Reactie ASGB/Kartel op akkoord rond zorgtraject post-covid patiënten

2022.077

Minister Vandenbroucke heeft op 3 juni 2022 een persbericht gelanceerd over het zorgtraject long-covid. U vindt de integrale tekst van dit persbericht als bijlage bij dit bericht. Hierna leest u het ASGB/Kartel  standpunt erover.  

We zijn vooreerst blij dat er aandacht is voor mensen met langdurige klachten na Covid én dat er gewerkt is aan een oplossing om deze mensen sneller te kunnen helpen én hun kosten te vergoeden. We zijn echter niet onverdeeld gelukkig met de uitkomst omdat we vrezen dat dit én voor de artsen én voor de patiënten veel rompslomp gaat betekenen en te weinig doelgerichte hulp.

We hebben intens mee onderhandeld over dit akkoord, onze opmerkingen meermaals duidelijk gemaakt, maar uiteindelijk is het een democratisch proces, waarbij we ons moeten schikken naar het bereikte compromis.

Onze voornaamste kritieken blijven:

  • De zeer vage diagnostische criteria.
  • Het invoeren van een zorgtraject met een zorgcoördinator, wat ons praktisch zeer moeilijk implementeerbaar lijkt én vooral een extra bureaucratische laag creëert.
  • Het ontbreken van duidelijke kwaliteitsgaranties betreffende de specifieke zorgen die vereist zijn in dit traject.
  • De onduidelijke budgettaire impact én afwezige grendels op dit zorgtraject. Hierdoor staat de deur open voor onnodige zorg in dit transversale systeem, wat mits budgetoverschrijding gefinancierd zal worden vanuit de medische honoraria.

 

Aangezien we geïsoleerd stonden met deze verzuchtingen zijn deze weinig tot niet in het finale akkoord meegenomen.

We zijn wel tevreden dat men onze vraag tot vereenvoudiging van het systeem deels heeft meegenomen, dat dit akkoord geldt voor 1 jaar waarna er een grondige evaluatie komt én dat men onze vraag naar een bredere postvirale behandelingsstrategie ook heeft weerhouden.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.