Ook pensioen voor uw ASO- of HAIO-jaren, of beter een hoger RIZIV-sociaal statuut?

2022.118

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: u bouwt momenteel, in de huidige stand van zaken, GEEN pensioen op tijdens de jaren dat u als ASO of HAIO actief bent. Gezien de opleiding voor bepaalde specialismes nog toeneemt in duur, kan dit erg problematisch worden. Het is bv. niet ondenkbaar dat u straks slechts 1/3 van een volledig pensioen opbouwt.

Er circuleert gelukkig wel al een wetsvoorstel (van parlementsleden De Block, Bacquelaine en Muylle) dat de opleidingsjaren wil laten gelijkstellen met gewerkte jaren wat de berekening van de loopbaan betreft. Dit komt neer op het volgende: een volledige loopbaan voor het pensioen bedraagt 45/45, als u pas op uw 30ste begint te werken na de opleiding, kunt u maximaal aan pakweg 35/45 komen, als het wetsvoorstel echt wet wordt, komen daar de opleidingsjaren nog bij.

Dit zou dus zeker al een stap in de goede richting zijn, maar op dit moment is het (terug) stil rond dit voorstel. Bovendien is er ons inziens ook een grotere stap nodig, want met een gelijkstelling alleen worden er voor de opleidingsjaren nog altijd geen bijdragen betaald voor het pensioen. M.a.w., uw loopbaanbreuk verbetert er wel door, maar het effect op het uiteindelijke pensioenbedrag zal beperkt zijn. Om dit euvel op te lossen oppert men soms dat de stap van het sui generis-statuut naar het bediendenstatuut gezet moet worden.

Dit laatste, zo heeft het verleden al geleerd, is niet alleen onbespreekbaar voor de ziekenhuizen, het zou ook een enorme financiële inspanning van de ASO en de HAIO zelf vragen. Uit berekeningen die door de FOD Pensioenen in 2015 werden gemaakt, blijkt dat het gaat om een extra bijdrage van liefst 12 miljoen. En de return aan hoger pensioen… zou later zelfs lager zijn dan dat bedrag.

Daarom is er volgens ASGB/Kartel slechts één goede én realistische oplossing: een (verdere) verhoging van het RIZIV-sociaal statuut voor ASO en HAIO. Dit kan binnen het RIZIV en de NCAZ zeer snel beslist worden en de overgrote meerderheid van de ASO en HAIO zal na de opleiding toch zelfstandige worden. Het rendement van een netto belastingvrije premie, gestort in de persoonlijke pensioenpot, zal o.i. hoger zijn dan een bijkomende investering in het wettelijk pensioenstelsel.

We zijn deze weg in 2020 al ingeslagen (de verhogingen van het sociaal statuut uit de conventies van 2021 en 2022-2023 zijn er gekomen op het initiatief van ASGB/Kartel), we moeten nu alleen de volgende stappen nog zetten. Uit berekeningen die wij hebben laten maken blijkt immers dat voor een vijfjarige opleiding een verhoging met 70% nodig is!

Als bijlage bij dit bericht vindt u een tekst van Dr Rutsaert, de ASGB-specialist in deze materie, die ingaat op de verdere details van de huidige stavaza en de oplossingen voor de toekomst.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367