Archief

ASGB-BERICHT 2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.230

Meer (handhavings)bevoegdheden voor de hoofdarts

 

Een op 24 november 2023 verschenen Wet diverse gezondheidsbepalingen heeft de bedoeling om de hoofdarts meer slagkracht te geven om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverstrekking te bewaken.

Ingevolge art. 21 van de Ziekenhuiswet is de hoofdarts immers verantwoordelijk voor deze kwaliteit en veiligheid maar het ontbrak hem/haar nog aan instrumenten om het beleid op dat vlak te concretiseren.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.229

Supplementenverbod inzake zware medische beeldvorming vanaf 4 december

 

Op 24 november 2023 is, net als de dag ervoor, een zgn. Wet diverse gezondheidsbepalingen in het Staatsblad verschenen. Art. 11 van deze wet voert het al langer aangekondigde supplementenverbod inzake zware medische beeldvorming in en dit vanaf 4 december 2023 (10 dagen na publicatie).

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.228

Wet beperkt ereloonsupplementen klinische biologie

 

Op 23 november 2023 is een zgn. Wet diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg gepubliceerd. Art. 23 van deze wet maakt het, om het met de woorden van de minister te zetten, onmogelijk om nog administratiekosten door te rekenen aan de patiënt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.227

Wetswijziging inzake indexering van de prestaties gepubliceerd

 

Op 23 november 2023 is een zgn. Wet diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg gepubliceerd. Art. 22 handelt over de indexering van de prestaties.

Zoals u weet werd in tal van voorbije akkoorden een selectieve indexering toegepast met de bedoeling om bij gebrek aan marge toch enige herijking op een min of meer pijnloze manier door te voeren.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.226

Wetswijziging over parameters voor aantal verstrekkingen binnen bepaalde periode

 

Op 23 november 2023 is een zgn. Wet diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg gepubliceerd. Deze wet wijzigt onder meer art. 35 van de GVU-wet dat handelt over de parameters volgens dewelke het attesteren van een aantal verstrekkingen beperkt kan worden binnen een bepaalde periode.

Deze wetsbepaling is het gevolg van de vaststelling dat sommige zorgverstrekkers een aantal verstrekkingen (soms met minimale vereiste duur, zoals bv. psychotherapie) factureren dat materieel onmogelijk te bereiken is.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.225

Wetswijziging centraliseert wilsbeschikkingen over orgaandonatie en -transplantatie

 

Op 23 november 2023 is een wijziging van de wet i.v.m. de orgaandonatie en -transplantatie gepubliceerd.

Het gaat om een centralisatie van de wilsbeschikkingen - verzet of uitdrukkelijke toestemming - in een databank zodat deze informatie beschikbaar is voor het transplantatieteam.

Hierna vindt u de integrale tekst van de op 23/11/2023 gepubliceerde wetswijziging.

 

6 NOVEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.224

Diabetes-barometer: inschrijven kan t.e.m. 27 november

 

Sinds gisteren, 21 november 2023, is de diabetes-barometer beschikbaar in de goedgekeurde softwarepakketten. Deelnemen aan deze barometer en/of aan de antibioticabarometer telt mee voor uw geïntegreerde praktijkpremie voor 2023.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.223

Drie indicatoren voor doelmatig voorschrijven van antibiotica

 

Op 20 november 2023 zijn in het Staatsblad drie indicatoren inzake het voorschrijven van antibiotica door huisartsen gepubliceerd. Deze indicatoren kaderen in het appropriate care beleid waarmee het RIZIV de middelen doelmatiger wil besteden. Het RIZIV deelt mee dat het u automatisch (binnen de 6 maanden) zal laten weten waar u zich bevindt t.a.v. deze indicatoren. Een jaar na publicatie van de indicatoren - 20 november 2024  dus - zal er voor de eerste keer geëvalueerd worden.