LOK-groepen gezocht voor feedback op New Deal

2022.124

Minister Vandenbroucke werkt zoals u weet aan een zgn. New deal voor de huisartsen waarin hij onder meer een nieuw, bijkomend financieringssysteem wil introduceren. Er werd daarvoor een werkgroep opgericht waarin ook ASGB vertegenwoordigd is.

Vanuit de werkgroep wil men ook commentaren vanop het veld horen en in dat kader worden er zgn. focusgroepen opgericht. Meer bepaald zoekt men 10 LOK-groepen (uit het hele land) waarbij de plannen getoetst kunnen worden.

Vanuit ASGB willen we onze leden oproepen om zich met de LOK aan te dienen voor deze focusgroepen. Dit moet gebeuren door vóór 25 september 2022 een aanmeldingsformulier (zie link hieronder of bijlage bij dit bericht) in te vullen en te mailen naar newdeal@riziv-inami.fgov.be.

aanmeldingsformulier voor 25 september 2022

Meer info vindt u op de RIZIV-website via de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/gezocht-artsen-focusgroepen-rond-organisatie-financiering-huisartsenpraktijk-new-deal.aspx

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
15 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367