Assimilaties sociaal statuut opladen vóór 31 augustus a.s.!

2022.114

Sinds vorig jaar (premiejaar 2020) is een voorafgaande papieren aanvraag van het RIZIV-sociaal statuut niet meer nodig en voorziet het RIZIV in een (nieuwe) module op http://www.myriziv.be waarmee het een en ander digitaal en automatisch gebeurt. Ook voor premiejaar 2021 is dit opnieuw het geval. De voorbije weken heeft het RIZIV u geïnformeerd over welk bedrag u toegekend zal worden. U heeft daarover immers een email ontvangen en u kunt het ook nakijken in MyRiziv.

Als u akkoord gaat met dat bedrag, is er uiteraard geen probleem. U hoeft niets te doen en het geld zal in principe tijdens het vierde kwartaal van 2022 gestort worden aan uw verzekeraar of pensioeninstelling.

Als het toegekende bedrag lager is dan waarop u recht dacht te hebben en a fortiori, als er staat dat u geen recht heeft terwijl u meent dat dit wel het geval is, is het echter hoog tijd om in actie te schieten. Mogelijk is dit immers te wijten aan het feit dat u nog documenten moet opladen in MyRiziv.

  • Denk bv. aan artsen die geassimileerd willen worden op basis van aan de ziekteverzekering gelijkaardige activiteiten; het RIZIV vraagt dan een attest over deze activiteit.
  • Of denk bv. aan huisartsen die forfaitair werken als zelfstandige; het RIZIV vraagt dan een verklaring van de verantwoordelijke van het medisch huis over het aantal uren dat de arts werkt

Het opladen van de betrokken documenten is in principe nog mogelijk t.e.m. 31 augustus. Ook wie dit vorig jaar al eens gedaan heeft, moet het echter opnieuw doen, omdat de situatie van jaar tot jaar kan verschillen, aldus het RIZIV. 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
16 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367