‘New deal’ voor huisartsen: ASGB/Kartel kan niet wachten om eraan te beginnen

2022.086

Vrijdag 17 juni jl. heeft minister Vandenbroucke de vertegenwoordigers van de huisartsen, waaronder ASGB/Kartel, uitgenodigd op zijn kabinet.

Een nota met vijf pijlers ‘ter ondersteuning van de huisartsen’ werd er voorgesteld. Deze vijf pijlers zijn:

  • Zorgen voor voldoende en goed gespreide praktijken.
  • Verminderen van zinloze administratieve overlast.
  • Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt.
  • Inzetten op een goed organisatiemodel met taakdelegatie en ondersteuning
  • Uitwerken van een evenwichtig financieringsmodel (een gemengd systeem van prestatie- en forfaitaire verloning)

 

Gezien de vele uitdagingen die de huisartsgeneeskunde heeft, zijn we tevreden dat de minister dit initiatief genomen heeft. Het had weliswaar (een pak) vroeger gemogen, maar goed, luidt het gezegde niet ‘beter laat dan nooit’? Ook naar de inhoud toe staan er vele goede zaken in de nota, hoewel wij zeker bij de laatste pijler onze bedenkingen hebben.

Wat we vooral hopen, is dat de zaken nu ook echt in beweging zullen komen én dat in overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsen zaken kunnen uitgewerkt en bijgestuurd worden. De werkgroep Kafka is immers al ruim 1,5 jaar op de nagel van de administratieve overlast (pijler 2) aan het kloppen, maar er gebeurt amper iets mee. En inzake de uitbreiding van de Impulseo-ondersteuning naar verpleegkundige activiteiten (pijler 4 dus) zijn we al twee jaar op de tekst van het (Vlaams) besluit aan het wachten...

ASGB/Kartel kan dus niet wachten om mee aan de slag te gaan. De bedoeling van de minister is om de werkgroep Vandenbruel-Belche die net haar werkzaamheden rond de teleconsultaties achter de rug heeft, de kar te laten trekken. Zoals gevraagd, zullen we zorgen voor een afvaardiging van jonge e/of vrouwelijke huisartsen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de nota van de minister.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.