ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

2022.132

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

  1. Extra besparing ikv doelmatige zorg van 20mio (2023) en 80 mio (2024).

Met doelmatige zorg an sich hebben we uiteraard geen probleem. We hebben vorig jaar constructief meegewerkt om de 40mio in het akkoord 22-23 te realiseren. Nu wordt echter een nieuwe inspanning gevraagd: 20mio (2023) en 80 mio (2024), waarschijnlijk komende op respectievelijk 10mio en 40mio voor onze sector (of meer).

Vooreerst staat dit niet in het afgesloten akkoord van vorig jaar. Principieel zijn we niettemin altijd bereid om aan zo’n oefening mee te werken.

Maar het punt is dat de gevraagde inspanning in de begrotingstabellen als een minpost (dus een besparing) staat. Dit is dus in tegenspraak met het akkoord 2022-23, waar paragraaf 2.8.2 stelt dat deze middelen geheel of gedeeltelijk moeten kunnen geherinvesteerd worden in de partiële begrotingsdoelstelling van de artsen. Met de huidige lezing van de budgetopmaak zien we de gevraagde inspanning enkel als een besparing (minpost) en nergens mogelijkheden tot herinvestering. Terwijl de noden in onze sector ook zeer aanzienlijk blijven (raadpleging, toezicht, …)!!

  1. Extra budget van 100mio enkel voor geconventioneerden.

De Minister doet een inspanning van 100mio ikv oplopende inflatie (50mio voor onze sector). Hij koppelt dit echter aan de conventiestatus: enkel een inspanning voor geconventioneerden. Hier kunnen we niet mee akkoord gaan: er zijn meerdere redenen voor deconventie, zoals ook te lage Riziv-tarieven of niet door de overheid gedekte investeringen. Met deze maatregel wordt er een arbitraire wig gedreven tussen de artsen. Wij vinden dat het budget voor onze sector binnen de Medicomut moet kunnen worden bediscussieerd ten einde het genuanceerd aan te kunnen wenden.

Op basis van deze argumenten heeft ASGB/Kartel tegen het Budget 2023 gestemd. Mochten er nog andere voorwaarden komen – conform het Medicomut-akkoord – voor appropriate care én voor de 100 mio, dan zijn we mogelijk bereid om onze positie te herzien.

Reacties

ik ben wél bezorgd over het conventietarief : in zéér veel ziekenhuizen vindt men nauwelijks nog zorg tegen conventie prijzen : de duale samenleving? neen bedankt

Andreas Verleysen (Andreas Verleysen)

Er is vandaag geen enkele reden tot deconventie, een arts wordt prima betaald. het feit dat de deconventie überhaupt bestaat/is ontstaan, dat is de wig die momenteel tussen de artsen is gedreven. Hoeveel moet een arts dan eigenlijk verdienen volgens jullie, als jullie beweren dat de huidige RIZIV tarieven te laag zijn of onze investeringen niet dekken. Het is tijd dat we in het belang van de patiënt denken en niet aan onze eigen portemonnee en onze villa's.

EODB

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.