Archief

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).

 

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.70

Nieuw besluit over implantaten inzake orthopedie en traumatologie

Op 18 mei 2022 is een MB (ministerieel besluit) verschenen over de terugbetaling van implantaten inzake orthopedie en traumatologie.

U vindt de integrale tekst van dit besluit als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.069

Nieuw besluit inzake heelkunde op het abdomen van het spijsverteringsstelsel

Op 18 mei 2022 is een MB (ministerieel besluit) verschenen over de terugbetaling van implantaten m.b.t. abdomen van het spijsverteringsstelsel.

U vindt de integrale tekst van dit besluit als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.068

Nieuwe besluiten inzake heelkunde op de thorax en cardiologie

Op 18 mei 2022 zijn twee MB’s (ministerieel besluiten) verschenen  over de terugbetaling van implantaten m.b.t. thorax en cardiologie.

U vindt de integrale tekst van deze besluiten als bijlage bij dit bericht.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.067

Nieuw besluit over implantaten gynaecologie

Op 16 mei 2022 is een MB (ministerieel besluit) verschenen  i.v.m. de terugbetaling van implantaten gynaecologie.

U vindt  de integrale tekst van dit MB als bijlage bij dit bericht. 

 

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2022.066

Enquête door FOD voor (coördinerend) stagemeesters

Op vraag van de FOD bezorgen we u dit bericht.

Aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters wordt gevraagd om bijgevoegde vragenlijst over de kwaliteit van de ASO-opleiding in te vullen.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag lanceren we de tweede enquêteronde om een beleid voor te bereiden rond de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding. Onze enquête is deze keer gericht aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2022.065

Herziening erkenningscriteria pediaters: kandidaten gezocht voor werkgroep

De herziening van de erkenningscriteria pediatrie, met o.a. de erkenning van diverse subdisciplines, is al jaren onderwerp van discussie.

Vroegere adviezen van de Hoge Raad werden door de bevoegde ministers niet opgevolgd (en dat geldt ook voor inwendige disciplines).

De FOD wil de debatten nu heropenen en stelt daartoe een werkgroep samen. We kunnen daarvoor experten voordragen.

Leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (info@asgb.be).

---------------------------------------------

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.063

Website ‘zinloosattest.be’ wil administratieve overlast helpen stoppen

Deze website, https://www.zinloosattest.be, is een initiatief van de stuurgroep Kafka waarvan ook ASGB/Kartel deel uitmaakt.

Op de site vindt u een overzicht van attesten op verschillende domeinen waarvoor men zich vaak tot de huisarts wendt, terwijl ze helemaal geen ‘medische meerwaarde’ bieden. U vindt er advies terug over de vraag hoe u het best met de vraag naar zo’n attest omgaat (met bronvermeldingen uit de wet en/of de deontologie).