‘New deal’ voor huisartsen: ASGB/Kartel kan niet wachten om eraan te beginnen

2022.086

Vrijdag 17 juni jl. heeft minister Vandenbroucke de vertegenwoordigers van de huisartsen, waaronder ASGB/Kartel, uitgenodigd op zijn kabinet.

Een nota met vijf pijlers ‘ter ondersteuning van de huisartsen’ werd er voorgesteld. Deze vijf pijlers zijn:

  • Zorgen voor voldoende en goed gespreide praktijken.
  • Verminderen van zinloze administratieve overlast.
  • Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt.
  • Inzetten op een goed organisatiemodel met taakdelegatie en ondersteuning
  • Uitwerken van een evenwichtig financieringsmodel (een gemengd systeem van prestatie- en forfaitaire verloning)

 

Gezien de vele uitdagingen die de huisartsgeneeskunde heeft, zijn we tevreden dat de minister dit initiatief genomen heeft. Het had weliswaar (een pak) vroeger gemogen, maar goed, luidt het gezegde niet ‘beter laat dan nooit’? Ook naar de inhoud toe staan er vele goede zaken in de nota, hoewel wij zeker bij de laatste pijler onze bedenkingen hebben.

Wat we vooral hopen, is dat de zaken nu ook echt in beweging zullen komen én dat in overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsen zaken kunnen uitgewerkt en bijgestuurd worden. De werkgroep Kafka is immers al ruim 1,5 jaar op de nagel van de administratieve overlast (pijler 2) aan het kloppen, maar er gebeurt amper iets mee. En inzake de uitbreiding van de Impulseo-ondersteuning naar verpleegkundige activiteiten (pijler 4 dus) zijn we al twee jaar op de tekst van het (Vlaams) besluit aan het wachten...

ASGB/Kartel kan dus niet wachten om mee aan de slag te gaan. De bedoeling van de minister is om de werkgroep Vandenbruel-Belche die net haar werkzaamheden rond de teleconsultaties achter de rug heeft, de kar te laten trekken. Zoals gevraagd, zullen we zorgen voor een afvaardiging van jonge e/of vrouwelijke huisartsen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de nota van de minister.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.