Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

2022.100

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

Deze regeling vindt haar oorsprong in een ontwerp-KB van de minister van Volksgezondheid. Over dit ontwerp-KB heeft men de week voordien, om precies te zijn van 18 tem 25 juli, de mening gevraagd van de leden van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Dit via een zgn. procedure van schriftelijke raadpleging. De leden van het Kartel hebben daar uitdrukkelijk tegen het ontwerp gestemd, zie https://www.asgb.be/node/28385.

Hoewel de resultaten van deze schriftelijke raadplegingsprocedure, vandaag 1 augustus, nog steeds niet meegedeeld werden, is het RIZIV dus naar buiten gekomen met een mededeling dat de erelonen uit het ontwerp-KB al in voege zijn sedert 18 juli. In werkelijkheid heeft het zgn. Overlegcomité reeds op 13 juli beslist dat het KB er hoe dan ook zal komen, en dus dit gevoelig dossier dat ter stemming lag in het verzekeringscomité eenzijdig en zonder overleg goedgekeurd.

Als alles beslist was, wat is dan nog het nut van een (schriftelijk) overleg?

Het Kartel is – om het zacht uit te drukken – teleurgesteld en verontwaardigd. Eerst vraagt men ons hals-over-kop (midden in de vakantie en tijdens een verlengd weekend) om snel-snel een stem uit te brengen en dan blijkt dat die stemming er totaal niet toe deed.

Er zou nu een nieuw Verzekeringscomité plaatsvinden op maandag 8 augustus a.s., maar dan enkel nog om over de praktische modaliteiten te discussiëren (sic). We hopen dan op zijn minst dat onder deze modaliteiten zal vallen : een haalbare regeling om het remgeld te innen en de noodzaak om de COVID-19 vaccinatie op te nemen in een seizoensgebonden vaccinatieschema tijdens een routine consult/bezoek van de behandelende arts met billijke honorering. Op deze vergadering zal het Kartel dan ook eisen dat elke vaccinatie in de praktijk van een arts (buiten de groepsvaccinaties) via de derdebetaler gefactureerd kan worden en dit aan het bedrag van een consultatie en inclusief het remgeld.

We zijn altijd constructief en open tot overleg, maar niet eindeloos. Indien dit de nieuwe manier van werken is – zaken erdoor duwen zonder overleg – dan zullen ook wij moeten nadenken over een eenzijdige manier van werken.

Reacties

Huisartsen verdienen niet om met hen te worden gemarchandeerd. ZIJ hebben 95% van alle patiënten vragen/problemen tijdens de pandemie opgelost dmv telefonische uitleg. Beetje respect is nodig.

Steven Haesaert

Eindelijk was er iets waar HA blij mee waren: telefonische terreur betaald, nu teruggeschakeld naar ereloon van toiletmadam( vergeef mij de vergelijking), met een hele hoop verdoken dreigementen qua kontrole gratis erbij( wat waren de kosten voor die frauduleuze kontakt tracing weer, wsch meer per telefonisch kontakt dan HA kontakt, iets gehoord over kontrole? Ik niet😉
Over deze minachtende maatregel zou een referendum onder HA moeten georganiseerd worden, we hebben toch vertegenwoordigers.

Buysse dirk

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…

2022.104

Nieuw besluit over implantaten orthopedie

Op 4 augustus 2022 is een MB (ministerieel besluit) gepubliceerd dat handelt over implantaten orthopedie (kyphoplastie en vertebroplastie).

U vindt hierna de integrale tekst van dit besluit. 

Publicatie : 2022-08-04
Numac : 2022041577