Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

2022.100

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

Deze regeling vindt haar oorsprong in een ontwerp-KB van de minister van Volksgezondheid. Over dit ontwerp-KB heeft men de week voordien, om precies te zijn van 18 tem 25 juli, de mening gevraagd van de leden van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Dit via een zgn. procedure van schriftelijke raadpleging. De leden van het Kartel hebben daar uitdrukkelijk tegen het ontwerp gestemd, zie https://www.asgb.be/node/28385.

Hoewel de resultaten van deze schriftelijke raadplegingsprocedure, vandaag 1 augustus, nog steeds niet meegedeeld werden, is het RIZIV dus naar buiten gekomen met een mededeling dat de erelonen uit het ontwerp-KB al in voege zijn sedert 18 juli. In werkelijkheid heeft het zgn. Overlegcomité reeds op 13 juli beslist dat het KB er hoe dan ook zal komen, en dus dit gevoelig dossier dat ter stemming lag in het verzekeringscomité eenzijdig en zonder overleg goedgekeurd.

Als alles beslist was, wat is dan nog het nut van een (schriftelijk) overleg?

Het Kartel is – om het zacht uit te drukken – teleurgesteld en verontwaardigd. Eerst vraagt men ons hals-over-kop (midden in de vakantie en tijdens een verlengd weekend) om snel-snel een stem uit te brengen en dan blijkt dat die stemming er totaal niet toe deed.

Er zou nu een nieuw Verzekeringscomité plaatsvinden op maandag 8 augustus a.s., maar dan enkel nog om over de praktische modaliteiten te discussiëren (sic). We hopen dan op zijn minst dat onder deze modaliteiten zal vallen : een haalbare regeling om het remgeld te innen en de noodzaak om de COVID-19 vaccinatie op te nemen in een seizoensgebonden vaccinatieschema tijdens een routine consult/bezoek van de behandelende arts met billijke honorering. Op deze vergadering zal het Kartel dan ook eisen dat elke vaccinatie in de praktijk van een arts (buiten de groepsvaccinaties) via de derdebetaler gefactureerd kan worden en dit aan het bedrag van een consultatie en inclusief het remgeld.

We zijn altijd constructief en open tot overleg, maar niet eindeloos. Indien dit de nieuwe manier van werken is – zaken erdoor duwen zonder overleg – dan zullen ook wij moeten nadenken over een eenzijdige manier van werken.

Reacties

Huisartsen verdienen niet om met hen te worden gemarchandeerd. ZIJ hebben 95% van alle patiënten vragen/problemen tijdens de pandemie opgelost dmv telefonische uitleg. Beetje respect is nodig.

Steven Haesaert

Eindelijk was er iets waar HA blij mee waren: telefonische terreur betaald, nu teruggeschakeld naar ereloon van toiletmadam( vergeef mij de vergelijking), met een hele hoop verdoken dreigementen qua kontrole gratis erbij( wat waren de kosten voor die frauduleuze kontakt tracing weer, wsch meer per telefonisch kontakt dan HA kontakt, iets gehoord over kontrole? Ik niet😉
Over deze minachtende maatregel zou een referendum onder HA moeten georganiseerd worden, we hebben toch vertegenwoordigers.

Buysse dirk

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
14 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.