Update Project Kafka januari 2024

2024.011

 

ASGB neemt actief deel aan het Project Kafka om nutteloze administratieve verplichtingen en documenten proberen af te schaffen.

Dat is helaas een werk van (heel) lange adem.

Toch kan een constructieve samenwerking tot mooie resultaten leiden, zoals het hierna volgend overzicht nog eens in de verf zet.

 

Reminder: geen attest meer voor medicatietoediening in de kinderopvang

Sinds december 2022 is dankzij Project Kafka het aantal attesten en voorschriften dat de huisartsen en kinderartsen moeten opmaken voor de kinderopvang drastisch verminderd. Dit werd vorig jaar reeds gecommuniceerd, maar een opfrissing kan geen kwaad gezien het hoge aantal infecties dat momenteel de ronde doet.

Voor medicatie op voorschrift kleven de apothekers een etiket op het product met de naam van de voorschrijvende arts en van het kind en informatie over posologie, toedieningswijze enz. Het agentschap Opgroeien adviseerde in haar richtlijnen de sector kinderopvang dat deze informatie voldoet. Er is hiervoor dus geen attest meer nodig. Als deze gegevens ontbreken moet de kinderopvang de ouders adviseren contact opnemen met de afleverende apotheek.
Het agentschap Opgroeien publiceerde een bijbehorende flowchart om dit voor iedereen overzichtelijk te houden.

Bepaalde producten waarvoor geen voorschrift vereist is (luiercrème, neusdruppels, koortswerende middelen...) kan de opvang zonder attest gedurende een aantal dagen toedienen. Uitzonderlijk kan een attest voor het toedienen van een geneesmiddel wel nog nodig zijn, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening zoals astma. Dan kan een attest voor een jaar opgemaakt worden. De werkbelasting voor huisartsen en pediaters verminderde sterk sinds deze nieuwe regelgeving.

Ook heeft het agentschap Opgroeien adviezen geformuleerd rond andere medische attesten. Zo is het niet de bedoeling dat er nog attesten van ‘genezing’ e.d. gevraagd worden. Dit staat zo duidelijk op hun website vermeld.

Als een kinderopvang toch hardnekkig attesten blijft vragen, kunt u de klachtendienst van Opgroeien contacteren of een berichtje sturen via https://www.zinloosattest.be/contact/

Het lijkt namelijk eenvoudig om een medisch attest zonder medische meerwaarde af te schaffen, maar dat is het in de praktijk helemaal niet. Soms zijn er immers jaren van constructief overleg voor nodig.

 

Geen attesten meer nodig voor medicatietoediening in de kinderopvang.

Het werd vorig jaar al gecommuniceerd, maar gezien het hoge aantal infecties kan het geen kwaad om het nog eens te herhalen: er zijn geen attesten meer nodig voor medicatietoediening in de kinderopvang.

Vragen ouders of kinderopvang toch nog om een attest?
Voorzie een duidelijke posologie op het voorschrift. De apotheek drukt dit af op het verpakkingsetiket zodat de kinderopvang zelfstandig de medicatie kan toedienen.

Meer info voor artsen en kinderopvang vindt u in de flowchart van het agentschap Opgroeien. (https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-12/website_Flowchart-geneesmiddelen-in-opvang.pdf)

 

Terugblik na 3 jaar Project Kafka, enkele verwezenlijkingen

 • Afschaffing ziektebriefje voor 1 dag (een stap die nog onvoldoende is maar naar de toekomst toe een grote impact kan hebben)
 • Afschaffing van geschiktheidsattesten voor het onderwijs (goed voor ca. 12 000 attesten per jaar)
 • Afschaffing geschiktheidsattesten voor de voedingsindustrie
 • Afschaffing Pers 16 voor onderwijs
 • Voor eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator volstaat dankzij Project Kafka om een handtekening en stempel te zetten. De rest van het document moet niet meer worden ingevuld. Dit is ook zo te vinden op het nieuwe aanvraagformulier.
 • De oprichting van een officiële werkgroep van het RIZIV rond ‘administratieve vereenvoudiging’
 • De luis in de pels in het opvolgen/versnellen van Mult eMediatt (een uniform elektronisch ziektebriefje naar alle betrokken instanties)
 • Het opstarten van de Blauwe Krokodil-stempel (dankzij Nicole Dekker) waarvan in Vlaanderen 2.629 en in Wallonië 1.426 stempels over de toonbank gingen en met heel wat rechtstreekse en onrechtstreekse effecten tot gevolg
 • Het afschaffen van attesten voor medicatietoediening in de kinderopvang
 • Het verminderen van het aantal sportattesten (zoals de vervanging van het jaarlijks basketbalattest door een periodieke keuring)

 

Project Kafka zit niet stil

We weten dat er nog een hele weg te gaan is en er nog veel werk op de plank ligt. Concreet ijvert Project Kafka bijvoorbeeld voor grondige herziening van de aanvraagprocedures voor terugbetaling via hoofdstuk 4 (vooral voor DOAC’s), het aanpakken van sportattesten, aanpakken van attesten sociaal verlof en ga zo maar verder. Soms werken we ook jaren om een attest af te schaffen en wordt er intussen plots een nieuw in het leven geroepen (zoals een medisch attest dat Helan eenzijdig in het leven heeft geroepen om korting te geven aan patiënten voor pedicure, of zoals een ziektebriefje dat nu plots ook voor de muziekschool nodig blijkt te zijn).

 

Reacties

Ik heb veel respect voor project Kafka, voor het werk dat ze doen en voor hun geduld.
Toch heb ik de indruk dat het maar heel traag gaat. Volgens mij beseffen de attestenvragers onvoldoende welke werkload dit voor ons is. Ofwel kan het hen niet schelen.
Ik denk dat er verdere actie nodig is, zoals bv een betoging.

Tim Hilgert

Reactie toevoegen

Platte tekst

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024