Nieuwe standstill op ereloonsupplementen

2024.028

 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vorige week donderdag (22 februari 2024) werd in de Nationale paritaire commissie artsen – ziekenhuizen (NPCAZ) een akkoord bereikt over een nieuwe standstill op ereloonsupplementen.

Dit zijn de krachtlijnen van het akkoord:

 1. (1) De nieuwe standstill loopt tot eind 2024. In deze periode blijven ereloonsupplementen in elk ziekenhuis ‘bevroren’ op hun actuele maximumpercentages.
 2.  
 3. (2) Uitzondering hierop zijn de ziekenhuizen met maximumpercentages onder 150%. Zij kunnen convergeren naar 150% mits verantwoording.
 4.  
 5. (3) Gezien de gekende structurele onderfinanciering en de voorbije hoge inflatie is er een engagement van de overheid in de tekst opgenomen om te kijken waar er onderfinanciering is en hoe die gecompenseerd kan worden. De besteding van die compensatie zal, ondanks de andersluidende uitdrukkelijke vraag van ASGB/Kartel, evenwel zonder inspraak van de medische raad kunnen gebeuren.
 6.  
 7. (4) Nieuwe verhoogde afdrachten op erelonen – indien noodzakelijk door de standstill - zijn niet toegestaan, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van de medische raad.
 8.  
 9. (5) Indien per 30 april de compensaties onvoldoende gerealiseerd of gegarandeerd zijn, kan de standstill opgezegd worden. Die opzegging gaat dan in op 30 juni 2024. Er is wel een ¾ meerderheid op beide banken van de NPCAZ voor nodig.
 10.  
 11. (6) Tot slot zijn er meerdere bepalingen in de tekst opgenomen om te komen tot een gelijker speelveld én dus om de grote regionale verschillen in maximumpercentages weg te werken. Tevens zal gewerkt worden aan transparantie naar patiënten en overheid om meer zicht te krijgen waar ereloonsupplementen aan besteed worden.

 

We willen benadrukken dat dit akkoord een compromis is. Initieel was er zelfs geen beweging of engagement om de regionale verschillen weg te werken of om meer transparantie te verkrijgen.

Aangezien dit bij de vorige standstills voor ASGB/Kartel een essentieel punt was, was voor ons een nieuwe standstill onbespreekbaar zonder beweging op deze elementen. We stonden alleen op de artsenbank met deze vraag, maar samen met ZorgnetIcuro hebben we toch er beweging in gekregen met als resultaat het optrekken van de laagste maximumpercentages tot 150% en engagementen richting meer transparantie én nog meer convergentie van maximumpercentages.

Tijdens de slotonderhandelingen vroegen we om in de tekst op te nemen dat de eventuele compensaties van de overheid voor deze standstill in overleg tussen de medische raad en het beheer zouden kunnen besteed worden (i.p.v. zoals nu bepaald via BFM en dus zonder inspraak van de artsen). We stonden – onbegrijpelijk genoeg – geïsoleerd met deze vraag op de artsenbank en hebben ons standpunt dus enkel in het PV kunnen laten opnemen. Collega’s syndicaten die mee pleiten voor Co-governance en dan dit laten passeren: begrijpen wie begrijpen kan.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de tekst van de CO over de verlenging.

Reactie toevoegen

Platte tekst

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
7 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.046

New deal-praktijken moeten financiële gegevens registreren tegen 19 april 2024

 

Indien uw praktijk één van de praktijken is die sinds 1 april jl. in het systeem van de New deal werkt, dient u een aantal financiële gegevens in ProGezondheid te registreren.

Het gaat om het bankrekeningnummer en de ‘fiscale bestemmeling’.

Het RIZIV vraagt om dit uiterlijk op 19 april 2024 te doen. Dat is nodig opdat de ziekenfondsen de betalingen in het kader van de capitatiefinanciering zouden kunnen uitvoeren.

2024.045

Aanpassingen aan euthanasiewet gepubliceerd

 

Op 29 maart 2024 is een wet gepubliceerd die aanpassingen doorvoert aan de euthanasiewet. 

Het gaat om een uitgebreide wet inzake justitie waarvan hfdst 10 op euthanasie betrekking heeft. De aanpassingen gaan in voege op 8 april 2024.

De belangrijkste aanpassing is dat er een meer adequaat straffensysteem komt. 

2024.044

Twee nieuwe interpretatieregels inzake geneesmiddelen

 

Op 29 maart 2024 werden twee interpretatieregels vanwege de CTG in het Staatsblad gepubliceerd. 

De eerste is in voege getreden op 1 april jl. en heeft betrekking op de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten met obinutuzumab als actief bestanddeel.

De tweede is buiten werking getreden op 1 april jl. en heeft betrekking op de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten op basis van tocilizumab.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze twee interpretatieregels.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID