Herziening erkenningscriteria pediaters: kandidaten gezocht voor werkgroep

2022.065

De herziening van de erkenningscriteria pediatrie, met o.a. de erkenning van diverse subdisciplines, is al jaren onderwerp van discussie.

Vroegere adviezen van de Hoge Raad werden door de bevoegde ministers niet opgevolgd (en dat geldt ook voor inwendige disciplines).

De FOD wil de debatten nu heropenen en stelt daartoe een werkgroep samen. We kunnen daarvoor experten voordragen.

Leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (info@asgb.be).

---------------------------------------------

De erkenningscriteria voor het specialisme PEDIATRIE niveau 2, worden bepaald door een M.B. van 1979 (1).

Het wordt tijd om deze criteria te actualiseren, en dat geldt ook voor de adviezen van 2015 van de Hoge Raad Artsen voor de niveau 3 titels pediatrie cardiale, gastro-enterologie, pneumologie, nefrologie en endocrinologie. Deze adviezen van 2015  voor bijkomende niveau 3 titels werden nooit gevolgd door een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De beroepstitel neonatologie (niveau 3) wordt momenteel geregeld door het art N, A, 7° van het MB 15.09.1979. Deze reglementering moet specifieker worden en geactualiseerd.

Minder dringende dossiers betreffen de niveau 3 titels hemato-oncologie (MB 14 mei 2007 (3) en pediatrische neurologie (MB 6 april 1995 (2)..

Er zal een ‘gemengde’ werkgroep opgericht worden om een advies voor te bereiden voor de actualisatie van de criteria voor de niveau 2 beroepstitel in de pediatrie en de niveau 3 titel in de neonatologie. De adviezen van 2015 over de niveau 3 titels pediatrische cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, nefrologie en endocrinologie zullen geactualiseerd worden.

We hebben gevraagd aan de administraties van de Gemeenschappen een delegatie voor te stellen van de betrokken Erkenningscommissies (pediatrie niveau 2 en3)  van de twee Gemeenschappen,  rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging van universiteiten en beroepsverenigingen.

De leden van de plenaire vergadering Hoge Raad Artsen zijn uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen aan de werkzaamheden. De artsen pediaters, maar ook de huisartsen en artsen-specialisten van andere disciplines.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…