Archief

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.172

Nieuwe besluiten over implantaten (traumatologie, oftalmologie en ORL)

 

Op 15 en 18 september 2023 werden er ministeriële besluiten gepubliceerd over implantaten voor deze drie disciplines. Zij treden alle drie in werking op 1 oktober a.s.

De tekst van de besluiten i.v.m. traumatologie en oftalmologie vindt u hierna. Die i.v.m. ORL vindt u in de file als bijlage bij dit bericht.

 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.171

OPROEP : kandidaat voor werkgroep inzake pediatrische hemato-oncologie

 

Minister Vandenbroucke heeft aan de FRZV (federale raad voor zorgvoorzieningen) een advies gevraagd over de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend.

Er werd beslist om een werkgroep op te richten om hierover advies te geven aan de minister. Ook ASGB kan hiervoor leden afvaardigen. Het moet evenwel snel gaan: kandidaten moeten nog deze week (t.e.m. 22 september) aangemeld worden.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.170

Ziektebriefje: afschaffing voor 1 dag voldoende of wilt u meer?

 

Op 28 november 2022 is, zoals u weet, een regeling in voege getreden waarbij werknemers voor een arbeidsongeschiktheid van slechts 1 dag geen doktersattest meer nodig hebben. De regeling geldt slechts 3 keer per jaar en enkel in grotere bedrijven (van meer dan 50 werknemers).

In de betrokken wet staat dat ze na 1 jaar geëvalueerd wordt. In dat kader willen wij bij ASGB graag weten wat onze leden vinden van deze regeling en dit aan de hand van vier concrete vragen.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.169

OPROEP : huisartsen voor de NRKP en de Accrediteringsstuurgroep

 

De diverse organen van het RIZIV worden na de verkiezingen van juni jl. opnieuw samengesteld.

In dat kader zijn wij dringend nog naar huisartsen op zoek voor de volgende functies :

  • * Een plaatsvervanger voor de NRKP (Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie)
  • * Een  effectieve én een plaatsvervanger voor de AS (AccrediteringsStuurgroep)

 

De opdracht(en) van beide organen vindt u in de documenten als bijlage.

De belasting is de volgende :

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.168

Aanvraag praktijkpremie 2022: problemen met controle Sumehr

 

In juli stelden heel wat huisartsen vast dat ze in tegenstelling tot vorige jaren de geïntegreerde praktijkpremie (voor 2022) nog niet konden aanvragen (via ProGezondheid), zie https://www.asgb.be/node/28644. Het RIZIV liet daarop weten dat de aanvraag vanaf half augustus zou kunnen om daarna die deadline nog eens op te schuiven tot begin september.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2023.167

Erkenning borstklinieken: ASGB vraagt om verder te kijken dan de neus lang is

 

In de media is de voorbije weken en maanden heel wat te doen geweest over de kwaliteit en dus de erkenning van de (kleinere) borstklinieken. Er zouden immers grote kwaliteitsverschillen zijn die maatregelen noodzakelijk maken.

De medisch oncologen van ASGB vinden de gegevens waarop deze adviezen gebaseerd zijn niet correct. Als er maatregelen nodig zijn, moeten die genomen worden, daar niet van, maar dat moet dan wel gebeuren op grond van objectieve criteria. In dit verband wordt eerstdaags een overleg gepland tussen het ASGB en de overheid.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.166

Interpretatieregel CTG over tocilizumab

 

Op 31 augustus 2023 werd de volgende interpretatieregel in het Staatsblad gepubliceerd.