Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.066

Toegang tot toezichthonorarium in oncologisch dagziekenhuis voor kinderoncologen en -hematologen

 

Op 8 mei 2024 werd een KB gepubliceerd dat kinderoncologen en -hematologen toegang geeft tot het toezichthonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Toen het Kartel in 2019 in het toenmalige akkoord een opwaardering van dit toezichthonorarium heeft kunnen bekomen, was het van in het begin expliciet de bedoeling dat de pediatrisch oncologen en hematologen evenwaardig zouden behandeld worden.

Blijkbaar zijn er nadien voor deze collega’s, als gevolg van een administratieve vergissing, toch problemen gerezen om deze verstrekking te kunnen aanrekenen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.065

Vanaf 1 juli 2024 aangepaste nomenclatuur voor wondzorg

 

Op 8 mei 2024 werd een KB gepubliceerd dat voorziet in aangepaste nomenclatuur voor wondzorg.

Het betreft een appropriate care maatregel van 2022 na het vaststellen van talrijke misbruiken door de DGEC.

Simultaan worden 2 obsoleet geworden interpretatieregels geschrapt.

Al deze maatregelen treden in voege op 1 juli 2024.

Hierna vindt u zowel de tekst van het nieuwe KB als van de berichten die de interpretatieregels schrappen.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.064

Nieuwe voorwaarden voor tegemoetkoming implantaten “heelkunde op de thorax en cardiologie”

 

Op 8 mei 2024 werd een ministerieel besluit gepubliceerd dat de tegemoetkomingsvoorwaarden voor implantaten in het hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" aanpast.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst ervan.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.063

Nieuwe regels voor tegemoetkoming in medisch materiaal inzake prostaatheelkunde

 

Op 6 mei 2024 is een ministerieel besluit gepubliceerd dat nieuwe voorwaarden en cumulregels introduceert voor de tegemoetkoming in medisch materiaal inzake prostaatheelkunde.

Deze nieuwe voorwaarden en regels treden in voege op 1 juni 2024.

U vindt de integrale tekst van het nieuwe MB in de pdf als bijlage. 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.062

Hogere vergoeding (vanaf 1 juni 2024) voor bezoek in WZC door bepaalde arts-specialisten

 

Na de huisartsen (zie https://asgb.be/node/28817) zullen ook bepaalde artsen-specialisten die een bezoek in een WZC doen, recht krijgen op een hogere vergoeding vanaf 1 juni 2024.

Daartoe zijn er drie KB’s gepubliceerd op 29 april 2024, waarvan één i.v.m. het remgeld (dat gelijk blijft t.o.v. vroeger). Het gaat hier om de uitvoering van een maatregel uit het vorige akkoord.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.061

Welke handelingen mag een verpleegkundig specialist doen (vanaf 2025)?

 

Op 25 april 2024 werd het KB gepubliceerd dat de erkenningscriteria voor het beroep van verpleegkundig specialist vastlegt (vanaf 1 januari 2025).

Een dag later, 26 april 2024, stond vervolgens al het KB in het Staatsblad dat bepaalt welke handelingen diezelfde verpleegkundig specialist zal kunnen uitvoeren (vanaf 1 januari 2025) 

Het gaat hier om de bijkomende klinische activiteiten en medische handelingen die men mag uitoefenen in uitvoering van zijn erkenning als verpleegkundig specialist. 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.060

Erkenningscriteria vastgelegd voor verpleegkundig specialist

 

Op 25 april 2024 is een KB gepubliceerd dat de erkenningscriteria voor het beroep van verpleegkundig specialist bepaalt.

Deze criteria treden wel pas in werking op 1 januari 2025.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB.

 

14 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen