Covid-vaccinatie toch vergoed aan consultatietarief!

2022.122

Eind juli 2022 liet het Riziv via een bericht op zijn website weten wie en hoe vergoed kon worden voor vaccinaties buiten een vaccinatiecentrum. Nochtans zat het KB dat dit moet regelen nog in de ontwerpfase. In dat ontwerp was voorzien dat huisartsen die een Covid-vaccin in hun kabinet toedienen n.a.v. een raadpleging, daarvoor slechts € 15,50 zouden ontvangen.

Over de inhoud van dit KB, en nog méér over het negeren van het overleg daaromtrent, waren we bij ASGB/Kartel erg verontwaardigd, zie https://www.asgb.be/node/28393.

We beloofden toen om er werk van te maken dat er op zijn minst een volwaardig ereloon van een consultatie uit de bus zou komen. Dat is ons ook gelukt: de tekst van het ontwerp-KB werd in die zin bijgesteld! Zie hiervoor de pdf als bijlage bij dit bericht waarin u zowel een toelichting bij als de tekst van het KB vindt.

Rest wel nog ons bezwaar dat artsen in principe nog steeds geen Covid-vaccin mogen bereiden. Ook daar dient nog een mouw aan gepast te worden.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367