Nieuw akkoord 2024-2025: alles kan beter maar toch onze stempel gedrukt !

2023.240

 

Gisteren, 18 december 2023,  werd na een lange aanloop een nieuw akkoord voor twee jaar bereikt tussen artsen en ziekenfondsen. Van bij het begin – na de zomer – hebben we alle zeilen bijgezet om zaken die voor ons belangrijk zijn in een nieuw akkoord te krijgen, conform ons verkiezingsprogramma.

Vooreerst was er de discussie over de besteding van de indexmassa. We gingen akkoord met een lineaire indexatie van 6,05% en hebben extra financiële marge gezocht om nieuwe zaken te financieren die voor ons belangrijk zijn. Enerzijds is dat gelukt via de marge van 60 miljoen euro buiten de index en anderzijds werd een interne besparingsoefening op het budget afgeklopt van 25 miljoen, met integrale herinvestering.

Als we de besteding van deze middelen bekijken, zien we een shift naar disciplines die voor ons erg belangrijk zijn, met een gelijkaardig resultaat als wanneer we een deeltje van de index selectief hadden besteed. Het is maar hoe je aan een resultaat komt.

Veel overleg met artsen en andere stakeholders én veel input van artsenorganisaties hebben geleid tot een aantal zaken in het akkoord waar we erg gelukkig mee zijn:

 

Voor huisartsen bekwamen we:

- Opwaardering van de consultatie tot 30 euro in reële termen én daarnaast een index van 6,05% op zowel raadplegingen als huisbezoeken

- Opwaardering van het GMD voor chronische patiënten: de vergoeding voor de leeftijdsklassen onder 30 jaar en boven 85 jaar wordt verhoogd met 20,83%

- Herwaardering van het permanentiehonorarium 101113 dat terug stijgt met 0,33 euro; bovendien wordt er een werkgroep opgericht om de toepassing van dit nummer te herzien tegen 30 juni 2024

- Verdubbeling van het huidige beschikbaarheidshonorarium (+ 7,6 euro per uur) voor de wachtdiensten tijdens het weekend en feestdagen

- Concrete uitwerking van het budget van 16,7 miljoen euro voor de praktijkondersteuning in de vorm van twee premies. Ten eerste een forfaitaire (eenmalige) premie van 7.500 euro voor praktijken die een eerste personeelslid aanwerven; deze premie wil de werkings- en infrastructuurkosten compenseren die met zo’n eerste aanwerving gepaard gaan. Ten tweede een forfaitaire premie (van max. 1.794, 2.392 of 3.588 euro per kwartaal naargelang het aantal GMD’s) voor praktijken die al personeel hebben; deze premie wil de kosten inzake management van personeel vergoeden, zoals dat ook in de New Deal gebeurt

- Bijkomende financiële inspanning voor de HAIO’s: er is een budget van 2.260 duizend euro beschikbaar om HAIO’s te ondersteunen die actief zijn in een ruraal of stedelijk gebied met een significant huisartsentekort

- Een verhoging van de voorziene budgetten voor de oprichting van functionele samenwerkingsverbanden

- Oprichting van een werkgroep voor de hervorming van de georganiseerde wachtdienst, o.a. voor een sluitende triage via het systeem 1733

 

Voor specialisten konden we voor meerdere specialismen nieuwe initiatieven laten inschrijven:

- Kinderpsychiatrie: Groepstherapie en administratieve fee

- Psychiatrie: Somatische zorg voor psychiatrische patiënten in algemene ziekenhuizen en uitwerking van liaisonpsychiatrie

- Geriatrie: aanpassingen aan het pluridisciplinair G-consult.

- ASO’s: Bijkomende financiële inspanning.

- Specialisten met consultaties: opwaardering in reële termen van de consultaties tot 30 euro

- Bijkomende opwaardering van consultaties van disciplines met het minste technische prestaties en/of de laagste inkomens zoals kinderpsychiaters, hematologen, neurologen: 1 euro bovenop de index

- Infectiologen en microbiologen: eerste stap naar een nog verder uit te werken nomenclatuur.

- Verhoging van beschikbaarheidshonoraria.

- Traumacentra: Vergoeding voor permanenties (vanaf 2025).

- Multidisciplinaire pulmonale revalidatie (vanaf 2025): onze kritiek op een aantal transversale projecten is u inmiddels goed gekend. Concrete en eenvoudige voorstellen, geen gebakken lucht. In twee van deze projecten (somatische zorg in de psychiatrie, pulmonale revalidatie) hebben we met de hulp van een aantal ASGB-collega’s goed onderbouwde voorstellen uitgewerkt. Onze nota i.v.m. de somatische zorg in de psychiatrische ziekenhuizen is aanvaard en momenteel in uitvoering. Er is nu budget voorzien om een gelijkaardig project uit te werken in de algemene ziekenhuizen. Na heel wat discussie is er nu ook min of meer consensus over onze nota voor de pulmonale revalidatie al blijft de vergoeding voor de artsen absoluut ondermaats en zien wij geen rol voor de apotheker (die bovendien al via een ander budget vergoed wordt) in het MDO. Onze voorzitter heeft hemel en aarde bewogen om dit project in 2024 te laten van start gaan maar uiteindelijk moesten we er ons bij neerleggen dat het budget pas in 2025 zal beschikbaar zijn.

 

Daarnaast werd op voorzet van de andere partners nog een palliatief ondersteuningsforfait voor de huisarts, een verhoging van het toeslaghonoraria voor kinderoftalmologie en een vergoeding voor bepaling van albuminurie budgettair goedgekeurd.

Maar u merkt dat we – zoals vaak – inhoudelijk veel binnenhalen. Onze leidraad was ons verkiezingsprogramma, en daar hebben we in dit akkoord toch reeds een aanzienlijk deel van kunnen realiseren.

Niet alles werd echter binnengehaald. Apothekers-biologen krijgen nu toegang tot E-Health, mogen deelnemen aan multidisciplinaire consulten, gaan betrokken worden in de hervorming van hun nomenclatuur, maar onze vraag om te mogen deelnemen aan de medische verkiezingen werd afgeblokt door enkele collega’s die vonden dat apothekers-biologen apothekers zijn, ofschoon ze de facto het zelfde werk doen als klinisch-biologen. Dit komt – uiteraard – bij de onderhandelingen voor een volgend akkoord opnieuw op tafel.

 

Naast budgettaire zaken bevat een akkoord ook inhoudelijke en organisatorische punten:

De inwerkingtreding van het verbod op ereloonsupplementen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming werd uitgesteld naar 2025. Het komende jaar (2024) kan zo eerst de budgettaire en zorgimpact in kaart worden gebracht. We hebben expliciet in het akkoord laten inschrijven dat er transparantie moeten komen rond aard, besteding en bedrag van supplementen, zowel voor de arts als voor de patiënt. Dit moet uitgewerkt worden in 2024.

Onze vraag tot modernisering van de TGR en NCAZ werd niet ad verbatim weerhouden in het akkoord, maar ook daarvoor gaan we niet wachten tot een volgend akkoord om zaken in beweging te krijgen.

 

Tot slot is er ook het gevoelige, doch belangrijke budgettaire evenwicht tussen middelen die naar huisartsen en specialisten gaan. De ratio huisartsen/specialisten bedraagt 20/80, maar de voorbije jaren is dat evenwicht meermaals verschoven richting huisartsen. Op zich strookt dit perfect met ons DNA om de huisarts op te waarderen, ware het niet dat we natuurlijk ook de specialismen met weinig technische prestaties willen opwaarderen: daarvoor dient de ratio min of meer gerespecteerd te worden, en na veel intern en extern overleg werd een compromis van 30/70 bereikt.

 

Een akkoord is groepswerk. Dus werk van en met alle artsensyndicaten, mutualiteiten en administratie. De kunst van geven en nemen en compromissen maken.

Een speciale vermelding van dank aan de Voorzitter van de Medicomut, Jo De Cock. Diplomaat die gans de trukendoos beheerst om akkoorden te kneden en te maken. Het valt te hopen dat hij nog langer blijft, maar we vrezen dat dit mogelijks zijn laatste akkoord was.

Zal iedereen tevreden zijn? Sure not.

Kunnen we het verdedigen? Zeker.

En wie niet tevreden is, kan het akkoord in alle vrijheid naast zich neerleggen en deconventioneren. Ook deze principiële keuzemogelijkheid zullen we ten allen tijde verdedigen.

Een fijne Kerst en een mooi eindejaar, dat wensen we u zeker ook nog!

Reacties

Met geen woord wordt er in uw bericht gesproken over de lineaire vermindering van de honoraria klinische biologie met 15% vanaf 1/1/2024. Daarover kon blijkbaar niet meer onderhandeld worden, hoewel het een bedrag van 223 miljoen Euro betreft.
Minder dan een halve maand voor het ingaan van deze maatregel is er zelfs nog niets geweten over de compenserende maatregelen voor de ziekenhuizen en de wijze waarop dit zal worden berekend en toegekend.
Dit akkoord dreigt de financiële moeilijkheden voor de ziekenhuizen alleen nog te vergroten.

Johan Robbrecht

Wat betekent concreet onderstaande:
Raadpleging is reeds 30euro actueel ?
Opwaardering van de consultatie tot 30 euro in reële termen én een index van 6,05% op zowel raadplegingen als huisbezoeken

Véronique Sung

Is indexatie niet een algemeen recht zoals bij iedereen ?
De rest van het budget gaat weer naar dezelfde praktijken.

luc kinoo

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
7 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024