ASGB-symposium 'Wat met de artsen in het 'nieuwe' ziekenhuis?'

Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst

Programma
-
Onthaal
-
Verwelkoming
Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/kartel
-
Is er nog toekomst voor de 'kleine' ziekenhuizen?
de heer Frank Lippens, algemeen directeur Sint Vincentius ziekenhuis, Deinze
-
De hervorming van het ziekenhuiswezen: hoe ver gaat het?
Dr. Bert Winnen, directeur beleidscel Volksgezondheid van het kabinet van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block
-
wandelbuffet aangeboden door het ASGB/kartel
-
Medische aansprakelijkheid: rol van preventie
Dr. Mia Honinckx, directeur Fonds Medische Ongevallen
-
Conclusies
Dr. Robert Rutsaert, gewezen voorzitter ASGB/kartel
-
drankje