Herziening erkenningscriteria pediaters: kandidaten gezocht voor werkgroep

2022.065

De herziening van de erkenningscriteria pediatrie, met o.a. de erkenning van diverse subdisciplines, is al jaren onderwerp van discussie.

Vroegere adviezen van de Hoge Raad werden door de bevoegde ministers niet opgevolgd (en dat geldt ook voor inwendige disciplines).

De FOD wil de debatten nu heropenen en stelt daartoe een werkgroep samen. We kunnen daarvoor experten voordragen.

Leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (info@asgb.be).

---------------------------------------------

De erkenningscriteria voor het specialisme PEDIATRIE niveau 2, worden bepaald door een M.B. van 1979 (1).

Het wordt tijd om deze criteria te actualiseren, en dat geldt ook voor de adviezen van 2015 van de Hoge Raad Artsen voor de niveau 3 titels pediatrie cardiale, gastro-enterologie, pneumologie, nefrologie en endocrinologie. Deze adviezen van 2015  voor bijkomende niveau 3 titels werden nooit gevolgd door een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De beroepstitel neonatologie (niveau 3) wordt momenteel geregeld door het art N, A, 7° van het MB 15.09.1979. Deze reglementering moet specifieker worden en geactualiseerd.

Minder dringende dossiers betreffen de niveau 3 titels hemato-oncologie (MB 14 mei 2007 (3) en pediatrische neurologie (MB 6 april 1995 (2)..

Er zal een ‘gemengde’ werkgroep opgericht worden om een advies voor te bereiden voor de actualisatie van de criteria voor de niveau 2 beroepstitel in de pediatrie en de niveau 3 titel in de neonatologie. De adviezen van 2015 over de niveau 3 titels pediatrische cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, nefrologie en endocrinologie zullen geactualiseerd worden.

We hebben gevraagd aan de administraties van de Gemeenschappen een delegatie voor te stellen van de betrokken Erkenningscommissies (pediatrie niveau 2 en3)  van de twee Gemeenschappen,  rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging van universiteiten en beroepsverenigingen.

De leden van de plenaire vergadering Hoge Raad Artsen zijn uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen aan de werkzaamheden. De artsen pediaters, maar ook de huisartsen en artsen-specialisten van andere disciplines.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).