OPROEP : huisartsen en pneumologen gezocht met interesse om de begeleiding van COPD-patiënten te verbeteren

2022.153

Het ASGB/Kartel heeft in de werkgroep transversale zorg voorstellen ingediend i.v.m. de verbetering van de zorg van COPD-patiënten.

We danken de collega's Clukers, Sirimsi en De Backer voor hun waardevolle input.

De zgn. proefconventie die al sedert 2001 gereserveerd was voor vier uitverkoren ziekenhuizen voldeed geenszins aan de doelstelling om het aantal heropnemingen bij deze patiënten te reduceren. Een beperkte uitbreiding ervan leek ons dan ook geen optie. De discussies in de werkgroep verliepen erg moeizaam en we bereikten geen akkoord met de UZ. 

We vinden het alvast positief dat de zorg nu veel breder zal kunnen worden uitgebreid. Maar om een en ander verder concreet uit te werken hebben we de hulp nodig van huisartsen en pneumologen.

Kern van de zaak: een budget van 5 miljoen euro is beschikbaar om (bepaalde) COPD-patiënten beter te kunnen begeleiden in de eerstelijn (en dus de betrokken zorgverlener, huisarts en/of kinesist, beter te vergoeden) en in samenwerking met de pneumoloog-revalidatiearts.

Vraag: men wil luisteren naar voorstellen van de huisartsen zelf over de manier waarop zij hier beter in betrokken (en beter vergoed) kunnen worden. Daarom is ASGB dringend op zoek naar huisartsen en pneumologen die deel willen uitmaken van deze werkgroep. De WG vergadert online (timing en frequentie nog te bepalen).

Heeft u interesse? Laat dit dan a.u.b. weten via een e-mail naar info@asgb.be '80% of success in life is just showing up' (Woody Allen).

Als bijlage bij dit bericht vindt u de volledige nota waarin bovenstaande uitvoerig beschreven wordt.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten