ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

2022.087

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

De vijf pijlers die de Minister ter ondersteuning van de huisartsgeneeskunde naar voor schoof, lijken ons een solide basis voor het uittekenen van de eerstelijn en de gezondheidszorg in haar geheel.

Deze vijf pijlers vragen een inzet van de verschillende overheden van dit land maar ook van de artsen. Niet alleen van de artsen die mee aan tafel zitten of zullen zitten om deze doelstellingen te concretiseren maar ook van elke individuele arts.

Wanneer het gaat over een tekort aan huisartsen en een evenwichtige huisartsenspreiding over het hele grondgebied betekent dit ook dat er buiten de centrumsteden een groot aantal huisartsen bereid zal moeten zijn om zich in huisartsarme gebieden te vestigen.

Het verminderen van de administratieve overlast wordt al jaren door de verschillende artsenverenigingen aangeklaagd. Er is zeker (veel) ruimte om die last te verminderen zoals de werkgroep Kafka en de blauwe krokodillen actie al aantonen.

Het verbeteren van de toegankelijkheid voor alle lagen van de bevolking is inherent aan een goed georganiseerde gezondheidszorg.  Het percentage van patiënten met een GMD verhogen door de toegankelijkheid bij jongeren onder de 25 jaar te vergemakkelijken is een grote stap in de goede richting.

Het organisatiemodel van de eerstelijn hertekenen met praktijkassistentes, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten… betekent multidisciplinair samenwerken in een praktijkomgeving die voor vele huisartsen nog niet in hun toekomstbeeld vervat zit. Zij die nog niet in dit verhaal kunnen of willen stappen moeten echter de mogelijkheid hebben om samen te werken met andere huisartsen. Het hoeft dus geen of-of verhaal te worden.

De financiering van de New Deal schuift verder op in de richting van forfaitarisering met wat minder prestatiegebonden verloning. Een volledige forfaitarisering is voor ons wel een brug te ver. Een gemengd systeem, cfr. Denemarken, lijkt een interessante wijze om de eerstelijn te revaloriseren. We denken echter dat we al een heel eind kunnen geraken als bv. de praktijkpremie en het GMD, niet toevallig realisaties waarvan ASGB/Kartel aan de wieg stond, verder uitgebouwd en versterkt worden, zonder dat we daarom per sé naar een inschrijvingsrecht per patiënt hoeven op te schuiven.

De  toekomst is aan de jeugd.

Reacties

als eerdere VAS-voorzitter VAS (later nog bestuurder van Syndicaat Vlaamse Huisartsen -SVH olv de betreurde huisarts Herman Moeremans) reden we meer dan 20 jaar geleden - na telefonische uitnodiging ( = 1 dag tevoren) van FVDB - op een winterse zondagmorgen op BEDEvaart naar Scherpenheuvel * het ging o.m. over het permanentiehonorarium * mits zijn tussenkomst -socialisten onder mekaar weet je wel - werd dit ook financieel snel gerealiseerd na een gesprek met Johan VdL enkele weken later mits aanduiden van mogelijke besparingen bij sommige specialisten * momenteel dringende vraag door verschillende ervaren huisartsen hoe zij het moeten volhouden.We werken eraan.

Rufij BAEKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 14 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.

2022.088

KB gepubliceerd inzake twee nieuwe schijven voor beschermingsmateriaal

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht gekregen op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die ze (hebben) moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen.

U heeft daarvan al drie schijven ontvangen, respectievelijk in december 2020, augustus 2021 en februari 2022. Deze werden gestort door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) op een rekeningnummer dat u opgegeven heeft in MyRiziv.