ASGB/Kartel geeft voorzet voor RIZIV-budget 2023

2022.121

 

Begin deze week hebben wij de wensen voor 2023 ingediend bij het RIZIV. Dat de marges klein zijn, mag niet beletten dat er noodzakelijke stappen gezet worden. Wij zetten daarbij in op drie grote principes:

1. Toewijzing van de volledige index aan alle artsen op lineaire wijze (met enkele mogelijke aanpassingen voor bepaalde specialismen indien nodig)

2. Toewijzing van de volledige beschikbare marge aan de behoeften van de respectievelijke sectoren (aangezien de transversale zorgprojecten achterlopen op het schema en het geen zin heeft om nieuwe projecten op te starten zolang niet alle projecten van 2022 zijn afgewerkt).

3. Verzoek tot herziening van het mechanisme voor de indexering van de erelonen, teneinde de indexatie meer in overeenstemming te brengen met de reële ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud.

Wat de toewijzing van de marge aan de artsen betreft, willen wij op de volgende vier punten focussen:

1. Opwaardering meerdere raadplegingen huisartsen en specialisten.

2. Opwaardering anesthesie.

3. Permanentiehonorarium anesthesie.

4. Intensieve Zorgen.

De details voor deze vier aandachtspunten vindt u in de fiches als bijlage bij dit bericht.

 

Reacties

een huisbezoek kost gemiddeld dubbele tijdsinvestering tov de raadpleging , het honorarium zou dan ook het dubbele moeten zijn.
de hoegrootheid van het raadplegings honorarium moet gebaseerd zijn op het brutto uurloon die je voor de arts als correct en financieel leefbaar vindt : want de kostprijs van de huisartspraktijk is actueel zeer hoog aan infrastructuur, ondersteunend personeel, energie, ict en telefonie,... dan volstaat 100 euro per uur al niet meer?? maak op deze manier een budgetvraag op...

Andreas Verleysen (Andreas Verleysen)

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
12 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367