We houden je op de hoogte

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

ASGB-BERICHT 2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

ASGB-BERICHT 2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024 

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2024.028

Nieuwe standstill op ereloonsupplementen

 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vorige week donderdag (22 februari 2024) werd in de Nationale paritaire commissie artsen – ziekenhuizen (NPCAZ) een akkoord bereikt over een nieuwe standstill op ereloonsupplementen.

Dit zijn de krachtlijnen van het akkoord:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.027

Vernieuwde Wet Patiëntenrechten gepubliceerd

 

Op 23 februari 2024 is een wet gepubliceerd die aanzienlijke wijzigingen aan de Wet Patiëntenrechten (WPR) van 2002 aanbrengt. 

Deze wijzigingen gaan in 10 dagen na publicatie, dus op 4 maart 2024.

Op ons online-seminarie van dinsdag 19 maart kunt u er alles over ontdekken, zie https://asgb.be/node/28773.

De WPR wordt hiermee gemoderniseerd, aldus minister Vandenbroucke. De opstellers hebben immers gewerkt op de drie volgende ‘assen’: 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.025

Stagemeestervergoeding voor 2022: start vanaf 4 maart 2024

 

Op 20 februari 2024 is (eindelijk) het KB verschenen dat de aanvraag van de vergoeding voor 2022 (én 2023) mogelijk maakt. 

De publicatie heeft lang op zich laten wachten omdat er gesleuteld is aan de modaliteiten.

Het gaat nu immers om een uitbetaling op kalenderjaarbasis en volgens een ‘geautomatiseerde’ procedure (in ProGezondheid) waarbij het RIZIV gegevens toegespeeld krijgt van de FOD Volksgezondheid en van de regio’s.

Overheid
ASGB-BERICHT 2024.024

Opinie Dr. Gevaert: blinde centralisatiedrift in de gezondheidszorg...

 

Vandaag, 20 februari 2024, heeft De Morgen een opiniestuk van onze voorzitter specialisten gepubliceerd, over de aan de gang zijnde drift van minister Vandenbroucke om alles in de oncologie te gaan centraliseren. 

In zijn ondertussen gekende, analytische stijl klaagt Dr. Thomas Gevaert aan dat die centralisatie niet blind en ondoordacht mag gebeuren.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2024.023

OPROEP: vertegenwoordigers voor werkgroep digitaal verwijsvoorschrift

 

Voor twee specialismen is de Medicomut nog op zoek naar deelnemers aan de werkgroep digitale verwijsvoorschriften: klinische biologie en nucleaire geneeskunde. In beide groepen zijn ook huisartsen nodig.

Daarom doen wij vanuit ASGB een oproep naar 1 of 2

  • * Nuclearisten
  • * Artsen of apothekers klinisch biologen
  • * Huisartsen

 

Het gaat om zes online werksessies van 2 uur. Details vindt u in de pdf als bijlage.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een e-mail naar info@asgb.be.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.022

Nieuwe nomenclatuur voor OCT

 

Op 12 februari 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor OCT.

Dit KB treedt in werking op 1 april 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB.

In de pdf als bijlage vindt de ondersteunende nota uit de NCAZ.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.021

Interpretatieregels inzake implantaten geschrapt

 

Op 8 februari 2024 is de schrapping van een aantal interpretatieregels i.v.m. de tegemoetkoming van implantaten gepubliceerd in het Staatsblad.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde bericht.

In de pdf als bijlage vindt u de motivering terug.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.019

Nieuw Vlaams besluit over zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures

 

Op 31 januari 2024 is een nieuw Besluit van de Vlaamse regering (BVR) in het Staatsblad gepubliceerd i.v.m. de erkenning van het gespecialiseerde zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures.

Met dit BVR legt de Vlaamse regering de verdeelwijze vast van de planningsvergunningen. Zo wil men van 15 tot 8 erkende zgn. S2-centra komen.

Hierna vindt u de integrale tekst van het BVR.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.018

Interpretatieregel over vergoeding van venetoclax bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie

 

Op 31 januari 2024 werd een interpretatieregel in het Staatsblad gepubliceerd i.v.m. de vergoeding van venetoclax bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie.

Deze interpretatieregel treedt in werking op 1 februari 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst ervan.

 

FOD SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.017

Uitvoerbeperkingen tot eind 2024 voor Oncotice

 

Op 31 januari 2024 werd een beslissing in het Staatsblad gepubliceerd die uitvoerbeperkingen invoert inzake het geneesmiddel Oncotice.

Deze beperkingen gelden tot eind 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze beslissing.

 

22 JANUARI 2024. - Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Oncotice i.vesic. susp. (pdr.) bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.016

Publicatie van nomenclatuur voor wervelkolompathologie

 

Op 26 januari 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. nomenclatuur voor wervelkolompathologie.

Dit KB treedt retroactief in werking op 1 september 2022.

De bedoeling ervan is dat algemeen chirurgen met hoofdactiviteit in deze pathologie, naast orthopedisten en neurochirurgen, deze activiteit in een overgangsperiode kunnen voortzetten.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB. In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u de voorbereidende teksten daaromtrent uit de NCAZ.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.013

Tabel met globaal prospectief bedrag LVZ voor 2024 gepubliceerd

 

In het Staatsblad van 25 januari 2024 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2024.

Voor raadpleging van de tabel, zie de pdf als bijlage.

Deze bedragen zijn van toepassing voor opnames uit de periode na 31 december 2023 en vóór 1 januari 2025.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2024.012

Boodschap van het Vlaams Consortium: instappen in de New Deal kan nog altijd

 

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft de kandidaturen van 48 huisartsenpraktijken aanvaard voor het nieuwe organisatie- en financieringsmodel New Deal. Vanaf 1 april 2024 zullen deze 48 ‘pioniers’ de overstap maken naar de nieuwe manier werken.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2024.011

Update Project Kafka januari 2024

 

ASGB neemt actief deel aan het Project Kafka om nutteloze administratieve verplichtingen en documenten proberen af te schaffen.

Dat is helaas een werk van (heel) lange adem.

Toch kan een constructieve samenwerking tot mooie resultaten leiden, zoals het hierna volgend overzicht nog eens in de verf zet.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.010

Specialisten van de inwendige subdisciplines kunnen ook stagemeester zijn voor basisopleiding

 

Op 22 januari 2024 is een MB (ministerieel besluit) gepubliceerd dat het mogelijk maakt dat specialisten van de inwendige subdisciplines eveneens de rol van stagemeester voor de basisopleiding kunnen opnemen.

Zoals bekend is het, zeker in Vlaanderen, zo goed als onmogelijk om hiervoor nog voldoende algemeen internisten te vinden. De Hoge Raad formuleerde daarom eerder al dergelijk advies. Dat is nu dus ten uitvoer gebracht.

Daarnaast werkt de Hoge Raad momenteel nog aan een herziening van de erkenningscriteria voor de truncus communis en de resp. subdisciplines.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.009

Startquotum geneeskundestudenten 2024 gepubliceerd

 

Ingevolge een Besluit van de Vlaamse regering (BVR) dat op vrijdag 19 januari 2024 werd gepubliceerd, werd het quotum aan geneeskundestudenten officieel vastgelegd.

Het gaat om 1.723 personen die “gunstig gerangschikt kunnen worden op het toelatingsexamen”, zoals dat dan heet.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit BVR.

 

22 DECEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding geneeskunde en voor de opleiding tandheelkunde

Overheid
ASGB-BERICHT 2024.008

Enquête Artsenkrant over gezondheidsbeleid en politiek

 

Artsenkrant houdt een enquête waarin ze artsen vragen naar hun mening over een aantal actuele thema’s uit het huidige gezondheidsbeleid.

Via de link hierna kunt u aan deze enquête deelnemen  https://www.artsenkrant.com/Actu2024