Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.223

Drie indicatoren voor doelmatig voorschrijven van antibiotica

 

Op 20 november 2023 zijn in het Staatsblad drie indicatoren inzake het voorschrijven van antibiotica door huisartsen gepubliceerd. Deze indicatoren kaderen in het appropriate care beleid waarmee het RIZIV de middelen doelmatiger wil besteden. Het RIZIV deelt mee dat het u automatisch (binnen de 6 maanden) zal laten weten waar u zich bevindt t.a.v. deze indicatoren. Een jaar na publicatie van de indicatoren - 20 november 2024  dus - zal er voor de eerste keer geëvalueerd worden. 

 

ASGB-BERICHT 2023.222

Last call voor seminarie fiscaal-financiële topics voor artsen

 

Artsensyndicaat ASGB in samenwerking met sociaal verzekeringsfonds ACERTA en LAUWERS fiscale advocaten

 

Datum: woensdag 29 november 2023 om 19u

Locatie: Lets’ meet-center Elewijt, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt

(in gps ingeven Berkenstraat, 1982 Elewijt voor gratis parking)

Accreditering voor ‘ethiek en economie’ is aangevraagd

 

Inschrijving

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2023.221

Europese erkenning klinische infectiologie en medische microbiologie

 

De Belgische beroepstitels ‘klinische infectiologie’ en ‘medische microbiologie’ werden gepubliceerd in bijlage V van de nieuwe versie van de Richtlijn beroepskwalificaties 2005/36/EC (de notificatie was vooraf reeds gebeurd).

Bijlage V bevat de titels waarvoor een automatische erkenning wordt toegepast in het kader van de EU (EEA) mobiliteit.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.220

Aanpassing dagforfait Vlaamse CRA’s sinds 1/11/2023

 

Het dagforfait F voor de CRA per dag per aanwezige bewoner werd op 1 november2023 aangepast. Het bedraagt nu 0,74 euro. In juli 2020 was dit nog 0,63 euro.

Dat deelt de Vlaamse overheid mee via de link hierna https://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg (naar beneden scrollen tot u deel F ziet staan).

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.219

Geen geïntegreerde zorg zonder geïntegreerde communicatie

 

Voor ASGB/Kartel is het altijd al klaar en duidelijk geweest dat van elke raadpleging een verslag nodig is dat (rechtstreeks) aan de behandelende huisarts verstuurd moet worden. Het moet tevens beschikbaar zijn voor alle artsen met een therapeutische relatie.

De technische problemen die dat in de weg staan moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Geïntegreerde zorg is immers onmogelijk zonder dat er geïntegreerde communicatie is. Op verzoek van ASGB/Kartel werd dan ook bijgevoegde brief aan het eHealthplatform gericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.218

Ozempic-verbod van 14/11/2023 tot 31/08/2024

 

Vandaag, op 14 november 2023, is het KB verschenen dat een verbod invoert op het voorschrijven van Ozempic voor niet-diabetespatiënten. Het verbod gaat onmiddellijk in en treedt buiten werking op 31 augustus 2024. Naast Ozempic gaat het ook nog om: Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.216

Nieuwe forfaitaire honoraria per verpleegdag voor klinische biologie vanaf 1/11/2023

 

Het RIZIV heeft nieuwe forfaitaire honoraria per verpleegdag voor klinische biologie bekend gemaakt.

Deze honoraria zijn in voege gegaan op 1 november 2023.

U vindt de lijst als bijlage bij dit bericht.

 

Overheid
ASGB-BERICHT 2023.215

Samenwerken met verpleegkundigen? Heel graag maar met respect voor de wettelijke grenzen

 

Gezamenlijk bericht van BVAS en ASGB/Kartel

Verpleegkundigen zouden vaker ingezet moeten worden om consultaties te doen bij patiënten met chronische of langdurige aandoeningen,” meldde de VRT gisteren op basis van een nieuw rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

BVAS en ASGB/Kartel zijn gehecht aan een goede samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen, maar verpleegkundigen deze autonomie geven gaat te ver.

 

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.214

Website newdealhuisartsen.be gelanceerd

 

Vandaag, 7 november 2023, werd de gloednieuwe website https://newdealhuisartsen.be gelanceerd. Deze website is een initiatief van het Vlaams consortium New Deal waarin de wetenschappelijke vereniging Domus Medica en de drie Vlaamse artsensyndicaten (ASGB, AADM en VAS) de handen in mekaar geslagen hebben om de huisartsen die interesse hebben om in het project te stappen, zo goed mogelijk te begeleiden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.213

Nieuwe tarieven voor nr. 592815 klinische biologie

 

Op 6 november 2023 is een KB in het Staatsblad verschenen met de in 2021 afgesproken besparing op de ambulante forfaitaire honoraria klinische biologie (592815).

Het gaat om de uitvoering van één van de appropriate care maatregelen.

De nieuwe tarieven gaan in voege op 1 december 2023 a.s.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde besluit. In de pdf als bijlage vindt u de onderliggende beslissing van de NCAZ.