Ziektebriefje: afschaffing voor 1 dag voldoende of wilt u meer?

2023.170

 

Op 28 november 2022 is, zoals u weet, een regeling in voege getreden waarbij werknemers voor een arbeidsongeschiktheid van slechts 1 dag geen doktersattest meer nodig hebben. De regeling geldt slechts 3 keer per jaar en enkel in grotere bedrijven (van meer dan 50 werknemers).

In de betrokken wet staat dat ze na 1 jaar geëvalueerd wordt. In dat kader willen wij bij ASGB graag weten wat onze leden vinden van deze regeling en dit aan de hand van vier concrete vragen.

      (1) Heeft deze regeling ervoor gezorgd dat uw administratieve overlast inzake ziektebriefjes (dus los van andere attesten) wel of niet is verminderd? Antwoord aub met ja of nee.

      (2)  Zo ja, kunt u daar een cijfer (percentage) op plakken?

      (3) Vindt u het nodig deze regeling uit te breiden tot arbeidsongeschiktheden van 3 dagen? Antwoord aub met ja of nee.

     (4) Indien de regeling uitgebreid wordt, om welk percentage zou het dan gaan?

 

Wij zouden uw medewerking aan deze enquête erg op prijs stellen. Mail de antwoorden aub naar info@asgb.be en dit tegen uiterlijk 30 september a.s.

Reacties

Wat mij betreft is één dag voldoende
Dus ziekte attest nodig indien meer

Chris Sprengers

Uitbreiden naar 3 dagen.
Uitbreiden naar afwezigheidsattesten voor scholen, kinderdagverblijven, blokfluitlessen,... .
Geen afwezigheidsattesten voor ziekte tijdens vakantie.

Jeroen Cox

Idem als Jeroen Cox

Yves Grouwels

Nee
Nee
Ja
Geen idee maar toch wel wat!

Liesje

nee
nee
ja -tot 3 dagen bv
hopelijk wel

Veerle D

neen waarom trouwens enkel in grote bedrijven
neen
ja
hopelijk wel

Cramm Myrjam

1/ nee
2/ nvt
3/ ja
4/ geen idee maar wel alvast heel wat minder niet-medische louter administratieve consulten wat heel fijn zou zijn

abbeel annelies

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 16 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)