Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.076

KB over centralisatie borstkanker gepubliceerd

 

Op 3 juni 2024 werd een KB gepubliceerd waardoor tal van verstrekkingen in verband met borstkanker (MOC, art.14c, art.14e) nog uitsluitend kunnen worden terugbetaald in een ziekenhuis dat erkend is als (coördinerend) gespecialiseerd zorgprogramma.

Het is andermaal een maatregel waarbij de minister de adviezen van de NCAZ gewoon naast zich neergelegd heeft.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.075

Zorgverstrekker moet minstens één landstaal beheersen om in België actief te kunnen zijn

 

Op 31 mei 2024 werd een wijziging van de Kwaliteitswet gepubliceerd die een taalvereiste voor zorgverstrekkers invoert.

Het komt erop neer dat een zorgverstrekker één van de drie landstalen voldoende moet beheersen om in België actief te kunnen zijn.

Het is een maatregel die wil tegemoetkomen aan de terechte kritiek op de instroom van tal van buitenlandse zorgverstrekkers met soms twijfelachtige geloofsbrieven en zonder enige kennis van één der landstalen.

Hierna vindt u de integrale tekst van de op 31 mei gepubliceerde wetswijziging.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.074

Verlenging standstill supplementen algemeen verbindend verklaard

 

Op 30 mei 2024 werd een KB gepubliceerd over de verlenging van de standstill inzake ereloonsupplementen.

Dat deze standstill verlengd werd voor 2024 hebben we u al gemeld. Het akkoord daarover in de NPCAZ is moeizaam tot stand gekomen en onze commentaar erop kunt u hier lezen: https://asgb.be/node/28787.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.073

Meer toestellen voor magnetische resonantie tomografie

 

Het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat in gebruik mag worden genomen en uitgebaat, wordt ingevolge een KB dat op 30 mei 2024 werd gepubliceerd, verhoogd tot 159. 

Hiervan zijn er 89 voor het Vlaams Gewest en 49 voor het Waals Gewest bedoeld

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het maximum aantal van 21 toestellen ongewijzigd.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.072

Aanpassing van de N-waarde voor coronarografie gepubliceerd

 

Op 28 mei 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. een aanpassing van de N-waarde voor coronarografie (464170-464181 en 464192-464203).

De aanpassing was al gebeurd via de sleutelletter maar wordt nu ook officieel in het KB opgenomen (inwerkingtreding 1 juli 2024).

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB, in bijlage voegen we de voorbereidende nota van de NCAZ toe.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.071

Rechtzetting gepubliceerd i.v.m. de facturatie voor digitale coronarografie

 

Op 28 mei 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. de facturatie voor digitale coronarografie.

Door een vergetelheid werden de nieuwe verstrekkingen voor digitale coronarografie (590251 590262 -590273 590284) niet opgenomen in het KB dat de factureringsinstructies regelt, met name de vermelding van het vereiste erkenningsnummer (120).

Dit wordt nu retrograad gecorrigeerd.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB, in bijlage voegen we de voorbereidende nota van de NCAZ toe.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.070

Nieuwe nomenclatuur voor multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie

 

Op 17 mei 2024 werd een KB gepubliceerd  dat nieuwe nomenclatuur invoert voor de multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie.

Deze verstrekking kan niet gecumuleerd worden met een raadpleging.

Het gaat om de uitvoering van een punt uit het vorige akkoord.

Op dezelfde dag werden ook nog twee KB’s gepubliceerd die betrekking hebben op de verzekeringstegemoetkoming m.b.t.  deze nieuwe verstrekking.

Zij treden allemaal in voege op 1 juli 2024.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.