ASGB-symposium " 'All-in' ziekenhuisfinanciering: een controverse?"

Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst

De huidige ziekenhuisfinanciering heeft vele manco’s. 

Te complex, niet transparant, te veel onvoorspelbare neveneffecten, onvoldoende juiste stimuli, of perverse.…Dat aanpassingen gewenst en noodzakelijk zijn is duidelijk.

Sommigen dromen van een stante pede invoering van een all-in financiering waarmee alle problemen van de baan zouden zijn.

Hoe wordt echter de kwaliteit van de zorgen gewaarborgd?

In welke mate en op welke wijze zullen de ziekenhuisartsen mee het beleid kunnen bepalen? Hoe wordt hun inkomen gevrijwaard?

Zullen er geen wachtlijsten ontstaan?

 

presentatie R. Rutsaert: Manco's in de huidige ziekenhuisfinanciering

presentatie C. Van de Voorde: Vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen

presentatie L. Annemans: Ziekenhuisfinanciering 2.0

Programma
-
onthaal / koud buffet, aangeboden door ASGB/kartel
-
Verwelkoming
Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/kartel
-
Manco's van de huidige ziekenhuisfinanciering
Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/kartel
-
Een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen
Carine Van de Voorde, gezondheidseconoom KCE en KULeuven
-
All-in financiering vanuit het oogpunt van een gezondheidseconoom
Prof. Dr. Lieven Annemans, UGent
-
All-in financiering vanuit het oogpunt van een arts
Prof. Dr. Johan Kips, KULeuven
-
debat
Dr. Michael Rosseel, VZW Medische staf, ASZ Aalst; Dr. Marc Cabooter, Medische Raad, AZ Sint-Jan, Brugge; de heer Koen De Gronckel, financieel directeur, GZA Wilrijk; Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/kartel; Moderator: Dr. Reinier Hueting, voorzitter
-
drankje