Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

2022.072

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

Kan de patiënt kiezen hoe hij betaalt na 1 juli? Ja en nee. Ja, hij kan kiezen tussen cash en elektronisch. Nee, want hij is in zijn verdere keuze beperkt. De nieuwe wet verplicht u immers maar tot het aanbieden van één elektronische betaalvorm; meer dan dat mag maar moet niet. Heeft u bv. enkel Payconic (by Bancontact) voorzien en wil de patiënt de ‘echte’ Bancontact gebruiken, dan heeft hij pech. U kunt dan vragen om ofwel toch Payconic te gebruiken ofwel cash te betalen, zo handelt u 100% conform de nieuwe wet.

Moet u vanaf 1 juli een betaalterminal hebben? Helemaal niet. Zo werkt bv. Payconic via een app op de smartphone en dus zonder betaalterminal (en bijhorende aankoop- of huurkosten). Maar het valt zelfs nog beter mee dan dat, want ook een ‘klassieke’ overschrijving wordt als een elektronisch betaalmiddel beschouwd volgens de nieuwe wet. Een arts die zijn patiënten de keuze laat tussen cash betalen of overschrijven (zonder enige andere vorm van betalen aan te bieden) is dus ook 100% in orde.

Als bijlage bij dit bericht vindt u nog de integrale tekst van de nieuwe wet.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.