Minder ziekteattesten voor 1 dag voortaan?

2022.155

 

Op 18 november jl. is de wet verschenen die stelt dat werknemers drie maal per jaar geen ziekteattest aan hun werkgever hoeven te bezorgen voor een ziekte van 1 dag en/of een 1ste ziektedag van een langere periode. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Laat ons eerst positief zijn: het gaat hier om een stap in de goede richting waardoor de attesten-overlast hopelijk toch al iets zal dalen. Anderzijds zou die positieve impact echter wel eens vrij beperkt kunnen zijn.

Ten eerste zullen patiënten deze vrijstelling van drie keer de facto wellicht enkel gebruiken voor arbeidsongeschiktheden van 1 dag en niet voor de 1ste dag van een langere periode, want in dat tweede geval hebben ze toch nog altijd een attest nodig vanaf de 2de dag ziekte.

Ten tweede kwamen patiënten in het verleden nu ook weer niet zó vaak om een attest van slechts 1 dag vragen.

En ten derde is het toepassingsgebied van deze vrijstelling ten belope van drie keer vrij beperkt, want ze geldt in principe alleen voor patiënten die in bedrijven van minstens 50 werknemers werken. Kleinere bedrijven kunnen in hun arbeidsreglement immers een bepaling opnemen dat deze vrijstelling bij hen in het bedrijf niet geldt. Gevolg: in deze bedrijven, … en dat is natuurlijk de meerderheid van de bedrijven, zal alles waarschijnlijk bij het oude blijven.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het betrokken wetsartikel uit de zgn. Wet diverse bepalingen arbeidsongeschiktheid.

Publicatie : 2022-11-18
Numac : 2022206608

30 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift in geval van arbeidsongeschiktheid
Art. 2. In artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:
" § 2/1. In afwijking van § 2, tweede en derde lid, is de werknemer er driemaal per kalenderjaar niet toe gehouden een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. In voorkomend geval deelt hij de werkgever onmiddellijk mee op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.
De ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van het eerste lid door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.".

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
2 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.233

OPROEP : huisartsen gezocht voor diverse (RIZIV-)organen

 

Na de recente medische verkiezingen werden en worden de raden en commissies van het RIZIV opnieuw samengesteld. Voor een aantal huisartsenfuncties is ASGB nog op zoek naar geïnteresseerde kandidaten.

U vindt hierna deze functies en de vergaderfrequentie ervan. De bevoegdheden van de betrokken raden en commissies vindt u terug in de pdf als bijlage bij dit bericht.

Indien u interesse heeft in één van deze functies, kunt u zich aanmelden via info@asgb.be.

2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool