Misschien moet collega Vankrunkelsven eens naar ASGB/Kartel luisteren

2022.149

 

Bij De Standaard heeft ook Dr Patrik Vankrunkelsven zijn mening geventileerd over de artsenhonoraria.

Zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20221028_97682553. Het opiniestuk kreeg de titel “Misschien moeten artsen eens naar gewone lonen kijken”. Zijn conclusie was: de artsenerelonen moeten herzien/herijkt worden, de meerderheid van de artsen wil dat ook, … maar de artsensyndicaten liggen dwars.

Welnu, Dr Vankrunkelsven, bij dit laatste hebben wij toch even met de ogen geknipperd… ASGB/Kartel heeft de herijking van de nomenclatuur namelijk al jaren hoog op de agenda staan. Steker nog, we hebben er in 2016 zelfs de aanzet toe gegeven door aan de UGent te vragen er een studie over te maken!!  Zie de link hierna:

https://www.asgb.be/sites/default/files/2018-04/UGENT%20Voorstel%20tot%20herijking%20medische%20nomenclatuur_FINAAL%201%20dec%202016%20%281%29.pdf

Ook van de opwaardering van de intellectuele akten is ASGB/Kartel al jaren de grote pleitbezorger. Bij elk akkoord artsen-ziekenfondsen van het laatste decennium werden er bv. raadplegingen voor bepaalde disciplines verhoogd, telkens op ons aangeven.

Inzake de herijking van de nomenclatuur gaan de werkzaamheden overigens de tweede fase in, met artsen, ziekenfondsen, ziekenhuisbeheerders en overheid samen aan tafel. Het is een opdracht van lange adem, dat klopt, maar er wordt wel degelijk werk van gemaakt, wat wij ten zeerste toejuichen.

Ten slotte verwijzen we ook nog eens naar een opiniestuk met onze voorzitter waaruit mag blijken dat ASGB/Kartel al lang pleitbezorger is van een hervorming in de ziekenhuisfinanciering.

https://www.knack.be/nieuws/zolang-ziekenhuisfinanciering-deels-via-de-artsenhonoraria-verloopt-zal-er-nooit-transparantie-komen/

Waar u het vandaan haalt, Dr Vankrunkelsven, dat de artsensyndicaten dwarsliggen, is ons dus een raadsel. Goedkoop scoren misschien ? Maar het blijkt dus uit buitenspel te zijn... 

 

 

Reacties

Ik vertoefde 16 dagen in een Antwerps ziekenhuis wegens Corona. Afschuwelijk niveau. Durf de naam van die instelling niet kenbaar maken. Ik lag 2 dagen buiten Westen. Nadien verder geen enkel ziekte-gevoel , maar ik kon niet meer op mijn benen staan of gaan. Coronavirus is vooral neurotroop en myotroop. Werd door mijn behandelende specialist geen enkele maal onderzocht. Waarschijnlijk is hem het bestaan van een reflexhamer niet bekend. Hij was wel zo correct om zijn naam te vermelden. Een dagelijkse controle bestaat niet meer, omdat de zaalspecialist de ganse dag consultaties moet houden aan honoraria die door het ziekenhuis worden afgeroomd. Het zijn nu de verpleegsters die de behandelende specialist vervangen aan de voet van het zieken bed. Aan specialisten tarief uiteraard ! Om maar niet te spreken van de spoeddiensten die algemene geneeskunde beoefenen in waanzinnig dure hospitalen die specialisten honoraria afschuimen Tarieven problemen raken des te minder opgelost dat de budgetten langsommeer zullen uitdrogen. Overleg riskeert plaats te ruimen voor zwaar beleg.

Rudi Meganck

Misschien moet ASGB/Kartel eens naar collega Vankrunkelsven luisteren.
Patrik Vankrunkelsven benoemt met overtuiging de noodzaak van herijking van de erelonen waarvoor alle waardering, maar noemt als remmende factor de 'artsensyndicaten' in plaats van 'één artsensyndicaat'. Inderdaad, het ASGB ijvert al jaren voor een herijking van de erelonen, geconcretiseerd in een nota in samenwerking met UGent.
Maar ook tijdens deze voorbereidende gesprekken bleek hoe moeilijk het voor beter gehonoreerde disciplines is om een nivellering naar onder te aanvaarden, een noodzaak bij ongewijzigd budget.
Indien de herziening van de financiering van de ziekenhuizen - al decennia lang op de agenda - achterwege blijft, dan is dat allicht te verklaren omdat er voldoende belanghebbenden zijn om deze troebele situatie op te klaren.
Bovendien is dit gebrek aan transparantie een voldoende reden op aan de verzekerde supplementen aan te rekenen. Het is zorgwekkend dat ook het ASGB het blijkbaar aanvaardbaar vindt om supplementen aan te rekenen aan de 'middenklasse', alsof het aan de arts is om inzage te vragen van de fiscale status?
Al te gemakkelijk wordt vergeten dat in het Belgische zorgsysteem elke inwoner verplicht verzekerd is tegen ziekterisico's. Voor deze verzekering wordt een gigantische premie betaald, 11% van het BNP ofwel jaarlijks meer dan 5.000 euro per inwoner van 0 tot > 100j. Voor een gezin met 3 kinderen wordt 25.000 euro betaald door de verzekerde zelf, door de patronale bijdrage en door overheidsmiddelen (die ook door iedereen betaald worden).
Bij toepassing van het solidariteitsprincipe betalen de laagste lonen ook lagere bijdragen voor eenzelfde 'verzekeringsproduct'. Omgekeerd betalen de hoogste lonen meer dan gemiddeld (met in het stelsel van zelfstandigen een plafonnering van de bijdragen). Het is dus de 'middenklasse' die onevenredig veel bijdraagt, en het is daarom onverantwoord om bij precies deze groep supplementen te overwegen. Dit ondergraaft de basis van het verzekeringssysteem. De gratis geneeskunde waarvan sprake is onbestaande. De rekening werd vooraf betaald via de collectieve verzekering en het bestaan van supplementen is een onvolkomenheid die moet weggewerkt worden.
Is het niet beter om een invloedrijke collega te waarderen voor zijn constructieve bijdrage in plaats van hem te kapittelen voor een onnauwkeurigheid in zijn betoog.
Paul Putzeys
14/11/22

Paul Putzeys

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.