DRINGENDE OPROEP : kandidaten voor werkgroep erkenningscriteria inwendige disciplines

2023.139

 

De Hoge Raad onderneemt opnieuw een poging om de erkenningscriteria voor de inwendige disciplines te actualiseren. Een vorige poging is op niets uitgedraaid, de opeenvolgende ministers hebben er geen enkel gevolg aan gegeven.

Naast onze vertegenwoordigers in de Hoge Raad kunnen we ook geïnteresseerde leden als expert voordragen. We hechten immers veel belang aan een evenredige vertegenwoordiging van universitaire en niet-universitaire collega’s en die verhouding zal bij de opmaak van de adviezen ook gerespecteerd worden.

Indien u interesse heeft om hieraan mee te werken, kan u zich aanmelden op ons secretariaat (info@asgb.be), uiterlijk op 28 juli a.s.

Hierna vindt u de communicatie hieromtrent uitgaande van de Hoge Raad zelf.

 

De erkenningscriteria voor niveau 2 titels in INTERNE GENEESKUNDE en zijn subdisciplines (PNEUMO, CARDIO, GASTRO-ENTERO en RHUMATO) dateren van een M.B. uit 1979 (1). Die met betrekking tot de niveau 3 bekwaamheid in NEPHROLOGIE dateren uit 1995 (2) en die met betrekking tot de kwalificatie op niveau 3 in ENDOCRINOLOGIE zijn niet echt wettelijk gedefinieerd. Tot slot dateren de kwalificaties op niveau 2 voor MEDISCHE ONCOLOGIE (3) en HEMATOLOGIE (4) respectievelijk van 2007 en 2002.

Het is tijd om ze te actualiseren. In 2015 werden mededelingen gedaan over titels op niveau 2 in Interne Geneeskunde (verlengd tot 6 jaar) en al deze dochterdisciplines behouden of verlaagd naar niveau 2. Deze adviezen uit 2015 werden nooit opgevolgd door publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er zal een 'gemengde' werkgroep worden opgericht om een advies op te stellen waarin de criteria voor al deze specialismen worden geactualiseerd, met het bovengenoemde werk als uitgangspunt.

We hebben de Gemeenschappelijke Overheden gevraagd om een delegatie van de relevante erkenningscommissies voor te dragen, rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging van universiteiten en beroepsverenigingen.

De leden van de plenaire vergadering van de Hoge Raad Artsen zijn uiteraard welkom om deel te nemen aan de werkzaamheden, net als internisten, longartsen, cardiologen, gastro-enterologen, reumatologen, endocrinologen, hematologen, nefrologen en oncologen.

De procedure voor het opstellen van de evenredigheidstest(s) zal worden gevolgd tijdens of tegen het einde van de voorbereiding van het advies (5).

  1. Ministerieel besluit d.d. 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie
  1. Ministerieel besluit d.d. 4 december 1995 tot van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de nefrologie.
  1. Ministerieel besluit d.d. 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid.
  1. Ministerieel besluit d.d. 18 oktober 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten in de klinische hematologie.
  1. Zie de Wet d.d. 27/10/2020  betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
3 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.083

Stagemeestervergoeding voor ASO van 2023: kijk na in ProGezondheid

 

Erkende stagemeesters kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). Voor 2023 gaat het om € 647,60 voor een volledige maand (en een pro rata daarvan indien u de ASO geen volledige maand begeleid heeft).

Sinds premiejaar 2022 wordt er niet meer op basis van een academiejaar, maar op basis van een kalenderjaar gewerkt.

De ‘aanvraag’ van de vergoeding verloopt geautomatiseerd via ProGezondheid. 

2024.082

Activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra tellen ook mee voor drempels van 2022 en 2023

 

Op 12 juni 2024 werd een KB gepubliceerd dat activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra laat meetellen voor de te behalen drempel van diverse premies en vergoedingen.

Denk aan het RIZIV-sociaal statuut, de accreditering, de praktijkpremie, enz.

Dat was al gebeurd voor referentiejaar 2021 en dat wordt nu uitgebreid tot de referentiejaren 2022 en 2023.

 

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 12 juni 2024 gepubliceerde KB.

2024.081

Hogere vergoeding voor HAIO in ‘huisartsarme’ zones: KB verschenen

 

Op 7 juni 2024 werd een KB gepubliceerd over de vergoeding van HAIO’s.

Het komt er in essentie op neer dat die vergoeding hoger kan zijn wanneer de HAIO zich vestigt in een zone waarin er een tekort aan huisartsen is. Dat zal de eerste keer van toepassing zijn vanaf volgend academiejaar (2024 - 2025).

Welke zones wel/niet als ‘huisartsarm’ beschouwd worden, is nog niet bekend. Meer nog, de criteria die daarvoor gehanteerd zullen worden, zijn zelfs nog niet gekend.