Ozempic-gate in de maak?

2023.201

 

Minister Vandenbroucke wil via een KB verbieden om Ozempic voor te schrijven voor niet-diabetes patiënten. Een ongeziene maatregel die niet minder dan een aanslag op de therapeutische vrijheid van de (huis)arts betekent en vooral ook nog eens aantoont hoeveel belang de minister aan het medisch overleg hecht (sic).

Laat ons eerst zeggen dat wij zeer veel begrip hebben voor de zorgen die de diabetesliga geuit heeft. Dus prioriteiten stellen in tijden van een tekort is niet meer dan normaal. Dat is een kwestie van de juiste ethiek.

Maar een voorschrijfverbod uitvaardigen is meer dan een brug te ver. Zoals in alle sectoren zullen er wel outliers zijn die niet de juiste prioriteiten stellen - misschien is dat zelfs in de politiek het geval ?- maar om daardoor dan een hele beroepsgroep (de huisartsen) als kleine kinderen de les te gaan spellen, dat nemen wij niet. Zeker niet als u weet dat Ozempic voor obese patiënten (die niet aan diabetes type 2 lijden) voorschrijven, medisch gezien zeker niet onverantwoord is. Deze maatregel is dus volledig buiten proportie.

Bovendien toont een en ander aan dat de minister er dringend mee moet stoppen eenzijdige maatregelen op te leggen aan de artsen. Het is nu op korte tijd de zoveelste keer dat het gezondheidsoverleg straal genegeerd wordt… en nu gaat het zelfs niet om een budgettaire of financiële maatregel maar om een therapeutische kwestie. Il faut le faire, monsieur le Ministre…

Bij deze willen wij u vanuit ASGB alsnog verzoeken om uw KB nog eens te ‘overpeinzen’ en op zijn minst ‘in proportie te brengen’. En graag ook de term ‘vooraf overleggen’ terug in uw woordenboek opnemen, a.u.b.

Reacties

allemaal waar , maar waarom leggen niet weinig artsen het herhaalde advies om ozempic enkel aan diabetes patienten voor te schrijven naast zich neer?
Waarom is ozempic gewoon verkrijgbaar zonder voorschrift in het buitenland(Spanje,...)?(zelfs in de apotheek achter de hoek!) Waarom is Belgie slecht bevoorraad en wat is de rol van de firma in het verdelen van dit medicijn ?

Wout Van de Leest

De minister weet waarschijnlijk niet dat type 2 diabetes ontstaat door overgewicht van de patiënt en dat deze dus geen enkele prioriteit hebben in vergelijkbare met obese patiënten die nog geen diabetes hebben ontwikkeld of die nog niet gediagnosticeerd zijn maar je de diabetesliga is een maffia die zich graag zelf bedienen

Alex Heylen

"Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.
Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
Ik zal mijn patiënten correct informeren.
Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.
Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.
Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.
Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.
Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.
Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.
Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer."

Als arts hebben wij echt wel geen minister nodig die voorschriftenverboden oplegt en ons de les spelt. Dit kan een gevaarlijk precedent zijn!

Klaas Vercruysse

Er zijn veel diabetespatienten die Ozempic sinds jaren krijgen en nu in de problemen komen : dus voor hen is dit een noodzakelijke beslissing . Ook omdat een aantal artsen blijft Ozempic voorschrijven , terwijl het overgrote deel van de huisartsen dit enkel nog bij diabetes voorschrijft.

GUIDO MEHUYS

Al 28 jaar ben ik huisarts in hart en ziel en word ik nu weggezet als bijna crimineel omdat ik Ozempic nog durf voor te schrijven aan niet-diabeten, word ik met de vinger gewezen en wil men mij een voorschrijfverbod opleggen, dat is voor mij een brug te ver.

Wij schrijven Ozempic heus niet voor aan patiënten die een maatje kwijt willen om in hun oorspronkelijke maat 32 te passen.

We doen aan preventieve geneeskunde bij mensen met een hoge BMI die al allerlei diëten geprobeerd hebben, doodongelukkig zijn omdat niets meer lukt, geen dure en invasieve bypass operatie zien zitten en nu eindelijk een manier gevonden hebben om toch, mits heel wat eigen inspanning, de ziek makende kilo's te verliezen.
We vermijden dat ze uiteindelijk hun pancreas zo uitputten en diabeet worden zodat ze de medicatie gratis kunnen gaan afhalen, want eerlijk is eerlijk, het gros van de diabetes patiënten onder Ozempic zijn mensen die door hun overgewicht diabeet werden.
Is het beter om hen dan eerst diabeet te laten worden...

Of is obesitas plots geen ziekte meer...

We zien dat mensen via de hulp van Ozempic terug de drive vinden om hun levensstijl aan te passen, de eetlust wordt geremd, ze zijn gelukkiger, ze zijn mobieler, ze zijn productiever...
We doen dus aan curatieve en preventieve geneeskunde en niet aan esthetische geneeskunde.

Waarschijnlijk zijn er, zoals in elke beroepsgroep, collega's die er de kantjes vanaf lopen en Ozempic ook voorschrijven als er totaal geen indicatie voor is, maar dit kan toch niet anders dan een heel kleine minderheid zijn.

Ik ben misnoegd, ontgoocheld en heel teleurgesteld, deze minister heeft al genoeg op mijn hart getrapt gedurende zijn regeerperiode, hij is een man zonder voeling met de arts die in het veld staat, hij is respectloos voor ons, hij houdt geen rekening met ons, kortom, deze man heeft geen enkele vorm van empathie voor ons mooie beroep.

Ik zou zeggen : meneer de minister, blijf bij uw leest!

Kathleen De Bruycker

Ik ben geen fan van de autoritaire manier van werken van onze minister, maar ik ben stiekem wel blij met dit voorstel. Ik weiger om ozempic voor te schrijven als behandeling voor obesitas, maar ervaar veel druk van patiënten, aangespoord door de media, om toch voor te schrijven en meerdere collega's uit de buurt blijken dit ook te doen.
Ik vind dit ozempic verhaal een typisch voorbeeld van hoe onze gezondheidszorg draait rond ziek zijn en niet rond gezondheid : de patiënten kennen ozempic, maar weten maar bitter weinig over gezonde levensstijl.

Tim Hilgert

al het voorgaande kan beaamd worden. ik denk dat de minister niet weet dat er voor diabetes twee ,tientallen andere goede medicamenten zijn en dat dat niet persé ozempic MOET zijn. tijdig obesitas bestrijden is een meer dan noodzakelijk doel voor de zwaarlijvige patiënt en de maatschappij . het zal ook een financieel voordeel opleveren op termijn voor iedereen. daarenboven betaalt de niet diabetespatient het produkt volledig zelf

Plettinx Helena

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024