Het kartel

Na een lange strijd werden in 1998 voor de eerste maal medische syndicale verkiezingen georganiseerd. Van groot belang, want deze verkiezingen bepalen welke huisartsen en specialisten afgevaardigd mogen worden naar commissies en raden binnen het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

Om hieraan deel te mogen nemen, werden er twee voorwaarden gesteld: multidisciplinair (gemengd) zijn en Nederlandstalige en Franstalige artsen vertegenwoordigen.

Het ASGB vond als natuurlijke bondgenoten het GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens) en aanvankelijk ook het SVH (Syndicaat van Vlaamse Huisartsen).

Het SVH haakte in 2006 af en in 2014 sloot het nieuw opgerichte syndicaat voor Franstalige specialisten MoDeS (Monde des SpƩcialistes) zich bij het Kartel aan.

In juni 2023 trekt het ASGB opnieuw in Kartel naar de verkiezingen. Ons verkiezingsprogramma is te lezen op hetkartel.be.