Nieuwe tarieven toezicht mei 2022

2022.060

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die in voege gingen op 1 mei 2022.

Het betreft de invoering van het multidisciplinair overleg in de IB-bedden dat vroeger vergeten werd, en de opwaardering van het toezicht in het niet-chirurgisch daghospitaal voor (pediatrisch)hematologen, oncologen en reumatologen. De voorgeschiedenis van dit laatste dossier is u voldoende bekend uit onze vorige berichten.

De WHO schafte inmiddels de klasse L01XC af. De 42 moleculen in de klasse L01XC kregen een andere code toegewezen waaronder dus rituximab. Het Riziv zoekt hiervoor nog een oplossing. Indien het KB daarvoor moet worden aangepast wordt wellicht eerst een interpretatieregel opgesteld.

 

597402 Honorarium voor het multidisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de arts-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed “intensieve behandeling” (IB), met verslag

597424 Honorarium voor het multidisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde arts-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed “intensieve behandeling” (IB), met verslag

597273 Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie “niet-chirurgische daghospitalisatie”, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de arts-specialist in de medische oncologie, of de arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie

597295 Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie “niet-chirurgische daghospitalisatie”, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de geaccrediteerde arts-specialist in de medische oncologie, of de geaccrediteerde arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie

597310 Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie “niet-chirurgische daghospitalisatie”, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de arts-specialist in de reumatologie met het oog op een behandeling van complexe auto-immuunaandoeningen met een immunosuppressivum van de klasse ATC L01 XC via een infuus

597332 Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie “niet-chirurgische daghospitalisatie”, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de geaccrediteerde arts-specialist in de reumatologie met het oog op een behandeling van complexe auto-immuunaandoeningen met een immunosuppressivum van de klasse ATC L01 XC via een infuus

597354 Honorarium voor toezicht op een rechthebbende die verblijft in een functie “niet-chirurgische daghospitalisatie”, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de arts-specialist voor inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, of de arts-specialist in pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie

597376 Honorarium voor toezicht op een rechthebbende die verblijft in een functie “niet-chirurgische daghospitalisatie”, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de geaccrediteerde arts-specialist voor inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, of de geaccrediteerde arts-specialist in pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
7 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).