Ziektebriefje: afschaffing voor 1 dag voldoende of wilt u meer?

2023.170

 

Op 28 november 2022 is, zoals u weet, een regeling in voege getreden waarbij werknemers voor een arbeidsongeschiktheid van slechts 1 dag geen doktersattest meer nodig hebben. De regeling geldt slechts 3 keer per jaar en enkel in grotere bedrijven (van meer dan 50 werknemers).

In de betrokken wet staat dat ze na 1 jaar geëvalueerd wordt. In dat kader willen wij bij ASGB graag weten wat onze leden vinden van deze regeling en dit aan de hand van vier concrete vragen.

      (1) Heeft deze regeling ervoor gezorgd dat uw administratieve overlast inzake ziektebriefjes (dus los van andere attesten) wel of niet is verminderd? Antwoord aub met ja of nee.

      (2)  Zo ja, kunt u daar een cijfer (percentage) op plakken?

      (3) Vindt u het nodig deze regeling uit te breiden tot arbeidsongeschiktheden van 3 dagen? Antwoord aub met ja of nee.

     (4) Indien de regeling uitgebreid wordt, om welk percentage zou het dan gaan?

 

Wij zouden uw medewerking aan deze enquête erg op prijs stellen. Mail de antwoorden aub naar info@asgb.be en dit tegen uiterlijk 30 september a.s.

Reacties

Wat mij betreft is één dag voldoende
Dus ziekte attest nodig indien meer

Chris Sprengers

Uitbreiden naar 3 dagen.
Uitbreiden naar afwezigheidsattesten voor scholen, kinderdagverblijven, blokfluitlessen,... .
Geen afwezigheidsattesten voor ziekte tijdens vakantie.

Jeroen Cox

Idem als Jeroen Cox

Yves Grouwels

Volledig eens met Jeroen Cox!

WilliamSchreurs

Nee
Nee
Ja
Geen idee maar toch wel wat!

Liesje

nee
nee
ja -tot 3 dagen bv
hopelijk wel

Veerle D

neen waarom trouwens enkel in grote bedrijven
neen
ja
hopelijk wel

Cramm Myrjam

1/ nee
2/ nvt
3/ ja
4/ geen idee maar wel alvast heel wat minder niet-medische louter administratieve consulten wat heel fijn zou zijn

abbeel annelies

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.057

Nieuwe interpretatieregels RIZIV over immunisatieperiode

 

Op 17 april 2024 zijn drie interpretatieregels gepubliceerd over de zgn. immunisatieperiode.

De bedoeling is dat die steeds 5 dagen zou bedragen.

Daarom worden twee interpretatieregels geschrapt vanaf 1 mei 2024: 

  • * één i.v.m. het dermatologisch verband voor uitgebreide letsels
  • * één i.v.m. tandextracties en/of conserverende tandverzorging onder algemene anesthesie

 

Daarnaast wordt er een nieuwe interpretatieregel (nr. 7) toegevoegd voor art. 25 – toezichtshonorarium. 

2024.056

Huisbezoek WZC anders en beter vergoed vanaf 1 juni 2024

 

Op 11 juni 2024 werden drie KB’s gepubliceerd die in aangepaste nomenclatuur voorzien voor bezoeken door een huisarts in een WZC

Zij zijn de vrucht van heel wat werk in de NCAZ en de TGR en treden in voege op 1 juni 2024.

Er wordt een nieuw nomenclatuurnummer in het leven geroepen, specifiek voor een bezoek aan een WZC: 106610. 

Het ereloon ervoor zal € 45,81 bedragen (een verhoging met 25%).

2024.055

Update van art. 11 nomenclatuur (algemene speciale verstrekkingen)

 

Op 11 april 2024 is een KB gepubliceerd i.v.m de nomenclatuur van artikel 11 (algemene speciale verstrekkingen).

Het gaat in hoofdzaak om teksttoilet.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in voege treedt op 1 juni 2024. In de pdf als bijlage vindt u de voorbereidende nota van de TGR.