Veranderen van conventiestatuut voor 2023?

2022.150

 

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen gesloten op 21 december 2021 is er één voor twee jaar, dus voor 2022 en 2023. Toch wil dit  niet noodzakelijk zeggen dat u de gedurende de ganse duur van dat akkoord hetzelfde statuut dient aan te houden. U kunt als individuele arts in de loop van het akkoord van statuut veranderen, ten minste als u bepaalde modaliteiten en/of deadlines respecteert.

Stel, u bent geconventioneerd voor 2022 en u wenst u voor 2023 te deconventioneren. Dan bepaalt het akkoord dat dit moet gebeuren vóór 15 december 2022. U moet uw beslissing tot deconventie dus ten laatste op 14 december 2022 via MyRiziv bekendmaken.

Stel, u bent niet geconventioneerd voor 2022 en u wenst u voor 2023 wél toe te treden tot het akkoord. Toetreden kan in principe op elk moment, dus ook nog na 15 december 2022, maar als u een Riziv-sociaal statuut voor 2023 wilt ontvangen, neemt u die beslissing wel best nog vóór 1 januari 2023. Alleen wie een gans jaar geconventioneerd is, heeft immers recht op een Riziv-sociaal statuut. Uw beslissing zou dus ten laatste op 31 december 2022 in MyRiziv moeten staan.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.