Nee tegen griepvaccin door apotheker

2023.158

 

Met het wetsontwerp waarmee hij het vaccinatierecht van de apothekers wil uitbreiden naar griepvaccins, plooit minister Vandenbroucke - zonder enig overleg met de medische vakbonden - nogmaals voor de apothekerslobby. Er is helemaal geen bewijs dat de maatregel nodig is om de vaccinatiegraad te verhogen. BVAS en het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) kregen bij de medische verkiezingen een sterk mandaat van de artsen-kiezers en bezetten 10 van de 12 zetels in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Ze zullen alle middelen inzetten om dit wetsontwerp aan te vechten.

Minister Vandenbroucke heeft een wetsontwerp klaar waarmee hij apothekers de machtiging geeft om het vaccin tegen seizoensgriep toe te dienen. De machtiging geldt alleen voor het komende vaccinatieseizoen, van 1 oktober tot 31 december 2023, Maar in het wetsontwerp staat dat de maatregel verlengd kan worden. Voor het Kartel en BVAS is deze uitbreiding van het vaccinatierecht voor apothekers volstrekt onaanvaardbaar.

In 2021 kregen de apothekers al het recht om het vaccin tegen Covid toe te dienen. Die wetswijziging, gepresenteerd als tijdelijke noodmaatregel tijdens de duur van de epidemie, wordt door BVAS nog steeds juridisch aangevochten. Hoewel de noodtoestand in maart 2023 werd opgeheven, mogen de apothekers blijven vaccineren tegen Covid.

Alsof die eerste woordbreuk van minister Vandenbroucke nog niet erg genoeg is, wordt het vaccinatierecht van de apothekers nu ook nog eens uitgebreid naar het griepvaccin. Dat is tegen alle afspraken in en dus een tweede keer woordbreuk in hetzelfde dossier.

Volgens de memorie bij het wetsontwerp is het inzetten van apothekers noodzakelijk om een hogere vaccinatiegraad tegen griep bij kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken. Maar er is geen enkel bewijs dat de apotheker als vaccinator een meerwaarde heeft. Integendeel, als kwetsbare patiënten zich niet meer door hun arts zouden laten vaccineren, is de kans op collaterale schade reëel. Het is precies die groep die baat heeft bij een check-up of een preventief onderzoek.

Bovendien is het vaccinatieregister (VacciWal/VacciCard - een project van onze Waalse en Brusselse ministers van Volksgezondheid), dat alle vaccins van een patiënt oplijst een essentieel onderdeel van de volksgezondheid. Terwijl huisartsen vaccinatiegegevens aanleveren via het SumEHR dat ze publiceren, moeten apothekers nog hun eigen software ontwikkelen om verbinding te maken met de Waalse en Brusselse gezondheidsnetwerken. Geen enkele arts (huisarts of specialist in een ziekenhuis) of verpleegkundige zou dus de vaccins kunnen raadplegen die een apotheker aan een patiënt heeft toegediend. Ook zouden patiënten geen volledig overzicht van hun vaccinatiestatus krijgen wanneer ze hun eigen vaccinatiedossier raadplegen, aangezien de vaccins die in de apotheek zijn toegediend, niet zouden worden opgenomen.

Voor BVAS en het Kartel is en blijft de huisarts de mandaathouder van het zorgvoorschrift. Het overhevelen van vaccinaties naar de apotheker verhoogt het al bestaande wantrouwen in de overheid. Het draagt ook bij tot de uitholling en devaluatie van het artsenberoep. Als het de overheid er echt om te doen is de vaccinatiegraad op te krikken, dan is het zinvoller om de vaccins rechtstreeks te leveren in de huisartsenpraktijken, zodat patiënten niet meer de omweg langs een apotheek moeten maken.

Met het sterke mandaat dat we van de kiezers kregen, zullen we consequent oppositie voeren tegen dit wetsontwerp van minister Vandenbroucke, de zoveelste kaakslag voor de hardwerkende huisarts.

 

 

Reacties

Toen ik als jonge arts een huisarts-praktijk opstartte (1976) was er meer dan één gevestigde collega in mijn onmiddellijke buurt die er ook nog eens een apotheek-kantoor op nahield. Dat was zo in gemeenten waar geen apotheek gevestigd was, en waar artsen dus via officiële weg een goedkeuring hadden om patiënten "vlot" aan medicatie te helpen vanuit hun eigen (officiële ??) voorraad. Ik heb zo n 4 tal collega s gekend. Natuurlijk waren er misbruiken: de collega s werden onder meer voorzien van medische stalen door de farma-industrie en gooiden het op een akkoordje om één en ander "in t zwart" aan de patiënt te verkopen . En: welke arts was in zo n systeem niet geneigd om méér medicatie aan zijn patiënt voor te stellen dan in feite nodig??? Dus lucratieve inkomsten op die manier. Gelukkig zijn die praktijken uitgedoofd, vermits de goedkeuringen beperkt waren in duur en uiteindelijk niet meer verlengd werden. En nu....??? zou men van de apothekers artsen maken: eerst met Covid, dan met griep, vervolgens met andere vaccins en wat komt er daarna nog (cfr aërosool-gebruik)?? zonder misbruiken.... ??? . Overigens welke apotheek heeft de medische kennis om uit te zoeken welke patiënt best WEL of ZEKER niet een vaccin mag toegediend worden ?? welke tussenkomst kunnen zij verlenen op het moment dat het mis gaat, ook al is dat zeldzaam (shok bv). Op alle bijsluiters van de vaccins staat vermeld dat die alleen mogen toegediend worden onder toezicht van een arts bv in de WZC. Blijkbaar worden apothekers daarvan vrijgesteld. We weten intussen dat die extra handelingen bij de apotheek ook goed gehonoreerd worden. Zelf heb ik mijn 45-jarige loopbaan meestal vaccins toegediend n.a.v. een consult dat nodig was voor andere problemen, dus daar kwam in de meerderheid van de gevallen geen extra-ereloon aan te pas!!! Overigens denk ik inderdaad dat de huidige huisartsen-praktijken veel beter dan voorheen zijn georganiseerd, en zich heus wel zullen redden als het op organiseren van vaccinatie momenten aankomt. We hebben in het recente verleden één en ander bewezen op dat vlak en werden dan op handen gedragen !!! De minister brengt het natuurlijk "mooi verpakt" met als argument: "overlast in de praktijk van de artsen vermijden". Dat laatste kan misschien beter op een andere manier: door vooral de administratieve taken in te perken. Van de andere kant vind ik wel dat jonge collega s niet bij herhaling moeten zingen in koor dat ze "overbelast" geraken waardoor de buitenwereld fel de indruk krijgt dat ze niet opgewassen zijn voor hun praktische taken en dat het nodig wordt om in te grijpen. Of worden die collega s liever louter administratieve medewerkers van ons gezondheidssysteem??

BVBA Dr. L. SLAATS

Ongelooflijk dat een minister met zo'n staat van dienst zich laat vangen aan dergelijk puur op commercie gericht lobbywerk. Ik denk dat wij als huisarts veel meer geschikt zijn om rechtstreeks medicatie aan de patiënt te leveren zonder tussenkomst van een dure apotheek dan apothekers geschikt zijn om medische acties uit te voeren die toch niet zonder risico zijn. Misschien is dit laatste ook iets om voor te stellen aan de minister? De huisarts als goedkoper alternatief voor medicatieverstrekking? Kwestie van zeker 'laagdrempelig' te blijven? Hopelijk beseffen de apothekers dat hun lobbywerk vooral zal leiden tot meer polarisatie tegenover de artsen en dat het beetje terrein dat ze hier hopen te winnen snel elders weer kan afgenomen worden.

Jan Vandenbroucke

volledig mee eens !

Firmin De Brandt

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
8 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool

2023.230

Meer (handhavings)bevoegdheden voor de hoofdarts

 

Een op 24 november 2023 verschenen Wet diverse gezondheidsbepalingen heeft de bedoeling om de hoofdarts meer slagkracht te geven om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverstrekking te bewaken.

Ingevolge art. 21 van de Ziekenhuiswet is de hoofdarts immers verantwoordelijk voor deze kwaliteit en veiligheid maar het ontbrak hem/haar nog aan instrumenten om het beleid op dat vlak te concretiseren.