Nieuwe, tijdelijke regeling voor teleconsultaties goedgekeurd

2022.084

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft op 13 juni 2022 een aangepaste regeling voor de terugbetaling van teleconsultaties goedgekeurd die in de plaats moet komen van de Covid-regeling. De ambitie is dat deze regeling in werking treedt op 1 augustus 2022 maar dan zal de wetgevende molen voldoende snel moeten draaien.

Met ‘aangepaste regeling’ bedoelen we vooreerst dat de beperking tot 4 telefonische en 4 videoraadplegingen per patiënt per jaar is weggevallen. Er zal dus geen kwantitatieve beperking gelden. Daarnaast zal het gebruik van teleraadplegingen ook mogelijk zijn tijdens de georganiseerde wachtdienst, terwijl dit aanvankelijk niet voorzien was. ASGB/Kartel is zeer verheugd mee de aanzet te hebben gegeven tot deze aanpassingen.

In de aangepaste regeling is wel overeind gebleven dat er een verschillend tarief zal gelden voor enerzijds videoraadpleging (€ 22,44) en anderzijds telefonische raadpleging (€ 10,10). Het blijft ook noodzakelijk (behoudens in bv. de context van de wachtdienst) dat er een voorafgaande therapeutische relatie is tussen arts en patiënt om van terugbetaling te kunnen genieten. Deze laatste vereiste was essentieel voor ons in tegenstelling met andere partijen rond de tafel (zowel bij de artsen als bij de ziekenfondsen).

Met ‘tijdelijke regeling’ wordt ten slotte bedoeld dat ook deze regeling (wellicht) niet definitief is en slechts van toepassing zal zijn tot de bevindingen van de zgn. werkgroep Van den Bruel - Belche (die in opdracht van de minister werd aangesteld) in wetgeving omgezet zullen worden.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de nota die het Verzekeringscomité goedgekeurd heeft.

 

Reacties

Wat is de stand van zaken i.v.m. Teleconsulten psychiater?

Elke De Heyn

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.