Prioritaire behoefte volgens ASGB/Kartel: opwaardering van alle raadplegingen

2022.123

Als aanvulling op ons ledenbericht van 7 september jl. over het Riziv-budget van 2023, zie https://www.asgb.be/node/28415, willen we nog eens benadrukken dat het feit dat sommige specialismen met zo veel woorden genoemd werden in de behoeftenfiches, de aandacht niet mag afleiden van de eerste en prioritaire doelstelling van ASGB/Kartel:

  • Een (lineaire) index voor alle specialismen
  • De opwaardering van alle raadplegingen

 

ASGB/Kartel staat trouwens al jaren voor de opwaardering van de intellectuele akten en dat is niet veranderd, wel integendeel.

Reacties

Door dit te doen maak je de wanverhouding met de huisbezoeken nog schrijnender.
Maar ja, specialisten doen geen huisbezoeken hé, dus allicht niet zo belangrijk.

Cornelissen Anthony

Ik heb het al een paar keer gemeld. Of je bu wilt of niet; ; je graakt nauwelijks nog boven de 2 huisbezoeken per uur. Trek daar de parkeergelden af, de extra kosten die je voor je auto hebt, onderhoud, brandstof, en vergelijk dat met de raadplegingen, dan begrijp je onmiddellijk waarom onze jonge collega’s geen huisbezoeken meer Willen doen, en wie is de pineut? Ja hoor, onze vergrijzende bevolking, en Waar blijft dan de eed van Hippocrates!!!!!!

Anthony Cornelissen

Niet alleen lineaire indexering, zoals ambtenaren( die we in feite al zijn) voor raadplegingen én zeker huisbezoeken, maar ook lineaire indexering voor al onze medwerkers( die geen ambtenaren zijn), lijkt mij eerlijk. Zo ondersteunt men ha geneeskunde écht, in plaats van de gebruikelijke lippendienst. Ingangsexamen asap afschaffen, huisartswerk staat of valt met relatie met patienten, er zijn dus geen verpleegsters nodig om ons werk te doen , wel MEER huisartsen.
Buysse Dirk

Buysse dirk

Dirk, je bent een beetje dubbelzijdig in je commentaar met ererzijds te zeggen dat je hulp nodig hebt en anderzijds dat je geen verpleegsters nodig hebt maar artsen.
Mij echtgenote en ik zijn met ons recent pensioen waarschijnlijk verhuisd naar Bokrijk. Want wij wren een solopraktijk, waar mijn echtgenote “gratis en statuutlloos” de gans dag hard werkte. En wat we met 2 samen verdienden, kon ik onmogelijk alleen verdienen, ook niet met 2 of 3 artsen, want die gaan uiteraard allemaal met hun stuk van de koek lopen. Wij hadden samen meer dan 2200 ingeschreven en dan deed ik nog manuele geneeskunde en LEIFarts. die daar nog eens bovenop kwamen. Mijn opvolger-overnemer heeft op 4 maanden al 2 maal een week verlof moeten nemen en heeft nu al een achterstand van 2 weken; mijn echtgenote en ik hebben nooit 1 dag achterstand gehad. Hou zegt men het bij een president: naast een sterke man( arts of president) staat een sterke vrouw., zo was het vroeger, en zo was het heus niet slecht; doe maar eens een enquete bij 5000 patiënten; ge gaat verschieten van de resultaten, de nieuwste dingen zijn niet altijd de beste en zeker niet de goedkoopste( tip voor VdB,
Groetjes
Tony

Cornelissen Anthony

Helemaal akkoord, mijn echtgenote heeft ook haar hele volwassen leven met en voor mij ( ook gratis) gewerkt, maar met een hele groep collega’s is nu secretariaat noodzakelijk.
Akkoord dat meewerkende echtgenote zou moeten vergoed worden, maar voor ons( en wsch ook voor jullie) is dat nu toch te laat😉

Buysse

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.