OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

2022.099

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

U kunt onze raad van bestuur daarvoor de nodige inspiratie te bezorgen (via een e-mail naar info@asgb.be, eventueel door het modelformulier van blz. 4 e.v. van de pdf als bijlage bij dit bericht te gebruiken), uiteraard zonder we garanties kunnen geven vermits de wensen altijd hoger zijn dan het budget toelaat.

De procedure wordt overigens bemoeilijkt omdat sommigen van de transversale zorg en de multidisciplinariteit een godsdienst gemaakt hebben waarvoor alle andere behoeften moeten wijken.

Door de aanslepende discussies is het voorziene budget voor 2022 al zo goed als verloren en het laat zich aanzien dat dit voor een groot deel van 2023 ook het geval zal zijn.

Het ASGB/Kartel is het er dus helemaal niet mee eens dat de eventuele budgettaire marge opnieuw volledig en zonder uitgewerkte concrete dossiers of budgetraming aan dergelijke projecten zou worden toegekend.

De opwaardering van de raadplegingshonoraria lijkt ons dan een betere besteding van het beschikbare budget.

Onze voorzitter heeft ons standpunt hierover al meermaals toegelicht. Cfr https://www.asgb.be/node/28384 en

 https://www.artsenkrant.com/actueel/quo-vadis-overlegmodel/article-opinion-57193.html

We blijven wel bereid om concrete dossiers te evalueren. We hebben er trouwens zelf twee van de zeven ingediend: respiratoire revalidatie (al is dit dossier momenteel nog geblokkeerd door het vasthouden aan het dogma van de conventie) en de somatische zorg bij psychiatrische patiënten.

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.