ASGB/Kartel dient nota voor pneumologische revalidatie in

2022.078

Zoals u weet is ASGB/Kartel al enige tijd bezig met een dossier pneumologie.

In de tweede helft van 2021 hebben we dit programma via een teleconferentie voorgesteld aan alle geïnteresseerden.

Intussen is het raadplegingshonorarium voor de pneumoloog verhoogd, werd het consult voor een gehospitaliseerde opgewaardeerd evenals het toezichthonorarium in een D-dienst (de laatste twee projecten uiteraard ook voor de andere disciplines).

In het kader van de doelmatige zorg werd echter ook de arteriële punctie geschrapt.

 

Dank zij ASGB/Kartel werd de pneumologische revalidatie door het Verzekeringscomité weerhouden als een van de projecten voor transversale zorg.

In een werkgroep proberen we de pneumologische revalidatie uit te breiden naar een zo breed mogelijke populatie patiënten die er baat kan bij hebben.

Tot vandaag zit deze revalidatie opgesloten in het carcan van zgn. experimentele conventies waartoe slechts 4 uitverkoren centra toegang hebben. En dit al sedert 2001!

Na onze aanhoudende kritiek zouden deze centra nu akkoord gaan om de conventie enigszins aan te passen en uit te breiden maar deze oplossing voldoet geenszins.

Het akkoord 2022-2023 voorziet in een herziening van de CPAP-conventie.

Het spreekt voor zich dat we ook hier voldoende inspraak wensen en dat geplande besparingen op bv. de polysomnografie in het ziekenhuis moeten geherinvesteerd worden.

 

Samen met enkele pneumoloog-revalidatieartsen hebben we de nota als bijlage  uitgewerkt en na het akkoord van onze Raad van Bestuur ingediend bij het Riziv.

Indien u met de inhoud akkoord gaat, zouden we het op prijs stellen dat u dit voor vrijdag a.s. meldt aan de voorzitters van de werkgroep

Geert Verscuren (RIZIV-INAMI) Geert.Verscuren@riziv-inami.fgov.be en Bert Winnen (RIZIV-INAMI) bert.Winnen@riziv-inami.fgov.be , met ons secretariaat graag in kopie (info@asgb.be)

Indien u commentaar of aanvullende opmerkingen heeft,  horen we die uiteraard ook graag.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.