Geen geïntegreerde zorg zonder geïntegreerde communicatie

2023.219

 

Voor ASGB/Kartel is het altijd al klaar en duidelijk geweest dat van elke raadpleging een verslag nodig is dat (rechtstreeks) aan de behandelende huisarts verstuurd moet worden. Het moet tevens beschikbaar zijn voor alle artsen met een therapeutische relatie.

De technische problemen die dat in de weg staan moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Geïntegreerde zorg is immers onmogelijk zonder dat er geïntegreerde communicatie is. Op verzoek van ASGB/Kartel werd dan ook bijgevoegde brief aan het eHealthplatform gericht.

Reacties

Beste collegae,
Het is zonder twijfel zo dat het delen van medische gegevens van de patiënt op vandaag vanzelfsprekend is, in zoverre de patiënt hiermee akkoord gaat. Dat is de reden van bestaan van het e-Health platform dat hierbij zowel de kant van de patiënt als de zijde van de zorgverstrekker bedoelt af te dekken.
De extramurale specialisten zijn daarbij tot hiertoe weinig betrokken. In zoverre zij verbonden zijn aan een ziekenhuis hebben ze meestal wél de mogelijkheid om van thuis uit in het EPD van het ziekenhuis te werken en van daaruit brieven te versturen, al dan niet met een eigen logo of heading.
Bij mijn weten zijn er wel extra muros specialisten en associaties die een eigen EPD hebben ontwikkeld/aangeschaft. Daarnaast kan elke arts vanop een eigen PC - en na goedkeuring door de overheid – communiceren met collega’s via de eHealth box. Deze brieven komen inderdaad niet in de Hub terecht en zijn dus niet opvraagbaar door een derde arts, tenzij een collega die wél over een connectie met de Hub beschikt het betrokken document laat publiceren. Een brief versturen per post mag natuurlijk ook nog steeds, maar daar is de mogelijkheid nog minder duidelijk hoe dit in de Hub moet worden gerefereerd. Daarnaast biedt Nexuz ook de mogelijkheid om – tegen betaling en via een specifiek daartoe ontwikkelde applicatie – hun netwerk te gebruiken.
Na een parlementaire vraag in juli 2023 kwam de vraag tot het opstellen van criteria waaraan een minimaal pakket voor extra-muros specialisten moet voldoen ter bespreking op het BHC van het eHealth platform in september en werd daar goedgekeurd. Hier werd natuurlijk niets gezegd over de financiering van dit ‘EPD’. Voor wat betreft de huisartsen zit dat bij het RIZIV, en laat de vraag nu van daar komen. Hieruit zou men kunnen hopen dat het RIZIV bereid is om daarvoor financiering te voorzien?
Het BHC eHealth nam alvast de volgende beslissing omtrent het registreren van bruikbare producten:
‘Rekening houdende met de beschikbare middelen moet de praktische toepassing van dit beginsel worden bestudeerd. Een voorstel van timing zal aan een volgend Beheerscomité worden voorgelegd. Zoals voor de andere registraties zal de juiste scope en de lijst van de registratiecriteria worden vastgelegd in overleg met de sector van de betrokken zorgverleners en de sector van de softwarepakketten/van de industrie.’
De vraag zal dan blijven of men de extra muros specialisten zal verplichten een dergelijk geregistreerd EPD te implementeren.

Jan Raemaekers

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.233

OPROEP : huisartsen gezocht voor diverse (RIZIV-)organen

 

Na de recente medische verkiezingen werden en worden de raden en commissies van het RIZIV opnieuw samengesteld. Voor een aantal huisartsenfuncties is ASGB nog op zoek naar geïnteresseerde kandidaten.

U vindt hierna deze functies en de vergaderfrequentie ervan. De bevoegdheden van de betrokken raden en commissies vindt u terug in de pdf als bijlage bij dit bericht.

Indien u interesse heeft in één van deze functies, kunt u zich aanmelden via info@asgb.be.

2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool