Wet diverse bepalingen wijzigt bepalingen over de DGEC

2022.082

De op 30 mei 2022 gepubliceerde Wet diverse bepalingen gezondheid heeft ook het deel over de DGEC (dienst voor geneeskundige evaluatie en controle) dat in de GVU-wet staat, aangepast. Deze aanpassingen zijn ingegaan 10 dagen na publicatie, dus op 9 juni 2022.

De belangrijkste aanpassing is wellicht dat de mogelijkheid van monitoring in geval van overconsumptie afgeschaft werd. Die mogelijkheid, de Leidend Ambtenaar kon beslissen om een zorgverlener eerst onder toezicht te plaatsen, werd eind 2006 ingevoerd maar nu dus terug afgevoerd. Net als bij nomenclatuurinbreuken zal er voortaan dus bij overconsumptie direct beslist worden om al dan niet te ‘vervolgen’.

Daarnaast gaat het om een lange lijst van technische aanpassingen waarvan we hierna een niet-exhaustief overzicht geven.

In art 77 sexies van de GVU-wet staat dat misbruiken van de derdebetaler bestraft kunnen worden met een schorsing van de derdebetaler. De wet diverse herschrijft het artikel met als belangrijkste nieuwigheid: de termijn om uw verweermiddelen tegen de schorsing in te dienen wordt een maand i.p.v. 15 dagen én u kunt ze nu ook elektronisch indienen.

In art. 142,§2, 6de en 7de lid van de GVU-wet is een speciale procedure voorzien voor inbreuken tot 3.000 euro: door terugbetaling voorkomt u verdere administratieve vervolging. Vroeger stond er dat de procedure “uitdoofde” maar omdat dit voor verwarring zorgde (er werd soms beweerd dat toch nog administratieve vervolging mogelijk zou zijn), heeft men er nu “uitsluiten” van gemaakt.

Het indienen van uw verweermiddelen tegen een pv van vaststelling inzake nomenclatuurinbreuken of overconsumptie kan nu ook elektronisch en niet alleen meer via aangetekende brief. Het moet binnen de 2 maanden (te tellen vanaf het pv van vaststelling).

Men voert het elektronisch maken van de ganse procedure in: de pv’s van verhoor, het pv van vaststelling, enz. Er wordt een heus elektronisch dossier opgemaakt en bijgehouden (met respect voor de GDPR).

Men geeft de DGEC de mogelijkheid om toegang te hebben tot het CAP (centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank) om te checken welke rekeningnummers de zorgverlener heeft. Dit zou moeten dienen om te zien of men niet via een ander nummer/andere entiteit blijft voortwerken tijdens bv. een schorsing.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.