Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

2022.064

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

Het is een akkoord voor 1 jaar dat geëvalueerd zal worden door de onderhandelende partijen in de context van compenserende maatregelen voor inflatie én gederfde inkomsten door deze standstill. Vele kosten worden nu niet gedekt door de overheid en de enorme inflatie brengt artsen en ziekenhuizen extra in de financiële problemen. Supplementen zijn dus vaak een noodzakelijke maatregel om ziekenhuizen financieel boven water te houden.

Op onze vraag werd Art 155 afgedekt met paragrafen 3 en 4, waardoor een wijziging van afdrachtenregeling op de honoraria enkel kan mits goedkeuring van de medische raden.

Onze vraag om te convergeren naar eenzelfde basispercentage voor alle ziekenhuizen werd geblokkeerd door de Brusselse en Waalse ziekenhuiskoepels, waardoor de ongelijkheid tussen ziekenhuizen blijft bestaan, en collega’s die weinig tot geen supplementen vragen mee delen in het imagoverlies door enkele excessieve outliers. De ziekenhuizen met historisch hoge supplementenpercentages worden met deze regeling dus bevoordeeld. We blijven ijveren om dit de komende jaren te nivelleren.

Ook werd geen enkele stap gezet naar meer transparantie t.o.v. de patiënten (maar ook niet t.o.v. de artsen). Patiënten hebben recht om te weten waar extra kosten voor dienen, artsen hebben recht om te weten waar extra afdrachten en supplementen binnen het ziekenhuis worden aangewend. De minister zou hiervoor nog een wetgevend initiatief voorzien. We zullen zien hoe concreet dit wordt. Zolang supplementen in procenten i.p.v. in euro worden uitgedrukt zal dit een maat voor niets blijven.

We danken de partners rond de tafel voor de constructieve houding en we blijven de komende maanden en jaren nauw volgen hoe dit dossier billijk wordt ingepast in de ruimere hervormingsplannen van de minister.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.