Enquête door FOD voor (coördinerend) stagemeesters

2022.066

Op vraag van de FOD bezorgen we u dit bericht.

Aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters wordt gevraagd om bijgevoegde vragenlijst over de kwaliteit van de ASO-opleiding in te vullen.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Vandaag lanceren we de tweede enquêteronde om een beleid voor te bereiden rond de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding. Onze enquête is deze keer gericht aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters.

De enquête wordt opengesteld van woensdag 11 mei 2022 tot en met 1 juni 2022.

De resultaten van de enquête zullen worden opgenomen in een rapport dat als basis zal dienen voor de ontwikkeling van een actieplan ter bevordering van de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding. Dit rapport zal aan de verschillende belanghebbenden worden toegestuurd.

Wij zouden graag de deelname van zoveel mogelijk stagemeesters en coördinerend stagemeesters verkrijgen zodat de resultaten zo representatief mogelijk zijn. Daartoe vragen wij uw medewerking door de verspreiding van onze enquête binnen uw netwerk.

Hier kunnen de stagemeesters en coördinerend stagemeesters de link terugvinden om deel te nemen aan de enquête: Enquête over de kwaliteit van de opleiding van kandidaat-specialisten | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Aan de coördinerend stagemeesters wordt gevraagd om beide vragenlijsten in te vullen of minstens de vragenlijst gericht aan de coördinerend stagemeester. U kan de oproep tot deelname aan de enquête ook terugvinden op het LinkedIn-account van de FOD Volksgezondheid.

 

 

Reacties

opleiden

claire theyskens

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367