Drie indicatoren voor doelmatig voorschrijven van antibiotica

2023.223

 

Op 20 november 2023 zijn in het Staatsblad drie indicatoren inzake het voorschrijven van antibiotica door huisartsen gepubliceerd. Deze indicatoren kaderen in het appropriate care beleid waarmee het RIZIV de middelen doelmatiger wil besteden. Het RIZIV deelt mee dat het u automatisch (binnen de 6 maanden) zal laten weten waar u zich bevindt t.a.v. deze indicatoren. Een jaar na publicatie van de indicatoren - 20 november 2024  dus - zal er voor de eerste keer geëvalueerd worden. 

 

Het gaat ten eerste om een kwantitatieve indicator die mikt op een substantiële daling van 40% van het aantal  voorschriften voor antibiotica door huisartsen en die apart vastgesteld wordt voor kinderen (≤ 14 jaar) en volwassenen (≥ 15 jaar). Minstens 40 % van de voorschriften worden gezien als overbodig wanneer antibiotica worden voorgeschreven voor aandoeningen die niet reageren op antibiotica. 14% van die onnodige voorschriften zien we bij een banale verkoudheid,  19% bij griep en 14% bij niet-infectieus gerelateerde klachten.

𝒑𝒂𝒕_(≥ 𝟏𝟓 𝒋𝒂𝒂𝒓)_𝑨𝑩 : 𝒑𝒂𝒕_(≥ 𝟏𝟓 𝒋𝒂𝒂𝒓)_𝒇𝒂𝒓𝒎𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒄 ≤ 𝟐𝟑 %

 𝒑𝒂𝒕_(≤ 𝟏𝟒 𝒋𝒂𝒂𝒓)_𝑨𝑩 : 𝒑𝒂𝒕_(≤ 𝟏𝟒 𝒋𝒂𝒂𝒓)_𝒇𝒂𝒓𝒎𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒄 ≤ 𝟒𝟓 %

waarbij: pat_AB = aantal patiënten met een voorschrift voor een terugbetaald antibioticum (ATC J01)

en pat_farma spec = aantal patiënten met een voorschrift voor een terugbetaalde farmaceutische specialiteit (geneesmiddelen met terugbetalingscategorie 0750514, 0750536, 0750551, 0750573, 0750595, 0753476, 0753491, 0758015, 0758030, 0758052, 0758074, 0758096, 0758111, 0758133)

 

Daarnaast zijn er twee kwalitatieve indicatoren  die focussen op een drastische vermindering van antibiotica die voorbehouden zijn voor specifieke situaties, de zgn. tweedelijnsantibiotica. Die wordt nu veel te vaak onterecht voorgeschreven ten nadele van de aangeraden eerstelijnsantibiotica.

Van al uw voorschriften voor amoxicilline (al dan niet gecombineerd met clavulaanzuur) geeft de volgende indicator het minimum percentage weer van het volume (in standaard dagdoseringen of DDD) “zuivere” amoxicilline (niet gecombineerd met clavulaanzuur).

𝑫𝑫𝑫 𝒂𝒎𝒐𝒙𝒊 : (𝑫𝑫𝑫 𝒂𝒎𝒐𝒙𝒊 + 𝑫𝑫𝑫 𝒂𝒎𝒐𝒙𝒊𝒄𝒍𝒂𝒗) ≥ 𝟖𝟎 %

waarbij: DDD amoxi = aantal DDD aan voorgeschreven en terugbetaalde amoxicilline (ATC J01CA04)

en DDD amoxiclav = aantal DDD aan voorgeschreven en terugbetaalde amoxicilline geassocieerd met clavulaanzuur (ATCJ01CR02)

 

Van al uw voorschriften voor terugbetaalde antibiotica, geeft de volgende indicator het maximum percentage weer van het volume (in standaard dagdoseringen of DDD) van amoxicilline gecombineerd met clavulaanzuur, cefalosporines, chinolonen en macroliden.

𝑫𝑫𝑫 𝒕𝒘𝒆𝒆𝒅𝒆𝒍𝒊𝒋𝒏𝒔𝑨𝑩 : 𝑫𝑫𝑫 𝑨𝑩 ≤ 𝟐𝟎 %

waarbij: DDD tweedelijnsAB = aantal DDD aan voorgeschreven en terugbetaalde tweedelijnsantibiotica [amoxicilline geassocieerd met clavulaanzuur (ATC J01CR02), cefalosporines (ATC J01D), chinolonen (ATC J01M), macroliden (ATC J01FA)]

en DDD AB = aantal DDD aan voorgeschreven en terugbetaalde antibiotica (ATC J01)

 

Afkortingen

DDD = defined daily doses

ATC = anatomical therapeutic chemical (classification)

 

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het op 20/11/2023 in het Staatsblad gepubliceerde bericht. 

 

Reacties

Het feit dat dit enkel voor huisartsen gebeurd is ronduit stigmatiserend en zal weer een extra reden zijn voor jonge mensen om niet te kiezen voor het huisartsenberoep.
Dat dit syndicaal gepasseerd is, is voor mij onbegrijpelijk.

Van de Velde Bart

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024