Opiniestuk Dr Gevaert over een tegemoetkoming inzake energie: niet enkel voor geconventioneerden?

2022.137

 

Dr  Gevaert, voorzitter van het Kartel, heeft vandaag een opiniestuk laten publiceren in Artsenkrant. 

Zie https://www.artsenkrant.com/actueel/de-parabel-van-de-geconventioneerden-en-de-niet-geconventioneerden/article-opinion-63273.html

Of lees hierna verder. 

Minister Vandenbroucke wil een extra inspanning van 100 miljoen doen enkel voor geconventioneerde zorgverstrekkers ikv oplopende energiekosten. Kan je niet tegen zijn, of toch? Wel, ik vind het toch niet zo’n goed idee, en dat was trouwens 1 van onze redenen om tegen het budgetvoorstel in het Verzekeringscomité te stemmen. Ik probeer uit te leggen waarom.

Vooreerst:  ik ben zelf geconventioneerd en vraag geen supplementen. Eigenlijk doet dat er weinig toe, maar goed, men zou mij een conflict of interest kunnen aanwrijven na het lezen van dit stuk.

Vooreerst vind ik het een disproportionele maatregel. Immers, er zijn verschillende redenen voor deconventie. Men denkt natuurlijk snel aan pure verrijking voor de artsen. Als het zo simpel zo zijn, dan was ik direct mee met de Minister. Maar de realiteit is complexer. Artsen deconventioneren zich ook in disciplines waar honoraria te laag zijn of ziekenhuisafdrachten te hoog. Of om innovatief te kunnen zijn in een sector waarin de overheid vaak niet snel genoeg volgt. De realiteit is dat geconventioneerde artsen in sommige disciplines meer verdienen voor vergelijkbaar werk dan niet-geconventioneerde collega’s. En dat is heus geen uitzondering. Geconventioneerde artsen hebben trouwens ook een andere weg om hun inkomen bij te passen, namelijk via supplementen op 1-persoonskamers (al is ook dit een zeer genuanceerd verhaal, gezien supplementen vaak in meer of minder mate naar de ziekenhuizen terugvloeien).

Ten tweede schiet de voorgestelde maatregel haar doel voorbij, namelijk het bekomen van een hogere tariefzekerheid voor de patiënt en een hogere conventiegraad van zorgverstrekkers. Uitgesmeerd over alle geconventioneerde zorgverstrekkers is het een immers een minimaal bedrag. Welkom, dat zeker. Maar gaat het niet-geconventioneerden terughalen? Nee. Gaat het artsen die twijfelen om zich te deconventioneren tegenhouden? Als ik rondhoor, ook niet. Gaat het tevreden geconventioneerden geconventioneerd houden? Uiteraard, maar die waren al tevreden. En over de groep van partieel gedeconventioneerden zal ik nog maar zwijgen. Het netto effect gaat volgens mij vooral een polariserende wig zijn die tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde zorgverstrekkers gedreven wordt.

Maar wat wil je dan, hoor ik u denken? Wel, als er in tijden van budgettaire schaarste extra middelen zijn, dan willen we de besteding ervan graag in de schoot van het overleg artsen-ziekenfondsen bediscussiëren. Om een zo billijk mogelijke verdeling te bekomen. Beoordeel ons gerust op het resultaat. Het Kartel zal steeds pleiten voor ‘breedste schouders, zwaarste lasten’ principe, ook tussen artsen. Maar dat is wel wat complexer dan ‘niet-geconventioneerden hebben de breedste schouders’.

En tot slot moet er financiële transparantie komen. Patiënten moeten transparantie krijgen op hun factuur en weten welke bijdragen dienen als ereloon en welke om innovaties en investeringen mee te betalen die niet door de overheid gedekt zijn. Artsen moeten transparantie krijgen over wat er met al de afdrachten op hun honoraria in ziekenhuizen gebeurt. En misschien mag transparantie rond de financiering van mutualiteiten er ook wel eens komen, maar dat is een andere discussie.

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.