Eindelijk ook Impulseo voor loonkosten van verpleegkundige hulp?

2022.112

Dat dit zou kunnen, daar vraagt ASGB al jaren naar. De Vlaamse regering blijkt echter niet van de rapste. Reeds in 2020 werd het proces opgestart om Impulseo te hervormen en in elke vergadering ‘en cours de route’ hebben we dit benadrukt.

Nu pas, 2 jaar later, is men er eindelijk toegekomen een ‘wettekst’ uit te schrijven die hiervoor de basis zal vormen. Het gaat om een Vlaams (ontwerp)Besluit dat de ganse Impulseo-regeling definitief zal overhevelen van het federale naar het Vlaamse niveau (het KB van 2012 zal worden opgeheven en vervangen door het Vlaams Besluit).

Deze nieuwe Vlaamse regeling zal niet alleen in een tussenkomst in de loonkosten van een administratieve kracht voorzien maar ook in die van een verpleegkundige. Eindelijk dus!

Het ontwerpbesluit voorziet 1 januari 2023 als datum van inwerkingtreding voor de nieuwe regeling. Strikt gezien wil dit zeggen dat een verpleegkundige pas in aanmerking komt vanaf volgend jaar. Op aandringen van ASGB - zie de pdf als bijlage met de naam ‘emailsASGB’ – werd echter een soort van opt-in voorzien waardoor u kunt beslissen om ook al voor 2022 een beroep te doen op de nieuwe Vlaamse regeling i.p.v. de bestaande federale regeling. Dit is opgenomen in art. 24, 2de lid van het ontwerpbesluit (zie de pdf als bijlage met als naam ‘tekstontwerpbesluit’). Op die manier kunt u dan ook al voor 2022 de loonkosten van een verpleegkundige subsidiëren.

Let wel, het gaat nog altijd maar om een ontwerpbesluit. De definitieve goedkeuring van de tekst wordt pas in het najaar van 2022 verwacht.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
5 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367