Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

2023.232

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

De actuele leidmotieven binnen het kabinet én het RIZIV zijn "transversaliteit" en "geïntegreerde zorg".

Nieuwe structuren en zorgtrajecten waarbinnen alle zorgverstrekkers moeten samenwerken rijzen als dure paddenstoelen uit de grond, vergezeld van managers en coördinatoren om de niet-samenwerkende zorgverstrekkers zeker te doen samenwerken.

Tot zover de technocratische benadering van gezondheidszorg.

Deze week werd een van die transversale projecten geëvalueerd - het zorgtraject voor de patiënt met long-covid. Wij waren begin 2022 al erg kritisch voor dit traject, maar we stonden toen quasi geïsoleerd.

Tot deze week het gevraagde evaluatierapport van het CEBAM (zie pdf als bijlage bij dit bericht) over dit traject op tafel kwam.

De conclusies en aanbevelingen waren vriendelijk doch messcherp: wees zuinig met zorgtrajecten, kijk eerst binnen de bestaande zorgmogelijkheden hoe je deze patiënten kan helpen, zorg voor een wetenschappelijke onderbouwing, zorg voor voldoende vergoeding, wees realistisch met al die overlegmomenten voor zorgverstrekkers met een drukke praktijk, gebruik zorgtrajecten niet als steekvlampolitiek etc.

Als we het CEBAM-rapport naast het aantal geïncludeerde patiënten (+/- 10% van het voorziene aantal) en het voorziene budget (+/- 10% besteed) leggen, dan kunnen we niet anders zeggen dat dit zorgtraject gefaald heeft.

De grootste teleurstelling is dat door mensen in het veld meermaals werd gewaarschuwd voor de keerzijde van tekentafelgeneeskunde waarbij mensen buiten het veld zaken uittekenen voor mensen in het veld.

Als je dit debacle dan afweegt tegen al de budgettaire noden voor zaken die wel onderbouwd zijn, zoals de bijkomende financiering van wachtposten voor huisartsen, bijkomende financiering van een aantal disciplines (ook niet-medische) met te lage honoraria of gerichte investeringen in de geestelijke gezondheidszorg, dan wordt een mens kwaad van zoveel geknoei.

Een hoop vragen blijven. Hoe komt het dat tijdens de discussies over dit project er zo weinig kritische reflectie was? Waarom vinden we het normaal dat er zoveel politieke druk is om snel-snel met iets te landen dat eigenlijk niemand oké vindt?

En waarom hebben mondige patiëntenorganisaties zoveel invloed op het doordrukken van projecten waar vele zorgverstrekkers vaak niet achterstaan? Is het echt deze technocratische benadering van gezondheidszorg die we willen?

Het leven is een voorspelbare aaneenschakeling van mislukkingen, maar meestal leren we uit die mislukkingen.

Als we kijken wat er nog allemaal in de pipeline zit, moeten we vrezen dat we in het veld nog een aantal keren technocratisch gaan moeten mislukken vooraleer men aan de tekentafel het licht gaat zien. 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
5 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024