Specialisten van de inwendige subdisciplines kunnen ook stagemeester zijn voor basisopleiding

2024.010

 

Op 22 januari 2024 is een MB (ministerieel besluit) gepubliceerd dat het mogelijk maakt dat specialisten van de inwendige subdisciplines eveneens de rol van stagemeester voor de basisopleiding kunnen opnemen.

Zoals bekend is het, zeker in Vlaanderen, zo goed als onmogelijk om hiervoor nog voldoende algemeen internisten te vinden. De Hoge Raad formuleerde daarom eerder al dergelijk advies. Dat is nu dus ten uitvoer gebracht.

Daarnaast werkt de Hoge Raad momenteel nog aan een herziening van de erkenningscriteria voor de truncus communis en de resp. subdisciplines.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 22 januari gepubliceerde MB.

 

18 SEPTEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 3, tweede lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie;
Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 16 maart 2023;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2023;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 juli 2023;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 11 juli 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Enig artikel. In het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 9 november 2004, wordt artikel 4 van de Bijlage, "Hoofdstuk I. Inwendige geneeskunde", "B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters", aangevuld met een tweede lid, luidende:
"In afwijking van artikel 24 en artikel 24/1, van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten, kunnen voor wat de basisopleiding betreft de stagemeester en de medewerkers ook erkend zijn als arts-specialist in de specialisaties pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie, reumatologie of geriatrie of medische oncologie, mits zij voldoen aan de overige algemene criteria voor de erkenning van stagemeesters en medewerkers. Deze stagemeester beperkt dan zijn/haar stagemeesterschap tot de basisopleiding.".
Brussel, 18 september 2023.
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
11 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024