Archief

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.133

Nieuwe nomenclatuur voor medische beeldvorming i.v.m. radioprotectie.

 

Op 30 september 2022 is een KB gepubliceerd dat een aanpassing van de nomenclatuur voor medische beeldvorming i.v.m. radioprotectie bevat.

U vindt hierna de integrale tekst van het nieuwe KB en als bijlage bij dit bericht  de onderliggende nota van de TGR.

De regels uit het nieuwe KB treden in werking op 1 november 2022.

 

Publicatie : 2022-09-30
Numac : 2022033252

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.131

Vergist de minister zich over covid-vaccinatie door apothekers?

Medi-sfeer heeft deze week in haar papieren versie een uitgebreid interview met minister Vandenbroucke gepubliceerd. Zie https://www.medi-sfeer.be/nl/home.html.

De minister heeft het o.a. over de rol van de apothekers en zegt daarover: “De vaccinatiemogelijkheid voor de apotheker is er alleen voor covid en ook beperkt in de tijd”.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.130

OPROEP : FOD Volksgezondheid peilt naar aantal werkuren van huisartsen

 

De titel van dit bericht vat in twee woorden samen waar het over gaat. Men is op zoek naar huisartsen die hierover degelijke info kunnen bezorgen. ASGB-leden zijn daar goed voor geplaatst.

U kunt deelnemen via volgende link: https://imassociates.questionpro.com/FTE-Survey-GPs

 

Hierna vindt u de integrale tekst van de oproep. door de FOD

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.129

Drie nieuwe besluiten over de terugbetaling van implantaten

Op 19 september 2022 is een MB in het Staatsblad gepubliceerd m.b.t. de voorwaarden van implantaten neurochirurgie, terwijl er ook al op 16 september 2022 een KB en MB over implantaten verschenen zijn.

Deze drie besluiten gaan op 1 oktober 2022 in voege. U vindt de integrale tekst ervan in de file als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.128

Bedrag van werkingskosten ziekenhuizen voor 2022 verhoogd

Via een KB dat op 31 december 2021 verscheen, werd eerst 10.086.579.010 euro voorzien voor 2022. Zie ook ons bericht van 10 januari 2022: https://www.asgb.be/node/28289

Via een KB dat vandaag, 20 september 2022, verschenen is, wordt dit bedrag verhoogd tot 10.185.401.033 euro

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB.

Publicatie : 2022-09-20
Numac : 2022032829

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.127

Controle op komst over toepassing van de CO voor ASO

Op 19 mei 2021 werd in de NPCAZ (Nationale Paritaire Commissie Artsen Ziekenhuizen) een collectieve overeenkomst (CO) gesloten over de minimaal te respecteren (arbeids)voorwaarden voor ASO. Tegelijkertijd werd er een model van een opleidingsovereenkomst aan verbonden.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.126

Wijzigingen nomenclatuur orthopedie, neurochirurgie en transplantatie op 1 sept 2022

Op 1/9/2022 zijn een aantal wijzigingen aan de nomenclatuur orthopedie, neurochirurgie en transplantatie in voege gegaan.

Een aantal verstrekkingen orthopedie werd geschrapt en vervangen door verstrekkingen i.v.m. het SPINE-project.

De financiering van machineperfusie bij bepaalde indicaties wordt toegevoegd.

Als bijlage bij dit bericht vindt u een pdf met de nieuwe tarieven.