MID-ID: nieuwe verplichting bij aankoop zware medische apparatuur

2022.079

Een KB van 19 januari 2016 (Staatsblad 3 februari 2016) voorziet al sinds 13 februari 2016 in een meldingsplicht aan de FOD Volksgezondheid. Een KB van 18 april 2022 dat gepubliceerd werd op 1 juni jl. voegt daar een nieuwe dimensie aan toe: bij aankoop van nieuwe apparatuur moet er voortaan, voorafgaand aan de aankoop, een ‘medical imaging device identifier’ (afgekort MID-ID) aangevraagd worden. Het gaat om een ‘uniek’ nummer dat tot doel heeft om het toestel te kunnen identificeren.

Het nieuwe KB treedt in principe 10 dagen na publicatie in werking maar in een omzendbrief van 30 mei 2022 heeft de FOD meegedeeld dat de applicatie waarin de melding moet gebeuren, pas vanaf 1 oktober 2022 beschikbaar zal zijn.

Als bijlage bij dit bericht vindt u zowel de tekst van het nieuwe KB als een kopie van de omzendbrief.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.