 6 januari 2023 is een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor oftalmologie gepubliceerd.

Het betreft een zeer laattijdige uitvoering van het akkoord 2020 (4.3.5. Orbitachirurgie.

Een vergoeding wordt voorzien voor de complexe oncologische orbitachirurgie.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB. Als bijlage bij dit bericht vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-06
Numac : 2022034808

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.005

Interpretatieregel over farmaceutische specialiteit met tocilizumab

Op 9 januari 2023 werd de onderstaande interpretatieregel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.004

KB werkingskosten ziekenhuizen voor 2023 gepubliceerd

Jaarlijks wordt een KB gepubliceerd inzake de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Op 30 december 2022 is het KB voor dienstjaar 2023 verschenen. Het gaat om € 11.302.332.140.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB.

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043241

21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2023, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2003.003

Uitbreiding toezicht op G-diensten vanaf 1 feb 2023

 

Op 30 dec 2022 is een belangrijk KB verschenen waarbij in de omschrijving van de verstrekking 599126 het woord "vijf" vervangen wordt door het woord "zes". Dit treedt in voege op 1 februari 2023.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.002

Dan toch geen opzegging van het akkoord

Zoals min of meer verwacht kon worden, heeft de BVAS tijdens de vergadering van de NCAZ van 9/1/2023 de opzegging van het akkoord artsen-ziekenfondsen terug ingetrokken. We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat dit een prematuur en weinig doordacht initiatief was. Blijkbaar zat ook intern niet iedereen op dezelfde golflengte. En het was nogal naïef om te eisen dat de minister de pas gepubliceerde wet terug zou intrekken. Men heeft o.i. onnodige onrust veroorzaakt bij patiënten en bij vele artsen.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.001

Waarom ASGB/Kartel het akkoord nu nog niet opzegt

 

De honorariasupplementen zijn nooit ons grote strijdpunt geweest. Bij de onderhandeling van een nationaal akkoord zijn voor het ASGB/Kartel de belangrijkste punten de herijking, de opwaardering van de intellectuele akten, de sociale bescherming en de potentiële winsten in doelmatigheid en kwaliteit van zorg. We zijn ook akkoord om goed onderbouwde dossiers voor innovatieve technische verstrekkingen te ondersteunen op voorwaarde dat die de voorgenoemde punten niet compromitteren.

ASGB-BERICHT 2022.188

ASGB-webinar over wetgeving gezondheidszorgen

ASGB biedt aan zowel leden als niet-leden de mogelijkheid om online een cursus te volgen over de toepassing van de ZIV-wetgeving (inhoud zie hieronder en in het document als bijlage). Voor leden is dit gratis, niet-leden betalen € 40.

Deze cursus wordt gegeven door een specialist ter zake, de heer Willy De Buyser, gewezen senior-inspecteur bij Solidaris, en kadert in de rubriek ‘ethiek en economie’ van de accreditering. De aanvraag hiervoor is in behandeling.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.187

Tariefkaart huisartsen 2023

 

Hierbij vindt u de nieuwe tariefkaart van het ASGB met honoraria geldig vanaf 1 januari 2023.

ASGB-BERICHT 2022.186

Prettige feestdagen vanwege ASGB/Kartel

 

Het bestuur van ASGB wenst alle leden een zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar. 

ASGB-BERICHT 2022.185

Programma ASGB-congres zaterdag 11 maart 2023

 

Waar? Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de zoo)

Praktisch? Leden van ASGB betalen 40 euro per persoon, niet-leden betalen 80 euro per persoon, telkens inclusief lunch en dranken. Verder is in deze prijs ook inbegrepen: een toegangsticket tot de zoo voor partner en kinderen (aantal en gegevens verplicht mee te delen via de inschrijving).

Inschrijvingsmodaliteiten? Hierover volgt later meer info.

Programma

9u00                     ontvangst