ASGB raadt artsen en medische raden af om mee te werken aan de enquête van Zorgnet-Icuro

2022.142

Vanuit Zorgnet-Icuro werd in samenwerking met Möbius een oproep gelanceerd naar de medische raden om via een vragenlijst inzage te geven in de omvang van de centraal geïnde honoraria, de afdrachten en de netto inkomsten van de medische diensten.

We raden als ASGB de artsen sterk af om hier aan mee te werken owv de volgende redenen:

  1. Möbius werkt al voor de overheid als externe consultant op dit dossier. Dat Zorgnet-Icuro dezelfde consultant onder de arm neemt in hetzelfde dossier – dus na de overheid – is een grote conflict of interest en voor ons ethisch en deontologisch onaanvaardbaar.
  2. Zorgnet-Icuro nam tijdens de gevoelige onderhandelingen over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en –organisatie soloslim en zonder voorgaande aftoetsing met de partners rond de onderhandelingstafel dit initiatief, wat voor ons indruist tegen de geest van open onderhandelingen in een context van wederzijds respect.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
9 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.