OPROEP : huisartsen en pneumologen gezocht met interesse om de begeleiding van COPD-patiënten te verbeteren

2022.153

Het ASGB/Kartel heeft in de werkgroep transversale zorg voorstellen ingediend i.v.m. de verbetering van de zorg van COPD-patiënten.

We danken de collega's Clukers, Sirimsi en De Backer voor hun waardevolle input.

De zgn. proefconventie die al sedert 2001 gereserveerd was voor vier uitverkoren ziekenhuizen voldeed geenszins aan de doelstelling om het aantal heropnemingen bij deze patiënten te reduceren. Een beperkte uitbreiding ervan leek ons dan ook geen optie. De discussies in de werkgroep verliepen erg moeizaam en we bereikten geen akkoord met de UZ. 

We vinden het alvast positief dat de zorg nu veel breder zal kunnen worden uitgebreid. Maar om een en ander verder concreet uit te werken hebben we de hulp nodig van huisartsen en pneumologen.

Kern van de zaak: een budget van 5 miljoen euro is beschikbaar om (bepaalde) COPD-patiënten beter te kunnen begeleiden in de eerstelijn (en dus de betrokken zorgverlener, huisarts en/of kinesist, beter te vergoeden) en in samenwerking met de pneumoloog-revalidatiearts.

Vraag: men wil luisteren naar voorstellen van de huisartsen zelf over de manier waarop zij hier beter in betrokken (en beter vergoed) kunnen worden. Daarom is ASGB dringend op zoek naar huisartsen en pneumologen die deel willen uitmaken van deze werkgroep. De WG vergadert online (timing en frequentie nog te bepalen).

Heeft u interesse? Laat dit dan a.u.b. weten via een e-mail naar info@asgb.be '80% of success in life is just showing up' (Woody Allen).

Als bijlage bij dit bericht vindt u de volledige nota waarin bovenstaande uitvoerig beschreven wordt.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
10 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.