ASGB-symposium 'Huisarts en wachtdienst'

Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst

Wat mogen en kunnen we verwachten naar aanleiding van de nieuwe voorstellen door minister De Block voor de regeling van de huisartsenwachtdienst. 

presentatie Dr. Hilde Philips: Oproepnummer '1733'

presentatie Dr. Reinier Hueting: Wachtposten: waar willen we naar toe?

Programma
-
Onthaal
-
Verwelkoming
Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/kartel
-
Oproepnummer '1733': wat mogen we ervan verwachten? Is het betrouwbaar?
Dr. Hilde Philips, Postdoctoraal onderzoeker centrum voor huisartsgeneeskunde UIA
-
De arts in de wachtpost-verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
De heer Karl Scheldeman, Manager AMMA
-
wandelbuffet aangeboden door het ASGB/kartel
-
Wachtposten: waar willen we naar toe? Mag het nog van Maggie De Block?
Dr. Reinier Hueting, lid werkgroep huisartsenwachtposten medicomut
-
debat
Dr. Hilde Philips, de heer Karl Scheldeman, Dr. Reinier Hueting
-
drankje