Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

ASGB-BERICHT 2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

ASGB-BERICHT 2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024 

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2024.028

Nieuwe standstill op ereloonsupplementen

 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vorige week donderdag (22 februari 2024) werd in de Nationale paritaire commissie artsen – ziekenhuizen (NPCAZ) een akkoord bereikt over een nieuwe standstill op ereloonsupplementen.

Dit zijn de krachtlijnen van het akkoord:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.027

Vernieuwde Wet Patiëntenrechten gepubliceerd

 

Op 23 februari 2024 is een wet gepubliceerd die aanzienlijke wijzigingen aan de Wet Patiëntenrechten (WPR) van 2002 aanbrengt. 

Deze wijzigingen gaan in 10 dagen na publicatie, dus op 4 maart 2024.

Op ons online-seminarie van dinsdag 19 maart kunt u er alles over ontdekken, zie https://asgb.be/node/28773.

De WPR wordt hiermee gemoderniseerd, aldus minister Vandenbroucke. De opstellers hebben immers gewerkt op de drie volgende ‘assen’: 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.025

Stagemeestervergoeding voor 2022: start vanaf 4 maart 2024

 

Op 20 februari 2024 is (eindelijk) het KB verschenen dat de aanvraag van de vergoeding voor 2022 (én 2023) mogelijk maakt. 

De publicatie heeft lang op zich laten wachten omdat er gesleuteld is aan de modaliteiten.

Het gaat nu immers om een uitbetaling op kalenderjaarbasis en volgens een ‘geautomatiseerde’ procedure (in ProGezondheid) waarbij het RIZIV gegevens toegespeeld krijgt van de FOD Volksgezondheid en van de regio’s.

Overheid
ASGB-BERICHT 2024.024

Opinie Dr. Gevaert: blinde centralisatiedrift in de gezondheidszorg...

 

Vandaag, 20 februari 2024, heeft De Morgen een opiniestuk van onze voorzitter specialisten gepubliceerd, over de aan de gang zijnde drift van minister Vandenbroucke om alles in de oncologie te gaan centraliseren. 

In zijn ondertussen gekende, analytische stijl klaagt Dr. Thomas Gevaert aan dat die centralisatie niet blind en ondoordacht mag gebeuren.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2024.023

OPROEP: vertegenwoordigers voor werkgroep digitaal verwijsvoorschrift

 

Voor twee specialismen is de Medicomut nog op zoek naar deelnemers aan de werkgroep digitale verwijsvoorschriften: klinische biologie en nucleaire geneeskunde. In beide groepen zijn ook huisartsen nodig.

Daarom doen wij vanuit ASGB een oproep naar 1 of 2

  • * Nuclearisten
  • * Artsen of apothekers klinisch biologen
  • * Huisartsen

 

Het gaat om zes online werksessies van 2 uur. Details vindt u in de pdf als bijlage.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een e-mail naar info@asgb.be.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.022

Nieuwe nomenclatuur voor OCT

 

Op 12 februari 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor OCT.

Dit KB treedt in werking op 1 april 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB.

In de pdf als bijlage vindt de ondersteunende nota uit de NCAZ.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.021

Interpretatieregels inzake implantaten geschrapt

 

Op 8 februari 2024 is de schrapping van een aantal interpretatieregels i.v.m. de tegemoetkoming van implantaten gepubliceerd in het Staatsblad.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde bericht.

In de pdf als bijlage vindt u de motivering terug.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID